wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatnościnewsletter
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
blog

Księgarnia


dodaj do koszyka dodaj do przechowalni
nowość

Książki


GEODEZJA I W TEORII I PRAKTYCE CZĘŚĆ 1 - ANDRZEJ JAGIELSKI (380)

cena: 54.00

KATEGORIE: |geodezja |geodezja inżynieryjna

Autor: Andrzej Jagielski

Opis szczegółowy: Wydanie 4 książki stanowi powrót do pierwotnej koncepcji połączenia w tym samym podręczniku zagadnień teoretycznych i praktycznych. Książka składa się z dwóch części (tomów) i czternastu rozdziałów (poprzednio 12), zawierających wiadomości z podstawowych działów geodezji ogólnej: bezpośrednie i pośrednie pomiary liniowe, tyczenie kątów prostych, pomiar kątów poziomych i pionowych, rachunek współrzędnych, obliczanie pól, niwelacja, pomiary sytuacyjne, sporządzanie map wielkoskalowych. Wyliczenie to wskazuje, że podręcznik obejmuje znaczny zakres wiedzy zawodowej, koniecznej do opanowania w stosunkowo krótkim czasie i stanowiącej niezbędną podstawę do nauki dalszych przedmiotów zawodowych.

SPIS TREŚCI (CZĘŚĆ 1)

Przedmowa do wydania IV
Rozdział 1: Wiadomości wstępne
1.1. Definicja, zadania i podział geodezji
1.2. Rys historyczny geodezji i kartografii
1.3. Powierzchnie odniesienia
1.4. Geodezyjny system odniesień przestrzennych
1.5. Osnowa geodezyjna i jej podział
1.6. Międzynarodowy Układ Jednostek Miar Układ
1.6.1. Informacje ogólne
1.6.2. Definicje podstawowych jednostek miar układuSI
1.7. Działania rachunkowe na liczbach przybliżonych
1.7.1. Zapisywanie i zaokrąglanie liczb
1.7.2. Reguły Kryłowa-Bradisa
1.8. Miary długości i pola powierzchni
1.8.1. Miary długości
1.8.2. Miary pola powierzchni
1.9. Miary kąta
1.9.1. Miara stopniowa
1.9.2. Miara gradowa
1.9.3. Miara łukowa (teoretyczna)
1.9.4. Przeliczanie miar kątowych

Rozdział 2: Przyrządy optyczne stosowane w geodezji
2.1. Elementy optyczne instrumentów geodezyjnych
2.1.1. Odbicie i załamanie światła
2.1.2. Płytka płasko-równoległa (równoległościenna)
2.1.3. Pryzmaty
2.1.4. Soczewki
2.1.5. Wady soczewek (aberracje optyczne)
2.2. Oko człowieka
2.3. Lupa
2.4. Mikroskop
2.5. Luneta
2.5.1. Zasada działania lunety
2.5.2. Powiększenie lunety
2.5.3. Pole widzenia lunety
2.5.4. Jasność lunety
2 2.5.5. Najkrótsza celowa lunety
2.5.6. Luneta geodezyjna z soczewką ogniskującą (teleobiektywem)
2.5.7. Obsługa lunety

Rozdział 3: Tyczenie prostych i pomiary liniowe

3.1. Tyczenie linii prostych
3.1.1. Sprzęt do tyczenia prostych
3.1.2. Bezpośrednie tyczenie prostych okiem nieuzbrojonym
3.1.3. Pośrednie tyczenie prostych
3.1.4. Tyczenie prostych przy użyciu teodolitu
3.2. Bezpośredni pomiar długości taśmą geodezyjną
3.2.1. Zasady ogólne bezpośredniego pomiaru długości
3.2.2. Sprzęt do bezpośredniego pomiaru długości
3.2.3. Pomiar odległości taśmą w terenie płaskim i poziomym
3.2.4. Pomiar odległości taśmą w terenie pochyłym. Poprawka na nachylenie terenu.
3.3. Poprawki na poziom morza, komparację i temperaturę taśmy
3.3.1. Poprawka długości na poziom morza
3.3.2. Poprawka na komparację przymiaru
3.3.3. Poprawka na temperaturę przymiaru. Suma poprawek
3.4. Dokładność bezpośredniego pomiaru odległości
3.5. Metody pośredniego pomiaru długości
3.5.1. Istota pośrednich pomiarów liniowych
3.5.2. Pośrednie pomiary odległości za pomocą konstrukcji geometrycznych
3.5.3. Paralaktyczny pomiar odległości
3.6. Optyczny pomiar odległości
3.7. Elektromagnetyczny pomiar odległości
3.8. Ręczne dalmierze laserowe

