wiadomościksięgarniaMiesięcznik GEODETAreklamakontaktRODOpolityka prywatnościnewsletter
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
blog
|2020-07-08| Geodezja, Prawo

PTG o nowych standardach: kierunek dobry, ale pewne poprawki konieczne

Przyjęty w projekcie kierunek zmian polegający na uproszczeniu i usunięciu przepisów stanowiących wiedzę akademicką jest krokiem w dobrym kierunku – pisze o propozycji nowych standardów Polskie Towarzystwo Geodezyjne. Organizacja zgłosiła jednocześnie do tego projektu 39 propozycji zmian.


PTG o nowych standardach: kierunek dobry, ale pewne poprawki konieczne

W nowych standardach PTG pozytywnie ocenia również to, że o przyjętych technikach i zastosowanych technologiach pomiaru ma decydować geodeta uprawniony, zatem osoba posiadająca odpowiednią wiedzę fachową potwierdzoną zdobytym wykształceniem kierunkowym i egzaminem państwowym.

Organizacja chwali także to, że dokumenty przeznaczone dla zamawiającego nie będą wchodziły w skład operatu technicznego. „Nie ulega wątpliwości, że materiały, które w wyniku wykonanej pracy geodezyjnej wykonawca przekazuje swojemu klientowi, są przedmiotem umowy cywilnej zawartej pomiędzy przedsiębiorcą geodezyjnym a jego zamawiającym i nie mają nic wspólnego z jakością i treścią przekazywanych wyników pomiarów do zasobu” – pisze PTG na swojej stronie. W ocenie organizacji zmiana ta wyeliminuje bardzo często występujące spory na linii geodeta – organ administracji geodezyjnej wynikające z przeprowadzania oceny przez starostę sporządzonych dokumentów geodezyjnych. Starosta wchodzi wówczas w rolę głównego odbiorcy map wynikowych, a wręcz w rolę strony zawartej pomiędzy prywatnymi podmiotami umowy cywilnej. Zmiana ta wyeliminuje ponadto coraz powszechniejsze praktyki nieuczciwych klientów przedsiębiorców geodezyjnych, którzy za kilka złotych kupowali z zasobu wynik pracy geodety, tym samym nie płacąc mu za jego pracę.

W swoich uwagach do projektu nowych standardów PTG skupiło się przede wszystkim na doprecyzowaniu niejednoznaczności, które – jak wynika z doświadczeń tej organizacji – zawsze interpretowane są na niekorzyść geodety wykonującego pracę geodezyjną, zmuszanego szantażem do realizacji dodatkowych prac tylko na podstawie tzw. prawa powiatowego.

Zdecydowany sprzeciw PTG budzi natomiast § 39.2 projektu. „Nie znajdujemy żadnego logicznego wytłumaczenia dla wynikającej z tego przepisu konieczności podpisywania dokumentów tylko i wyłącznie płatnym podpisem kwalifikowanym bez możliwości posługiwania się bezpłatnym podpisem zaufanym. Nałożenie takiego warunku na geodetów uprawnionych powoduje, że osoby, które chcą się w kontaktach z urzędem posługiwać bezpłatnym podpisem zaufanym, są tej możliwości pozbawione, i jeśli nie będą posiadały podpisu kwalifikowanego, de facto nie będą mogły wykonywać swojego zawodu” – wyjaśnia organizacja.

Inne istotne postulaty PTG dotyczące zmiany projektu nowych standardów dotyczą:

