Standaryzacja nazw geograficznychAfryka
Ameryka, Australia i Oceania
Antarktyda
Azja Południowa
Azja Południowo-Wschodnia
Azja Środkowa i Zakaukazie
Azja Wschodnia
Białoruś, Rosja i Ukraina
Bliski Wschód
Europa, cz. I
Europa, cz. II
Morza i Oceany
Urzędowy wykaz nazw państw i terytoriów niezależnych
Nazwy państw świata, stolic i ich mieszkańców, wyd. 3, 2007
Narodowy gazeter Polski
– tom I, Hydronimy
Baza nazw miejscowości w Polsce - Komisja Nazw Miejscowości i Obiektów Fizjograficznych
Publikacje Grupy Ekspertów ds. Standaryzacji Nazw Geograficznych przy ONZ (UNGEGN)

Widzisz błąd lub brak istotnego odnośnika? Poinformuj nas o tym na adres geoforum@geoforum.pl

© 2017 Geodeta Sp. z o.o. www.geoforum.pl