wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
reklama
strona główna rss
PRENUMERATA TRADYCYJNAPRENUMERATA CYFROWA
Model 3D Piaseczna na bazie danych z UAV
blog
DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY
NAWI

NAWI
NIWELATORY

NIWELATORY
TACHIMETRY

TACHIMETRY
SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE
BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN


Księgarniadodaj do koszyka dodaj do przechowalni
nowość

Książki


UŻYTKOWANIE WIECZYSTE. SKUTKI PRAWNE WYGAŚNIĘCIA. PRZEKSZTAŁCENIE W PRAWO WŁASNOŚCI I JEGO WPIS DO KSIĘGI WIECZYSTEJ. (366)

cena: 190.00

KATEGORIE: |budownictwo |nieruchomości |prawo

Autor: Helena Ciepła

Opis szczegółowy: Książka jest pierwszą na rynku wydawniczym pozycją omawiającą w ujęciu praktycznym skutki prawne wygaśnięcia użytkowania wieczystego i jego przekształcenia w prawo własności.

Z dniem 1.01.2019 r. prawo użytkowania wieczystego uległo likwidacji tylko w odniesieniu do nieruchomości zabudowanych na cele mieszkaniowe. Jego cechy mające istotne znaczenie dla określenia substratu wygaśnięcia i przekształcenia pozostały natomiast aktualne.

Opracowanie zawiera przykłady wpisów przekształconego prawa do księgi wieczystej oraz wzór zaświadczenia potwierdzającego przekształcenie. Autorka zwraca uwagę na możliwość korygowania błędów w zaświadczeniach, postuluje także konieczność zmiany niektórych przepisów i doprecyzowania pojęć ustawowych.

Czytelnicy odnajdą tu ponadto wyjaśnienia dotyczące m.in.:

  • przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i podstaw jego wpisu do księgi wieczystej,
  • wtórnego obrotu prawem użytkowania wieczystego,
  • sposobu wystawiania zaświadczeń potwierdzających przekształcenie,
  • rejestracji sprawy po otrzymaniu zaświadczenia i postępowania w razie stwierdzenia braków.
Publikacja jest skierowana do notariuszy, sędziów i referendarzy sądowych, pracowników starostw powiatowych i urzędów gmin. Będzie użyteczna również dla adwokatów i radców prawnych oraz aplikantów zawodów prawniczych.


Spis treści:

Wprowadzenie

Rozdział I. Geneza i charakter prawny użytkowania wieczystego

Wprowadzenie

I.1. Podmioty użytkowania wieczystego

I.2. Przedmiot użytkowania wieczystego

I.3. Charakter prawny użytkowania wieczystego

I.4. Opłata roczna

Rozdział II. Wygaśnięcie użytkowania wieczystego

Wprowadzenie

II.1.Upływ okresu, na jaki użytkowanie wieczyste zostało ustanowione

II.2.Rozwiązanie przez strony umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste

II.3. Rozwiązanie umowy o oddanie gruntu w użytkowanie wieczyste na skutek jednostronnego żądania

II.4. Konfuzja (przejście użytkowania wieczystego na właściciela)

II.5. Zrzeczenie się prawa użytkowania wieczystego

II.6. Wywłaszczenie

II.7. Wygaśnięcie prawa użytkowania wieczystego a przekształcenie tego prawa w prawo własności

Rozdział III. Skutki prawne wygaśnięcia użytkowania wieczystego

Wprowadzenie

III.1. Wygaśnięcie z mocy prawa wszelkich ustanowionych obciążeń jako zasadniczy skutek

III.2. Roszczenia byłego użytkownika wieczystego o wynagrodzenie za wzniesione przez niego lub nabyte na własność budynki i inne urządzenia

III.3. Nieruchomość lokalowa jako obciążenie, które nie wygasa wraz wygaśnięciem prawa użytkowania wieczystego

III.4. Ustawowe wyłączenia stosowania art. 241 k.c.

III.5. Ustawowe prawo zastawu powstające wskutek wygaśnięcia hipoteki obciążającej prawo użytkowania wieczystego

Rozdział IV. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. t.j. Dz.U.2012, poz.83).

Wprowadzenie

IV.1. Podmiotowy i przedmiotowy zakres przekształcenia

IV.2. Decyzja o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

IV.3.Postępowanie administracyjne w sprawie przekształcenia

IV.4. Opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego oraz bonifikaty

IV.5. Prawo własności lokalu jako prawo nadrzędne w stosunku do użytkowania wieczystego gruntu pod budynkiem

Rozdział V. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności i jego wpis do księgi wieczystej od dnia 1 stycznia 2019 r.

Wprowadzenie

V.1. Podmiotowy zakres ustawy

V.2. Przedmiot przekształcenia

V.3.Zaświadczenie jako dokument potwierdzający przekształcenie i stanowiący podstawę ujawnienia prawa własności w księdze wieczystej

V.4. Zasady i tryb przekształcenia

Rozdział VI. Opłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego oraz bonifikaty

Wprowadzenie

VI.1.Opłata przekształceniowa

VI.2. Minimalna 20- letnia długość okresu płatności

VI.3. Zasady waloryzacji opłat przekształceniowych

VI.4. Przypadki nieodpłatnego przekształcenia

VI.5. System bonifikat (obligatoryjny i zmniejszeniowy)

VI.6. Możliwość wyboru reżimu prawnego przekształcenia

V.2.4.7. Pomoc de minimis

V.2.4.8.Opłata roczna za użytkowanie wieczyste, a opłata roczna za przekształcenie


Stan prawny: 28 lutego 2019 r.Wydanie: I
Wydawca:
Wolters Kluwer SA
Miejsce i rok wydania:
Warszawa 2019
Liczba stron:
325
Oprawa:
Twarda
ISBN:
978-83-8160-477-2

dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

komentarze productreklama

księgarnia

produkt

tylko nowości

typ produktu
reklama

© 2005-2019 Geodeta Sp. z o.o.
mapa stronyprenumeratareklamakontakt