 • rezygnacji z zawężenia pomiaru kontrolnego GNSS tylko do współrzędnych płaskich oraz do konieczności wykonywania tego pomiaru tylko i wyłącznie przed przystąpieniem do pomiarów; w ocenie PTG jest to nieracjonalne i nie ma realnego wpływu na uzyskane wyniki pomiarów;
 • wykreślenia z regulacji dotyczących pomiaru kontrolnego sformułowania „najbliższy punkt” [osnowy geodezyjnej, punkt osnowy pomiarowej lub jednoznacznie zidentyfikowany punkt szczegółu terenowego I grupy];
 • zawężenia brzmienia § 15.2, tak aby podczas pomiaru wykonawca musiał ustalić jedynie te informacje o obiekcie, do których ma bezpośredni dostęp lub są one wynikiem jego pomiaru;
 • ograniczenia pomiarów kontrolnych jedynie do szczegółów terenowych I grupy wchodzących w zakres bazy danych EGiB;
 • zmiany § 32.4 regulującego obliczanie powierzchni działek przy podziale nieruchomości „przez odjęcie” („przez potrącenie”), tak aby obejmował również podziały wykonywane na podstawie ustawy o gospodarce nieruchomościami;
 • rezygnacji z definiowania obszaru MdcP poprzez sztywno określony 30-metrowy pas otaczający obszar zamierzenia budowlanego; zdaniem PTG o zwiększeniu lub zmieszeniu tego obszaru decydowałby organ właściwy do wydania pozwolenia na budowę lub projektant, na rzecz którego wykonywana jest mapa;
 • rezygnacji z wymogu, aby wyniki pomiarów przekazywać tylko w formie elektronicznej; skoro dopuszczalne jest składanie operatu w wersji papierowej, to taki obowiązek w ocenie PTG nie znajduje uzasadnienia;
 • jednoznacznego określenia, w jakich sytuacjach istnieje obowiązek włączenia w skład operatu technicznego dokumentacji niezbędnej do aktualizacji EGiB (czyli sporządzenia takiej dokumentacji); propozycja ta ma zapobiec sytuacjom, w których organ prowadzący zasób wymusza na wykonawcach sporządzenie dodatkowych dokumentów geodezyjnych bezpośrednio niezwiązanych z wykonaną pracą geodezyjną;
 • rezygnacji z okresów przejściowych dla obowiązku stosowania formatu wymiany danych GML (2 lata) oraz przekazywania operatów w wersji elektronicznej (pół roku); zdaniem PTG zaproponowane w projekcie terminy i tak są tylko deklaratoryjne.

