Państwowy Instytut GeologicznyNazwa warstwy Adres usługi
Antropopresja http://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/geozagrozenia/antropopresja/MapServer/WMSServer
Geofizyka - lokalizacjia pomiarów grawimetrycznych http://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/geofizyka/grawimetria/MapServer/WMSServer
Geofizyka - lokalizacja pomiarów magnetotellurycznych http://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/geofizyka/magnetotelluryka/MapServer/WMSServer
Geofizyka - lokalizacja pomiarów magnetycznych (składowej pionowej Z i całkowitego natężenia pola magnetycznego Ziemi oraz pomiarów aeromagnetycznych) http://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/geofizyka/magnetyka/MapServer/WMSServer
Geofizyka - sejsmika 2D i 3D. http://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/geofizyka/profile_2d_3d/MapServer/WMSServer
Geofizyka - sondowania geoelektryczne - SGE http://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/geofizyka/geofiz_sge_pkt/MapServer/WMSServer
Geostanowiska http://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/geosrodowisko/geostanowiska/MapServer/WMSServer
Geotermia - Współczynnik mocy cieplnej [W/m] dla 1800 h pracy pompy ciepła http://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/geotermia/geothermal_he_1800/MapServer/WMSServer
Geotermia - Współczynnik mocy cieplnej [W/m] dla 2400 h pracy pompy ciepła http://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/geotermia/geothermal_he_2400/MapServer/WMSServer
Geotermia - Średnia wartość przewodności cieplnej skał [W/m*K] http://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/geotermia/geothermal_atc/MapServer/WMSServer
Geotermia - Średnia wartość przewodności cieplnej skał [W/m*K] http://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/geotermia/geothermal_atc/MapServer/WMSServer
Hydrogeologia - Jednolite Części Wód Podziemnych w podziale obowiązującym do 2015 r. (161) i na lata 2016-2021 (172) http://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/hydrogeologia/jcwpd/MapServer/WMSServer
Hydrogeologia - Monitoring Wód Podziemnych http://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/hydrogeologia/mwp/MapServer/WMSServer
Hydrogeologia - obiekty hydrogeologiczne http://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/hydrogeologia/cbdh_otwory/MapServer/WMSServer
Hydrogeologia - obszary zagrożone podtopieniami http://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/hydrogeologia/podtopienia/MapServer/WMSServer
Jaskinie Polski http://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/jaskinie/MapServer/WMSServer
Mapa geochemiczna - arsen http://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/geosrodowisko/geochemia_As/MapServer/WMSServer
Mapa geochemiczna - bar http://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/geosrodowisko/geochemia_Ba/MapServer/WMSServer
Mapa geochemiczna - chrom http://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/geosrodowisko/geochemia_Cr/MapServer/WMSServer
Mapa geochemiczna - cynk http://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/geosrodowisko/geochemia_Cr/MapServer/WMSServer
Mapa geochemiczna - fosfor http://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/geosrodowisko/geochemia_P/MapServer/WMSServer
Mapa geochemiczna - kadm http://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/geosrodowisko/geochemia_Cd/MapServer/WMSServer
Mapa geochemiczna - kobalt http://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/geosrodowisko/geochemia_Co/MapServer/WMSServer
Mapa geochemiczna - magnez http://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/geosrodowisko/geochemia_Mg/MapServer/WMSServer
Mapa geochemiczna - miedź http://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/geosrodowisko/geochemia_Cu/MapServer/WMSServer
Mapa geochemiczna - nikiel http://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/geosrodowisko/geochemia_Ni/MapServer/WMSServer
Mapa geochemiczna - ołów http://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/geosrodowisko/geochemia_Pb/MapServer/WMSServer
Mapa geochemiczna - siarka http://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/geosrodowisko/geochemia_S/MapServer/WMSServer
Mapa geochemiczna - stront http://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/geosrodowisko/geochemia_Sr/MapServer/WMSServer
Mapa geochemiczna - tytan http://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/geosrodowisko/geochemia_Ti/MapServer/WMSServer
Mapa geochemiczna - wapń http://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/geosrodowisko/geochemia_Ca/MapServer/WMSServer
