wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
reklama
strona główna rss
PRENUMERATA TRADYCYJNAPRENUMERATA CYFROWA
film
Geospatial Revolution, odc. 2
blog
NAWI

NAWI
NIWELATORY

NIWELATORY
TACHIMETRY

TACHIMETRY
SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE
DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY
BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN


reklama
reklama

Akty prawneWyrok z 24.05.2005Farmtec ABCH Sp. z o.o. i Z.U.G. Jan Zasowski, Olsztyn wniosła protest przeciwko czynnościom Zamiawiającego – Zachodniopomorskiego Oddziału Regionalnego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Szczecin – polegającym na wykluczeniu tej firmy z postępowania o udzielenie zamówienia na „Usługę przeprowadzenia kontroli na miejscu w ramach systemu IACS na terenie województw pomorskiego i zachodniopomorskiego”. Odwołanie uwzględniono.

pobierz plik
Wyrok z 23.05.2005Konsorcjum: ComputerLand S.A., GEOMAR S.A., KPG Sp. z o.o., Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne GEOMAP Sp. z o.o.; Przedsiębiorstwo Miernictwa Górniczego Sp. z o.o. wniosło protest przeciw czynnościom Zamawiającego – Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Łódzki Oddział Regionalny – dotyczącym wyboru wykonawcy zamówienia polegającego na przeprowadzeniu kontroli na miejscu w ramach systemu IACS. Odwołanie uwzględniono.

pobierz plik
Wyrok z 18.05.2005Konsorcjum: Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych Sp. z o.o., Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne Sp. z o.o.; PIW INTERMAP Sp. z o.o., OPGK GEOMAP Sp. z o.o., Częstochowa wniosło protest wobec kilku czynności Zamawiającego - Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa Łódzki Oddział Regionalny - w postępowaniu na wybór wykonawcy usługi przeprowadzenia kontroli na miejscu w ramach systemu IACS na terenie województwa: łódzkiego, opolskiego, świętokrzyskiego i śląskiego. Odwołanie zostało oddalone.

pobierz plik
DzU z 17 maja 2005 r. , nr 86, poz. 736rozporządzenie Rady Ministrów z 4 maja 2005 r.
w sprawie scalania i podziału nieruchomości

pobierz plik
Wyrok z 6.05.2005Panowie Dariusz Dadak i Michał Staszkiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych INTERGEO s.c. z siedzibą w Jawiszowicach wnieśli protest na czynności Zamawiającego - tj. Powiatu Bielskiego w Bielsku-Białej - dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o zamówienie na wykonanie prac geodezyjnych w 2005 r. Protestujący zarzucili naruszenie przez Zamawiającego art. 24 ust. 2 pkt 2 ustawy z 29.01.2004 r. ustawy Prawo zamówień publicznych (DzU nr 19, poz. 177 z późn. zm.) poprzez niewykluczenie Beskidzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, które ich zdaniem złożyło nieprawdziwe oświadczenie co do zwolnienia z podatku VAT. Odwołanie oddalono.

pobierz plik
Wyrok z 6.05.2005Elżbieta Majewska prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą LOCUS-NIERUCHOMOŚCI Biuro Obsługi Rynku Nieruchomości w Bydgoszczy wniosła protest na czynności Zamawiającego – Prezydenta Miasta Bydgoszczy, Wydział Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Bydgoszczy – polegające na przygotowaniu i opisie przedmiotu zamówienia przygotowanego w SIWZ w postępowaniu o udzielenie zamówienia na „wykonanie operatów szacunkowych nieruchomości stanowiących własność miasta Bydgoszczy”. Odwołanie oddalono.

pobierz plik
Wyrok z 26.04.2005Okręgowe Przedsiębiorstwo Geodezyjno-Kartograficzne OPeGieKa Sp. z o.o. w Elblągu wniosło odwołanie od rozstrzygnięcia protestu przez Zamawiającego – Gminę Miejską Kraków – w zamówieniu publicznym na dostawę i wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego do prowadzenia powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego. Odwołanie uwzględniono.

pobierz plik
Wyrok z 11.04.2005Przedsiębiorstwo Wielobranżowe KRAMEKO Sp. z o.o., Kraków wniosło protest na ogłoszenie Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych w Krośnie o zamówieniu publicznym na „Opracowanie projektów planów urządzenia lasu dla nadleśnictw: Bircza, Brzozów, Dukla”. Odwołanie uwzględniono.

pobierz plik
Wyrok z 7.04.2005Przedsiębiorstwo Usług Geodezyjnych Sp. z o.o., Częstochowa złożyło protest wobec czynności odrzucenia jego oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na sporządzenie „Ewidencyjnej mapy numerycznej i numerycznego podkładu geodezyjnego dla opracowania leśnej mapy numerycznej w ramach rewizji planu urządzania lasu”, w którym Zamawiającym było Państwowe Gospodarstwo Leśne Lasy Państwowe Nadleśnictwo Turawa. Odwołanie uwzględniono.