Pismo PTG do GGK
Uwagi PTG do projektu

Jerzy Królikowski


«« powrót


dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

komentarze news_pl
Krajobraz. No więc teraz proszę zwrócić uwagę, które komentarze odnoszą się merytorycznie do treści artykułu, a które są atakami na osoby.
 6 
 12 
odpowiedz zgłoś
odp: Krajobraz. Dalej jątrzysz? Uważaj bo ci berecik spadnie [TEKST USUNIĘTY PRZEZ ADMINISTRATORA]
 12 
 3 
odpowiedz zgłoś
odp: odp: Krajobraz. Straszna malizna. I co tu komentować. Rzeczona "opinią sama się skomentowała :-)
 1 
 11 
zgłoś
Na palcach jednej ręki można policzyć w tej "dyskusji" merytoryczne odniesienie się do tematu.A postów jest 43. Do czego żeśmy doszli, że dwie, trzy osoby na ogólnopolskim a nawet ogólnoświatowym forum załatwiają swoje prywatne porachunki. Jak wynika z treści tych wypowiedzi, to osoby te się znają i wiedzą z kim prowadzą ogólnoświatową dyskusję.Spotkajcie się osobiście, dajcie sobie po razie, wyjaśnijcie kto kogo i dlaczego i sprawa załatwiona. Przecież czytają to WSZYSCY. Zastanówcie się jaki dajecie o sobie obraz na zewnątrz. Po co ja to piszę? Zaraz dostanę 100 minusów, 5 "merytorycznych" komentarzy z których dowiem się kim jestem i gdzie moje miejsce. Ale co mi tam. Dla swojego zdrowia psychicznego nie wchodzę od dziś na ten wątek. PS.Nie daję sobie ani plusa ani minusa.
 1 
 11 
odpowiedz zgłoś
Widzę że dzisiaj dzień podszywania się pod moją skromną osobę. Dla przypomnienia, jeśli piszę to napis w podpisie jest zielony. Uważam też, że istnieje wolność słowa i raczej nie grożę ludziom bo coś piszą na forum.
 2 
 13 
odpowiedz zgłoś
Do osoby piszącej jako Alojzy, Lalamido,Floor, Lucky, Geodeta z terenu, daj se na wstrzymanie i zajmij się sobą. Myślisz że jak piszesz z telefonu to nikt cię nie namierzy? Błąd w rozumowaniu. Właśnie to telefon cię zdradził. Możesz sobie ten post minusować ile razy chcesz. Ja i tak wiem swoje i mogę to udowodnić.
 15 
 2 
odpowiedz zgłoś
odp: Do osoby piszącej Tiaaaa. Namierzaj sobie. Każdy ma prawo do swobodnego wyraźnie własnych opinii. A ta Wasza odnośnie Standardów jest tak słaba, że głowa boli. Jesteście niczym więcej jak kółkiem dyskusyjnym. Taka jest prawda. Żałosne. Żegnam "czule".
 7 
 16 
odpowiedz zgłoś
Pytanie A co to jest "podpis zaufany" ? To chyba jakieś nowe pojęcie PTG wprowadza. Czy Ci Państwo na pewno wiedzą o czym piszą ?
 18 
 16 
odpowiedz zgłoś
odp: Pytanie Żeby hejtować, to wypadałoby mieć minimum wiedzy o tym o czym się pisze. Dla Twojej wiedzy co to jest podpis zaufany - definiuje go ustawa z dnia 17lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne 14a) podpis zaufany ? podpis elektroniczny, którego autentyczność i integralność są zapewniane przy użyciu pieczęci elektronicznej ministra właściwego do spraw informatyzacji, zawierający: a) dane identyfikujące osobę, ustalone na podstawie środka identyfikacji elektronicznej wydanego w systemie, o którym mowa w art. 20aa pkt 1, obejmujące: ? imię (imiona), ? nazwisko, ? numer PESEL, b) identyfikator środka identyfikacji elektronicznej, przy użyciu którego został złożony, c) czas jego złożenia
 13 
 20 
odpowiedz zgłoś
odp: odp: Pytanie Dokumentacja powstała w wyniku prac geodezyjny jest specyficzna. Dlatego też przewidziano jedynie podpis elektroniczny z certyfikatem kwalifikowanym. I to jest dobre rozwiązanie. Profilem zaufanym to sobie można podpisywać pojedyncze dokumenty, ale nie operat techniczny w formie wielostronicowego pliku PDF.
 7 
 13 
zgłoś
odp: Pytanie Wywalili cię z paru miejsc bo się na tobie poznali. Szkoda że nie mogą wywalić cię z tego forum.
 13 
 13 
odpowiedz zgłoś
odp: odp: Pytanie J23 ależ Ciebie berecik ucieka. Właśnie tu się na Tobie wszyscy poznaliśmy. Dzięki za odsłonięcie buraczanej facjaty. Super.
 4 
 12 
zgłoś
odp: odp: Pytanie Posłuchaj "J23" vel "pozdrawiam" uspokój się i przestań wygrażać ludziom, bo zaraz to Ty zostaniesz wykopany w tego forum. W sumie dziwię się, że Administrator na to nie reaguje. Nie znoszę jak ktoś zachowuje się jak zwykły "bandziorek". Tu zastraszę, tam pogrożę. Ja doskonale wiem kim jesteś i środowisko też się na Tobie poznało i podziękowało. Nie wystarczy Ci już ?
 4 
 14 
zgłoś
odp: Pytanie brakuje tylko zapraszam / w*******
 12 
 1 
odpowiedz zgłoś