Mapa geochemiczna - żelazo http://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/geosrodowisko/geochemia_Fe/MapServer/WMSServer
Mapa geologiczna na poziomie ścięcia 1000 m p.p.m. na podstawie Atlasu Geologicznego Polski 1:750 000 http://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/kartografia/agp1000/MapServer/WMSServer
Mapa geologiczna na poziomie ścięcia 2000 m p.p.m. na podstawie Atlasu Geologicznego Polski 1:750 000 http://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/kartografia/agp2000/MapServer/WMSServer
Mapa geologiczna na poziomie ścięcia 3000 m p.p.m. na podstawie Atlasu Geologicznego Polski 1:750 000 http://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/kartografia/agp3000/MapServer/WMSServer
Mapa geologiczna na poziomie ścięcia 4000 m p.p.m. na podstawie Atlasu Geologicznego Polski 1:750 000 http://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/kartografia/agp4000/MapServer/WMSServer
Mapa geologiczna na poziomie ścięcia 500 m p.p.m. na podstawie Atlasu Geologicznego Polski 1:750 000 http://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/kartografia/agp500/MapServer/WMSServer
Mapa geologiczna na poziomie ścięcia 5000 m p.p.m. na podstawie Atlasu Geologicznego Polski 1:750 000 http://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/kartografia/agp5000/MapServer/WMSServer
Mapa Geologiczna Polski bez utworów kenozoiku w skali 1:1 000 000 http://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/kartografia/mgpbk1000k/MapServer/WMSServer
Mapa Geologiczna Polski w skali 1:200 000 http://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/kartografia/mgp200k_a/MapServer/WMSServer
Mapa Geologiczna Polski w skali 1:500 000 http://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/kartografia/mgp500k/MapServer/WMSServer
Mapa geologiczna Tatr 1:10 000 (SMGT) odkryta http://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/kartografia/smgt_b_odkryta/MapServer/WMSServer
Mapa geologiczna Tatr 1:10 000 (SMGT) tektonika http://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/kartografia/smgt_tektonika/MapServer/WMSServer
Mapa geologiczna Tatr 1:10 000 (SMGT) zakryta http://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/kartografia/smgt_a_zakryta/MapServer/WMSServer
Mapa geośrodowiskowa Polski 1:50 000 (MGŚP) http://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/mgsp50k_skorowidz/MapServer/WMSServer
Mapa Litogenetyczna Polski w skali 1:50 000 http://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/kartografia/mlp50k/MapServer/WMSServer
Mapy geologiczno-turystyczne http://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/kartografia/geoturystyka/MapServer/WMSServer
Mapy historyczne http://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/mapy_historyczne/MapServer/WMSServer
Obszary perspektywiczne i prognostyczne http://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/geosrodowisko/warstwa_normatywna_kopaliny/MapServer/WMSServer
Osuwiska i tereny zagrożone ruchami masowymi http://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/geozagrozenia/sopo_obszary/MapServer/WMSServer
Otwory geologiczno-inżynierskie i atlasy aglomeracji http://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/geoinz/atlas_gi_otwory/MapServer/WMSServer
Otwory wiertnicze http://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/cbdg_otwory/MapServer/WMSServer
Punkty badawcze http://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/analizy_pkt_bad/MapServer/WMSServer
Punkty dokumentacyjne SMGP http://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/kartografia/smgp_pktdok/MapServer/WMSServer
Regiony fizyczno-geograficzne Polski na podstawie opracowania Jerzego Kondrackiego z 2002 r. "Geografia regionalna Polski" http://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/regiony_geograf/MapServer/WMSServer
Surowce - obszary koncesyjne dla węglowodorów http://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/cbdg_bloki_k/WMSServer
Surowce - złoża, tereny i obszary górnicze http://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/midas/MapServer/WMSServer
Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000 http://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/kartografia/smgp50k/MapServer/WMSServer
Szczegółowa Mapa Geologiczna Polski w skali 1:50 000 - skorowidz http://cbdgmapa.pgi.gov.pl/arcgis/services/kartografia/skor_smgp/MapServer/WMSServer

Widzisz błąd lub brak istotnego odnośnika? Poinformuj nas o tym na adres geoforum@geoforum.pl

© 2017 Geodeta Sp. z o.o. www.geoforum.pl