wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
reklama
strona główna rss
PRENUMERATA TRADYCYJNAPRENUMERATA CYFROWA
Jak wyznaczyć strefy dojazdu w QGIS
blog
DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY
NAWI

NAWI
NIWELATORY

NIWELATORY
TACHIMETRY

TACHIMETRY
SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE
BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN


Księgarniadodaj do koszyka dodaj do przechowalni
nowość

Książki


PROCESY PRZEKSZTAŁCEŃ W OSIEDLACH WILLOWYCH NA WYBRANYCH PRZYKŁADACH WARSZAWSKICH (355)

cena: 52.00

KATEGORIE: |nieruchomości |planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

Autor:
Wojciech Bartoszczuk

Opis szczegółowy: W pracy przedstawiono analizę przekształceń osiedli willowych przeprowadzoną na przykładzie siedmiu warszawskich osiedli. Zostały one zrealizowane w latach przedwojennych na terenach (ówcześnie) podmiejskich. Ich wspólną cechą jest m.in. nawiązywanie, choć w różnym stopniu, do idei miasta-ogrodu. Na podstawie przeprowadzonych analiz i badań sformułowane zostały wnioski o charakterze ogólnym oraz szczegółowe – odnoszące się do analizowanych obszarów.
Analiza przekształceń została przedstawiona na trzech płaszczyznach – struktury parcelacyjnej, struktury funkcjonalnej oraz struktury kubaturowej. Pierwsza z nich została poprzedzona autorską klasyfikacją zmian parcelacyjnych, w zależności od przyjętych kryteriów. W drugiej zdiagnozowano proces przekształceń funkcjonalnych – wprowadzanie nowych form
i układów użytkowania, w tym dotychczas niewystępujących na przedmiotowych obszarach. Trzecia stanowiła odniesienie do formy kubaturowej – wyrażonej parametrami przestrzennymi.
W wyniku powyższych badań stwierdzono potrzebę większej ingerencji planistycznej w indywidualne działania inwestycyjne, określającą możliwy zakres przekształceń w kontekście zachowania ładu przestrzennego i eliminacji potencjalnych konfliktów w zagospodarowaniu. Przeanalizowane zmiany skonfrontowano z sytuacją planistyczną na analizowanych obszarach, poddając ocenie zarówno pokrycie dokumentami planistycznymi, jak również zakres i stopień szczegółowości regulacji w nich zawartych.

SPIS TREŚCI:

1. Wprowadzenie

1.1. Cel i zakres pracy

1.2. Metoda i układ pracy

2. Zarys realizacji osiedli

2.1. Geneza zakładania podmiejskich osiedli willowych

2.2. Miasto-ogród Młociny

2.3. Miasto-ogród Włochy

2.4. Miasto-ogród Jelonek

2.5. Boernerowo – Osiedle Łączności

2.6. Stopień zachowania pierwotnych układów parcelacyjnych

3. Zmiany struktury parcelacyjnej

3.1. Podziały i łączenia działek

3.1.1. Podziały działek

3.1.2. Łączenia działek

3.2. Zestawienie zmian parcelacyjnych

3.2.1. Podziały pojedyncze i wielokrotne

3.2.2. Podziały symetryczne i niesymetryczne

3.2.3. Podziały prostopadłe i ukośne

3.2.4. Podziały proste i łamane

3.2.5. Łączenia nieruchomości

3.3. Analiza powierzchni działek budowlanych

3.4. Podsumowanie

4. Zmiany struktury funkcjonalnej

4.1. Ewidencja gruntów

4.2. Struktura użytkowania terenów

4.2.1. Tereny mieszkaniowe jednorodzinne

4.2.2. Tereny mieszkaniowe wielorodzinne

4.2.3. Tereny zieleni ogólnodostępnej

4.2.4. Tereny usługowe

4.3. Podsumowanie

5. Zmiany struktury kubaturowej

5.1. Powierzchnia zabudowy

5.2. Wysokość zabudowy

5.3. Intensywność zabudowy

5.4. Podsumowanie

6. Ustalenia dokumentów planistycznych

6.1. Wybrane ustalenia Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego m.st. Warszawy

6.2. Sytuacja planistyczna

6.3. Wybrane ustalenia planistyczne

6.3.1. Ustalenia dotyczące parametrów działek budowlanych

6.3.2. Ustalenia dotyczące przeznaczenia terenów

6.3.3. Ustalenia dotyczące powierzchni biologicznie czynnej terenów

6.3.4. Ustalenia dotyczące wysokości zabudowy

6.3.5. Ustalenia dotyczące intensywności zabudowy

6.4. Podsumowanie

7. Wnioski końcowe

7.1. Wnioski o charakterze ogólnym

7.2. Wnioski dotyczące analizowanych osiedli willowych

Bibliografia

Summary

Wydanie I
Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2018
Liczba stron: 132
Oprawa: Miękka
ISBN: 978-83-7814-854-8

dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

komentarze productreklama

księgarnia

produkt

tylko nowości

typ produktu
reklama

© 2005-2019 Geodeta Sp. z o.o.
mapa stronyprenumeratareklamakontakt