UWAGI DO PTG: 1. "rezygnacji z definiowania obszaru MdcP poprzez sztywno określony 30-metrowy pas otaczający obszar zamierzenia budowlanego; zdaniem PTG o zwiększeniu lub zmieszeniu tego obszaru decydowałby organ właściwy do wydania pozwolenia na budowę lub projektant, na rzecz którego wykonywana jest mapa;" Pamiętajmy, że płacone nam od ha!, jeżeli proj. będzie decydował to ceny pójdą w dół bo zmniejszą się zakresy. 2" rezygnacji z wymogu, aby wyniki pomiarów przekazywać tylko w formie elektronicznej; skoro dopuszczalne jest składanie operatu w wersji papierowej, to taki obowiązek w ocenie PTG nie znajduje uzasadnienia;" Powinien zostać gdyż na 100% znajdą się ośrodku w których wersji papierowej nie oddam i wciąż będę tam musiał jeździć. reszta wydaje się być ok.
 1 
 7 
odpowiedz zgłoś
Mnie też się podoba to co napisało PTG. Podoba mi się propozycja podziału przez potrącenie. Ten zapis dawno powinien być wprowadzony.
 15 
 19 
odpowiedz zgłoś
Do zaakceptowania. Ja nie mam uwag do uwag PTG. Jak się komuś nie podobają to niech napisze swoje.
 15 
 27 
odpowiedz zgłoś
odp: Do zaakceptowania. jest ok. No widzisz Ty nie masz uwag, ale wiele osób ma. Nie można podchodzić bezkrytycznie do zaściankowych postaw promujących zacofanie technologiczne w tzw. "produkcji". Właściwie to Ci ludzie zachowują się tak jakby byli na jakiejś bezludnej wyspie. I tak też są traktowani w środowisku - jak outsiderzy.
 24 
 17 
odpowiedz zgłoś
odp: odp: Do zaakceptowania. Żal mi Cię kobieto. Jesteś chora. Lecz się.
 15 
 20 
zgłoś
odp: odp: Do zaakceptowania. W dodatku Ci outsiderzy mają chorobliwe manie prześladowców. Brawo. Do białych myszek i Napoleona już niedaleko.
 15 
 17 
zgłoś
odp: odp: Do zaakceptowania. Geo mi Ciebie nie żal. Dobrze Ci tak.
 13 
 15 
zgłoś
odp: odp: Do zaakceptowania. Dla mnie ta "opinia" jest zupełnie nie do zaakceptowania. Takie "ą" i "ę". Jednym słowem nic konkretnego. A już walka z operatem elektronicznym w wykonaniu organizacji, która rzekomo reprezentuje wykonawców to kuriozum. Przecież operat elektroniczny jest ułatwieniem dla wykonawców. W sumie to takie SGP bis. Tam się zabiega żeby wiedza podręcznikowa została w Standardach, a tu się drze szaty żeby dokumentacja pozostała w postaci papierowej. Także ja temu Państwu za ich samorządy zawodowe zdecydowanie dziękuję.
 11 
 17 
zgłoś
uwagi ok ale próba ucieczki od operatu elektronicznego to już czyste wygodnictwo.
 3 
 6 
odpowiedz zgłoś
odp: uwagi ok niestety, to nie wygodnictwo, raczej niewiedza i strach przed nowym. Gepeesów się ponauczali, ale operat elektroniczny to już rocket-science.
 5 
 10 
odpowiedz zgłoś
odp: odp: uwagi ok To nie wygodnictwo. To próba udowodnienia za wszelką cenę, że to My wiemy lepiej niż Oni. A tymczasem okazuje się, że bardzo niewiele wiemy. Jeśli chodzi o operat elektroniczny, to trzeba go poznać, oswoić się z nim, polubić. To tak jak z książkami elektronicznymi (e-book). Niektórzy wolą te elektroniczne, bo np. w jednym małym urządzeniu można mieć 1000 książek, a niektórzy wolą tradycyjne drukowane książki, bo lubią dotykać papieru i wąchać zapach świeżej farby drukarskiej. Moim zdaniem operat elektroniczny to jest właśnie wygodnictwo. Nie trzeba jechać np. 200 km, żeby dostarczyć do PODGiK operat, a poprawienie i ponowne dostarczenie do PODGiK operatu zajmuje dosłownie chwilę. Tak czy siak sądzę, że od operatu elektronicznego nie uciekniemy.
 8 
 23 
zgłoś
odp: odp: uwagi ok dobra, jeśli taki klarowny post jak ten wyżej usera geoida jest minusowany, to ja nie mam pytań o uczestników tej dyskusji. Zagajnik i banany czekają.
 2 
 21 
zgłoś
odp: odp: uwagi ok ehh bo to właśnie tacy buszmeńsko - bananowi dyskutanci się tu "realizują".
 2 
 18 
zgłoś
odp: uwagi ok Ja to odbieram jako możliwość wyboru. I dobrze. Kto chce to niech sobie ręcznie i na papierze rzeźbi, a kto chce to niech robi elektronicznie. Uczę się operatu elektronicznego. Powiem wam, że w każdym ośrodku inaczej. W jednym każą podpisywać elektronicznie każdą kartkę w innym chcą w podziale na szkice, dzienniki a jeszcze w innym w jednym pliku. To MUSI być jednolite bo idzie kota dostać.Jak ostatnio zrobiłem w jednym pliku i przekroczył on 5Mb (250stron) to przez portal nie chciał przejść. Kazali zmienić rozdzielczość. Zmieniłem. Wyszła kicha. Wkurzyłem się i zaniosłem papierowo. Nie skarżę się tylko chcę powiedzieć, że każdy powinien mieć możliwość wyboru przez jakiś czas.
 1 
 24 
odpowiedz zgłoś
odp: uwagi ok nie rozumiem dlaczego takiej wygody nie chcesz ?
 1 
 9 
odpowiedz zgłoś
Ubolewam na tym, że to forum stało się miejscem do leczenia kompleksów, wylewania żalów oraz wyładowywania frustracji.