Rozdział 4: Tyczenie kątów prostyc
h
4.1. Tyczenie kątów prostych bez użycia węgielnicy
4.2. Węgielnice
4.2.1. Węgielnica zwierciadlana (lustrzana)
4.2.2. Węgielnica pryzmatyczna pięciokątna (pentagonalna)
4.3. Tyczenie obiektów prostokątnych

Rozdział 5: Utrwalanie i sygnalizacja punktów osnowy geodezyjnej

5.1. Zasady ogólne utrwalania punktów osnowy
5.2. Znaki geodezyjnej osnowy poziomej
5.3. Znaki geodezyjnej osnowy wysokościowej
5.4. Nowsze sposoby stabilizacji punktów geodezyjnych
5.5. Podstawa prawna stabilizacji punktów geodezyjnych
5.6. Opis topograficzny punktu osnowy geodezyjnej
5.7. Sygnalizacja punktów geodezyjnych

Rozdział 6: Elementy wyposażenia instrumentów geodezyjnych

6.1. Piony i libele
6.1.1. Piony
6.1.2. Libele
6.2. Statywy
6.3. Spodarki, akcesoria geodezyjne

Rozdział 7: Pomiar kątów poziomych i pionowych

7.1. Zasady konstrukcji przyrządów do pomiaru kątów
7.2. Budowa teodolitu
7.2.1. Spodarka
7.2.2. Limbus
7.2.3. Alidada
7.3. Układy osiowe teodolitów
7.4. Urządzenia odczytowe teodolitów optycznych
7.4.1. Indeks, mikroskop indeksowy
7.4.2. Noniusz, mikroskop noniuszowy
7.4.3. Mikroskop skalowy
7.4.4. Mikroskopy jednomiejscowe z mikrometrami
7.4.5. Mikroskopy dwumiejscowe z mikrometrami
7.5. Podział teodolitów na klasy dokładnościowe
7.6. Opis wybranych modeli teodolitów optycznych wytwórni Zeiss Jena
7.6.1. Teodolit repetycyjny Theo 020 (A, B)
7.6.2. Teodolit dwusekundowy Theo015 A (B)
7.6.3. Teodolit jednosekundowy Theo010
7.7. Teodolity elektroniczne
7.7.1. Zasada działania teodolitów elektronicznych
7.7.2. Teodolity elektroniczne z serii „Builder” firmy Leica
7.8. Przygotowanie teodolitu do pomiaru kątów
7.9. Zasady sprawdzania i rektyfikacji teodolitu
7.9.1. Zasady ogólne
7.10. Sprawdzenie i obsługa elementów mechaniczno-optycznych teodolitu
7.10.1. Sprawdzenie statywu, futerału i wyposażenia teodolitu
7.10.2. Sprawdzenie śrub
7.10.3. Sprawdzenie libel
7.10.4. Sprawdzenie lunety i mikroskopu
7.10.5. Uwagi dotyczące zasad obchodzenia się z teodolitem
7.11. Warunki teodolitu, ich sprawdzanie i rektyfikacja błędów
7.11.1. Warunki teodolitu i błędy instrumentalne
7.11.2. Sprawdzenie warunków: l⊥v i Q⊥v oraz rektyfikacja libel alidadowych
7.11.3. Sprawdzenie warunku c⊥h i rektyfikacja błędu kolimacji
7.11.4. Sprawdzenie warunku h⊥v, eliminowanie błędu inklinacji
7.11.5. Sprawdzenie warunku n1⊥v i usunięcie błędu skręcenia krzyża kresek
7.11.6. Sprawdzenie warunku przecinania się osi c, v i eliminowanie wpływu mimośrodu osi celowej
7.11.7. Wykrywanie i eliminowanie błędu mimośrodu limbusa
7.11.8. Wykrywanie i eliminowanie błędów podziału limbusa
7.11.9. Sprawdzenie i rektyfikacja pionu optycznego
7.11.10 Sprawdzenie, rektyfikacja teodolitów i tachimetrów elektronicznych
7.12. Wpływy błędów: libeli, kolimacji i inklinacji na pomiar kąta poziomego
7.12.1. Wpływ błędu niepionowego ustawienia osi v.
7.12.2. Wpływ błędu kolimacji i inklinacji
7.13. Szczegółowe badanie teodolitu w warunkach polowych
7.13.1. Kontrola występowania błędu paralaksy w systemie odczytowym
7.13.2. Wyznaczenie błędu runu systemu odczytowego
7.13.3. Wykrywanie mimośrodu kręgu poziomego lub pionowego
7.13.4. Badanie stałości położenia osi celowej lunety .
7.14. Pomiar kątów poziomych
7.14.1. Orientacja kierunków na limbusie
7.14.2. Czynności wstępne na stanowisku przed pomiarem kątów poziomych
7.14.3. Pomiar pojedynczego kąta (pomiar zwykły)
7.14.4. Dziennik pomiaru kątów
7.14.5. Pomiar pojedynczego kąta poziomego metodą repetycyjną
7.14.6. Pomiar kątów poziomych metodą kierunkową
7.14.7. Zarys innych metod pomiaru kątów poziomych
7.15. Pomiar kątów pionowych
7.15.1. Rodzaje kątów pionowych. Koło pionowe teodolitu
7.15.2. Pomiar kąta pionowego i wyznaczenie błędu indeksu
7.15.3. Sprawdzenie miejsca zera KV i rektyfikacja błędu indeksu
7.15.4. Kompensatory kręgu pionowego
7.16. Dokładność pomiaru kątów poziomych
7.17. Dokładność pomiaru kątów pionowych
7.18. Badanie dokładności teodolitu w warunkach polowych