pobierz plik
Wyrok z 29.03.2005Satelitarne Centrum Operacji Regionalnych S.A., Warszawa wniosło protest dotyczący postanowień SIWZ, w
którym zarzuca Zamawiającemu – Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa z siedzibą w Warszawie – naruszenie art. 7, art. 22, art. 29 ust. 2 ustawy Prawo zamówien publicznych w postepowaniu o zamówienie publiczne na „Modernizację baz danych Systemu Identyfikacji Działek Rolnych (LPIS), w tym opracowanie postaci wektorowej danych graficznych z integracją z częścią opisową”. Odwołanie oddalono.

pobierz plik
DzU z 2005 r. nr 57, poz. 503Wyrok Trybunału Konstytucyjnego
z 22 marca 2005 r. (sygn. akt K 22/04)
dotyczy niezgodności niektórych zapisów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z Konstytucją RP

pobierz plik
Wyrok z 11.03.2005Konsorcjum: Computerland S.A., Małopolska Grupa Geodezyjno-Projektowa S.A., Globema Sp. z o.o., Warszawa wniosło protest na czynność unieważnienia przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Warszawa postępowania o zamówienie publiczne na „zaprojektowanie, dostawę i wdrożenie systemu informacji geograficznej (GIS) w Polskich Sieciach Elektroenergetycznych S.A. wraz z pozyskaniem i wprowadzeniem danych oraz obsługą serwisową tego systemu”. Odwołanie oddalono.

pobierz plik
Wyrok z 4.03.2005Konsorcjum: Neokart GIS Sp. z o.o. i Integrated Engineering Sp. z o.o., Warszawa wniosło protest przeciwko rozstrzygnięciu przetargu na wykonanie studium dla obszarów nieobwałowanych narażonych na niebezpieczeństwo powodzi (etap III) prowadzonego przez Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej w Warszawie. Odwołanie uwzględniono.

pobierz plik
Wyrok z 2.03.2005SYSTHERM INFO Sp. z o.o. z Poznania wniosła protest na określenie przedmiotu zamówienia w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym przez Starostwo Powiatowe w Gryfinie na konwersję do systemu EWID 2000 istniejących danych opisowych EGiB z programu Sitgmin, danych graficznych EGiB z programu Ewmapa, danych z programu Ośrodek i z programu Superview. Odwołanie oddalono.

pobierz plik
Wyrok z 1.03.2005Wojewódzkie Biuro Techniki i Nadzoru Geodezyjno-Kartograficznego w Warszawie oprotestowało czynność Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Warszawie dotyczącą wyboru najkorzystniejszej oferty w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na skanowanie pierworysów i nakładek zasadniczej mapy miasta. Odwołanie oddalono.

pobierz plik
Wyrok z 24.02.2005Zakład Usług Geodezyjnych i Kartograficznych „Pryzmat” Leokadia Kulesza i Zenon Kulesza z Częstochowy złożył protest przeciwko wykluczeniu go z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie modernizacji części graficznej i opisowej ewidencji gruntów oraz stworzenie warstwy „rejony statystyczne” prowadzonego przez Miasto Katowice. Odwołanie oddalono.

pobierz plik
Wyrok z 24.02.2005Zakład Usług Geodezyjnych i Kartograficznych „Pryzmat” Leokadia Kulesza i Zenon Kulesza z Częstochowy złożył protest przeciwko wykluczeniu go z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie modernizacji części graficznej i opisowej ewidencji gruntów oraz stworzenie warstwy „rejony statystyczne” prowadzonego przez Miasto Katowice. Odwołanie oddalono.Wyrok z 16.02.2005ComputerLand S.A. w Warszawie, działając w imieniu własnym oraz Konsorcjum utworzonego przez ComputerLand S.A., Geomar S.A. w Szczecinie i Geoprojekt Szczecin Sp. z o.o. w Szczecinie, odwołał się od braku rozstrzygnięcia protestu przez Zamawiającego, tj. Ministerstwo Środowiska – Departament Geologii i Koncesji Geologicznych, w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na „Bazę danych geologiczno-inżynierskich wraz z opracowaniem atlasu geologiczno–inżynierskiego aglomeracji wrocławskiej”. Odwołanie uwzględniono.

pobierz plik
Wyrok z 27.01.2005Krakowskie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych oraz KPG Sp. z o.o. z Krakowa wniosły protest dotyczący dokonanego wyboru oferty przez Generalną Dyrekcję Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Katowicach w przetargu na „Wykonanie wszelkich niezbędnych czynności mających na celu nabycie nieruchomości wraz z opracowaniem dokumentacji geodezyjno-kartograficznej i formalnoprawnej niezbędnej do nabycia nieruchomości pod budowę autostrady A-1...”. Odwołanie uwzględniono.

pobierz plik
Wyrok z 26.01.2005Konsorcjum: WINUEL S.A., P.T.H., RECTOR M. Kurzawa, M. Michalski Sp.j. oraz PPWK Inwestycje Sp. z o.o. Wrocław odwołało się od rozstrzygnięcia w postepowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie, dostawę i wdrożenie systemu informacji geograficznej przeprowadzanego przez Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. Warszawa. Odwołanie uwzględniono.

pobierz plik
266 rekordów, strona 9 z 14
«« « ... 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ... » »»


reklama

prawo

szukane słowo

typ aktu prawnego
reklama

2009 created by BRTSOFT.com
© 2005-2019 Geodeta Sp. z o.o.
mapa stronyprenumeratareklamakontakt