 1 
 24 
odpowiedz zgłoś
Trza było napisać swoje uwagi takie żeby zadudniło To mój komentarz do tych co siedzą i wylewaja swoje frustracje na forum. Nie lękajcie się o poziom geodezji (hahaha). Strażnik czerwonej pieczęci wszystkiego dopilnuje. Będziecie na kolanach pełzali do dziadostw powiatowych żeby na chleb zarobić.
 5 
 17 
odpowiedz zgłoś
odp: Trza było napisać swoje uwagi takie żeby zadudniło Dobre. Daję plusa.
 4 
 7 
odpowiedz zgłoś
odp: odp: Trza było napisać swoje uwagi takie żeby zadudniło Najpierw musi Trzesnąć a potem zaDudnić.
 6 
 3 
zgłoś
Smutna rzeczywistość Ja rozumiem, że ta nieporadność i bylejakość ze strony PTG może nawet kogoś bawić. Jednak mnie jakoś nie bawi. Chyba nikomu nie jest do śmiechu gdy czyta opinię na tak żenującym poziomie. Do tego od razu widać, że tego nie pisał geodeta ...
 29 
 15 
odpowiedz zgłoś
odp: Smutna rzeczywistość Co ty pitolisz człowieku? Od razu widać że jesteś urzedasem
 15 
 20 
odpowiedz zgłoś
odp: Smutna rzeczywistość Fix sfixował w swojej urzedniczej głupocie.
 16 
 16 
odpowiedz zgłoś
Ojej. Co się stało ? Kolejna szansa zmarnotrawiona przez PTG. A miało być tak pięknie. Teraz trzeba będzie się wstydzić.
 28 
 14 
odpowiedz zgłoś
odp: Ojej. Co się stało ? a Pani Agnieszka swoje....
 15 
 2 
odpowiedz zgłoś
odp: odp: Ojej. Co się stało ? Chorobliwe obsesje wymagają leczenia, ale lekarstwem z całą pewnością nie jest przesiadywanie na Geoforum :-)
 1 
 19 
zgłoś
i jeszcze raz już.... .
 3 
 2 
odpowiedz zgłoś
-A PANI SWOJE JK tu nie chodzi o szał. Tylko o wzięcie większej odpowiedzialności za to co się robi i podpisuje.Nie wiem jaki będzie końcowy kształt tego rozporządzenia, ale co do zasady wygląda to tak- mierzcie sobie co wam się podoba aby bazy były zasilane odpowiednimi informacjami. Co do zawodu to już zapomnij. Został on zniszczony już wcześniej. Powtórzę co pisałem już wcześniej nie ma zawodu, niema ma branży, nie ma szacunku. Zostały tylko już interesy. Aby zachować choć odrobinę honoru zostaje nam już tylko podzielić odpowiednio te interesy.
 10 
 6 
odpowiedz zgłoś
odp: -A PANI SWOJE A mogę prosić o sprecyzowanie słowa odpowiednio ?
 5 
 3 
odpowiedz zgłoś
odp: odp: -A PANI SWOJE i bosko i po carsku
 7 
 2 
zgłoś
Standardy Z pisma PTG "Za właściwe uważamy usunięcie z treści rozporządzenia wiedzy akademickiej i przepisów o charakterze instrukcyjnym." Ja tak nie uważam. Co takiego kontrowersyjnego było np. opisie niwelacji geometrycznej. Każdy zawód posługuje się swoim językiem technicznym, myślę że żadnemu budowlańcowi nie przyszło do głowy by wyrzucić Polskie Normy Budowlane czy 11 rozporządzeń w sprawie przepisów technicznych w budownictwie bo jest przecież budowlana wiedza akademicka. PTG w szale zmian doprowadziło do wywalenia podstawowych zapisów dotyczących aspektu technicznego naszego zawodu. Może wystarczyło wpisać że czynności techniczne nie podlegają weryfikacji a nie wylewać dziecko z kąpielą, doszło do tego że w przepisach geodezyjnych nie ma nic o aspekcie technicznym wykonywania pomiarów. Zawód oparty o podręcznik do geodezji z wieczorowego policealnego studium zawodowego. Pozdrawiam
 36 
 13 
odpowiedz zgłoś
odp: Standardy Ale zrozum że tylko taki "wykaz współrzędnych" w różnych dziadostwach powiatowych musi być inaczejnazwany bo jedne czyta w rozporządzeniu, drugi w ustawie, trzeci ma takie przyzwyczajenie, a czwartemu to wisi. Ktoś nam daje wolną rękę, a towarzystwa brną w g.... z komuny. Ktoś z Was w ciągu ostatnich kilku lat analizował operat z mdcp kolegi po fachu żeby sprawdzić dokładność położenia krawężnika w względem asfaltu i wertował jego obliczenia , tachimetrie, niwelację i raporty gps ? Czy po prostu odpaliłeś gpsa i pomierzyłeś to na nowo ? Sprawozdanie, mapa wywiady, szkic, nr x y h i PLIK WYMIANY. kropka.
 20 
odpowiedz zgłoś
odp: odp: Standardy dokładnie.Lepiej i szybciej zrobić to jeszcze raz.
 6 
 12 
zgłoś
odp: odp: Standardy Sprawozdanie, mapa wywiady, szkic, nr x y h i PLIK WYMIANY. Dokładnie TAK. Operat techniczny to od dawna jest zwykła ściema. Najpierw każdy przerabiał pikiety z GPSa na tachimetrię, bo Ośrodki nie wiedziały jak przyjąć pomiary z GPSa, a teraz wszyscy przerabiamy pomiary z drona na GPSa, bo Ośrodki nie wiedzą co zrobić z Ortem .... po co tworzyć martwe przepisy ????
 19 
zgłoś
odp: odp: Standardy "Nie wiedzą co zrobić z ortem" - a kiedy będą wiedzieć co zrobić z chmurą punktów czy meshem ???
 8 
zgłoś
16 komentarzyzobacz też:wiadomości