Rozdział 8: Pomiary azymutów
8.1. Pomiary busolowe
8.1.1. Magnetyzm ziemski
8.1.2. Instrumenty busolowe
8.1.3. Sprawdzanie busol
8.1.4. Pomiar azymutu magnetycznego
8.1.5. Ciągi busolowe
8.2. Żyroskopowy pomiar azymutów

Rozdział 9: Podstawowe zadania geodezyjne z rachunku współrzędnych
9.1. Geodezyjny układ współrzędnych prostokątnych
9.2. Orientacja pomiarów geodezyjnych
9.3. Podstawowe związki w układzie współrzędnych prostokątnych, płaskich
9.4. Obliczenie azymutu i długości boku ze współrzędnych
9.5. Symbole rachunkowe Stefana Hausbrandta
9.6. Obliczenie kąta ze współrzędnych
9.7. Obliczanie współrzędnych punktów posiłkowych
9.7.1. Obliczenie współrzędnych punktu na prostej
9.7.2. Obliczenie współrzędnych punktu na domiarach prostokątnych
9.7.3. Obliczenie współrzędnych grupy punktów posiłkowych
9.7.4. Obliczenie współrzędnych punktu wyznaczonego metodą biegunową
9.8. Obliczenie współrzędnych punktów przecięć prostych
9.8.1. Obliczenie współrzędnych punktu przecięcia boku osnowy z ramką sekcyjną
9.8.2. Obliczenie współrzędnych punktu przecięcia się prostych
9.9. Obliczanie ciągów poligonowych metoda przybliżoną
9.9.1. Podstawowe pojęcia z poligonizacji
9.9.2. Obliczenie ciągów otwartych, wiszących
9.9.3. Obliczenie ciągów otwartych z nawiązaniem obustronnym
9.9.4. Obliczenie ciągów otwartych z nawiązaniem niepełnym
9.9.5. Obliczenie ciągów poligonowych zamkniętych
9.9.6. Wielopunktowe nawiązanie kątowe ciągu poligonowego
9.10. Obliczanie współrzędnych punktów za pomocą wcięć pojedynczych
9.10.1. Kątowe wcięcie w przód
9.10.2. Wcięcie liniowe
9.10.3. Wcięcie wstecz
9.11. Obliczenie domiarów prostokątnych ze współrzędnych
9.12. Wybrane programy do przeprowadzania obliczeń geodezyjnych
9.12.1. Program „Kalkulator geodezyjny” firmy GEOBID
9.12.2. Przykłady obliczeń programem „Kalkulator geodezyjny”
9.12.3. Program WinKalk
9.12.4. Przykłady obliczeń z rachunku współrzędnych przy pomocy programu WinKalk
9.12.5. Program C-Geo