słowo kluczowe
kategoria
rok
archiwum
KNG Dahlta w Tatrach
czy wiesz, że...
© 2005-2020 Geodeta Sp. z o.o.
created by BRTSOFT

O nas

 • Właścicielem portalu Geoforum.pl jest Geodeta Sp. z o.o., wydawca miesięcznika GEODETA oraz serwisu egeodeta24.pl
 • Geoforum.pl jest portalem internetowym i obszernym kompendium wiedzy na tematy związane z geodezją, kartografią, katastrem, GIS-em, fotogrametrią i teledetekcją, nawigacją satelitarną itp. Od 2005 roku na bieżąco dostarcza informacji z powyższych dziedzin i umożliwia ich komentowanie.
 • GEODETA (Magazyn Geoinformacyjny) ukazuje się od czerwca 1995 roku i jest największym oraz najbardziej popularnym polskim miesięcznikiem prezentującym aktualne zagadnienia z zakresu: geodezji, kartografii, katastru, GIS-u, fotogrametrii i teledetekcji, nawigacji satelitarnej itp.
 • GEODETA cyfrowy to elektroniczna wersja tradycyjnego wydania miesięcznika. W serwisie egeodeta24.pl można zamawiać zarówno prenumeratę, jak i pojedynczne wydania

Zespół redakcyjny

 • Katarzyna Pakuła-Kwiecińska (redaktor naczelny)
 • Anna Wardziak (sekretarz redakcji)
 • Jerzy Przywara
 • Bożena Baranek (szefowa Działu Prenumeraty)
 • Jerzy Królikowski (redaktor prowadzący Geoforum.pl)
 • Damian Czekaj
 • Bogdan Grzechnik

Kontakt

Geodeta Sp. z o.o.
02-541 Warszawa,
ul. Narbutta 40/20
tel. (22) 849-41-63, 646-87-44
redakcja@geoforum.pl
prześlij newsa

Prenumerata
prenumerata@geoforum.pl
b.baranek@geoforum.pl
Reklama
k.kwiecinska@geoforum.pl

facebook twitter linkedIn Instagram RSS