Rozdział 10: Obliczanie pola powierzchni
10.1. Zasady i metody obliczania pól
10.2. Obliczanie pól prostych figur geometrycznych
10.3. Obliczenie pola dowolnego wieloboku zamkniętego
10.3.1. Obliczenie pola wieloboku w oparciu o jego podział na trójkąty
10.3.2. Obliczenie pola wieloboku zdjętego metodą rzędnych i odciętych
10.3.3. Obliczenie pola wieloboku zdjętego metodą biegunową
10.3.4. Obliczenie pola wieloboku ze współrzędnych prostokątnych
10.4. Obliczanie pól metodą graficzną
10.4.1. Zasada metody graficznej
10.4.2. Planimetr harfowy
10.4.3. Przyrządy do pomiaru graficznego
10.4.4. Metoda analityczno-graficzna (kombinowana)
10.5. Obliczanie pól metodą mechaniczną
10.5.1. Planimetr biegunowy
10.5.2. Pomiar pola przy biegunie ustawionym na zewnątrz figury
10.5.3. Pomiar pola z biegunem wewnątrz planimetrowanej figury
10.5.4. Wyznaczenie stałych planimetru biegunowego
10.5.5. Technika pomiaru pola przy pomocy planimetru
10.6. Odchyłka powierzchniowa i jej rozrzucenie
10.7. Deformacje podkładów mapowych
10.8. Dokładność określania pól
10.9. Wymogi instrukcji G-5 związane z obliczaniem pól (wybór fragmentów)
10.10. Nowe sposoby obliczania pól
10.10.1. Tendencje w usprawnieniach w dziedzinie obliczania pól
10.10.2. Digimetry i planimetry elektroniczne
10.11. Zastosowanie niektórych programów geodezyjnych do obliczania pól
10.11.1. Obliczanie pól programem „Kalkulator Geodezyjny”
10.11.2. Obliczanie pól programem WinKalk
10.12. Pomiary na mapie numerycznej (na przykładzie programu MikroMap)

Przykłady pytań i zadań kontrolnych do części I
1. Zagadnienia ogólne i pomiary liniowe
2. rachunek współrzędnych
3. Teodolit, pomiar kątów
4. Obliczanie pola powierzchni


Wydanie IV, cz. 1
Wydawca
: Wydawnictwo GEODPIS Andrzej Jagielski
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2019
Liczba stron: 429
Oprawa: Miękka
ISBN: 978-83-936926-0-6
dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

komentarze product

księgarnia

produkt
tylko nowości
typ produktu
Najdokładniejsza mapa magnetyczna Ziemi
czy wiesz, że...
© 2005-2020 Geodeta Sp. z o.o.
created by BRTSOFT

O nas

 • Właścicielem portalu Geoforum.pl jest Geodeta Sp. z o.o., wydawca miesięcznika GEODETA oraz serwisu egeodeta24.pl
 • Geoforum.pl jest portalem internetowym i obszernym kompendium wiedzy na tematy związane z geodezją, kartografią, katastrem, GIS-em, fotogrametrią i teledetekcją, nawigacją satelitarną itp. Od 2005 roku na bieżąco dostarcza informacji z powyższych dziedzin i umożliwia ich komentowanie.
 • GEODETA (Magazyn Geoinformacyjny) ukazuje się od czerwca 1995 roku i jest największym oraz najbardziej popularnym polskim miesięcznikiem prezentującym aktualne zagadnienia z zakresu: geodezji, kartografii, katastru, GIS-u, fotogrametrii i teledetekcji, nawigacji satelitarnej itp.
 • GEODETA cyfrowy to elektroniczna wersja tradycyjnego wydania miesięcznika. W serwisie egeodeta24.pl można zamawiać zarówno prenumeratę, jak i pojedynczne wydania

Zespół redakcyjny

 • Katarzyna Pakuła-Kwiecińska (redaktor naczelny)
 • Anna Wardziak (sekretarz redakcji)
 • Jerzy Przywara
 • Bożena Baranek (szefowa Działu Prenumeraty)
 • Jerzy Królikowski (redaktor prowadzący Geoforum.pl)
 • Damian Czekaj
 • Bogdan Grzechnik

Kontakt

Geodeta Sp. z o.o.
02-541 Warszawa,
ul. Narbutta 40/20
tel. (22) 849-41-63, 646-87-44
redakcja@geoforum.pl
prześlij newsa

Prenumerata
prenumerata@geoforum.pl
b.baranek@geoforum.pl
Reklama
k.kwiecinska@geoforum.pl

facebook twitter linkedIn Instagram RSS