wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
reklama
strona główna rss
PRENUMERATA TRADYCYJNAPRENUMERATA CYFROWA
Mobilne skanowanie na Motławie
blog
DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY
NAWI

NAWI
NIWELATORY

NIWELATORY
TACHIMETRY

TACHIMETRY
SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE
BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN


Księgarniadodaj do koszyka dodaj do przechowalni

Książki


OPŁATY I WYBRANE ROSZCZENIA DOTYCZĄCE NIERUCHOMOŚCI (326)

cena: 139.00

KATEGORIE: |nieruchomości |prawo |planowanie i zagospodarowanie przestrzenne


Autorzy:
Tomasz Brzezicki (redaktor naukowy), Wojciech Morawski, Iwo Fisz

Opis szczegółowy: Publikacja w sposób kompleksowy i przejrzysty analizuje kwestie związane z poszczególnymi opłatami w ujęciu systematycznym poprzez wskazanie elementów konstrukcyjnych opłat.
Opłaty administracyjne oraz roszczenia związane z nieruchomościami odgrywają istotną rolę w procesie inwestycyjnym i są związane z obrotem nieruchomościami. Wysokość poszczególnych danin publicznych bezpośrednio wpływa na rentowność planowanych inwestycji.
Autorzy koncentrują się na skutkach ekonomicznych związanych z:

  • wejściem w życie ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego,
  • podziałem działki, a także
  • wybudowaniem urządzeń infrastruktury technicznej.

Książka łączy zagadnienia ogólne ze studium przypadku, czyli sytuacjami, które nie są zjawiskiem powszechnym jednak mogą potencjalnie wystąpić. Omawia również zagadnienia opłat publicznych i roszczeń dotyczących nieruchomości w kontekście bogatego dorobku orzecznictwa (przywołano około 600 orzeczeń sądów administracyjnych i sądów powszechnych).
W opracowaniu omówiono m.in.:

  • zagadnienia dotyczące opłaty z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku wejścia w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i instytucji tzw. renty planistycznej,
  • roszczenia przysługujące właścicielowi bądź użytkownikowi wieczystemu z tego tytułu w sytuacji spadku wartości nieruchomości,
  • opłaty wynikające z ustawy o gospodarce nieruchomościami,
  • analizę operatu szacunkowego wartości nieruchomości, który stanowi podstawowy dowód w postępowaniach dotyczących nieruchomości,
  • roszczenia w przypadku decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu,
  • zaskarżalność uchwał w sprawie scalenia i podziału nieruchomości,
  • zagadnienia dotyczące opłaty adiacenckiej oraz opłaty z tytułu użytkowania wieczystego.
Stan prawny: 1 lutego 2018 r.

Publikacja jest przeznaczona dla adwokatów, radców prawnych, sędziów oraz pracowników administracji samorządowej. Będzie cennym źródłem wiedzy dla przedstawicieli nauki oraz osób zainteresowanych tą tematyką.


Spis treści

Wykaz skrótów
Wstęp

Rozdział I Opłata z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z uchwaleniem planu miejscowego albo jego zmianą (renta planistyczna)

1. Wprowadzenie

1.1. Uwagi terminologiczne
1.2. Charakter prawny decyzji określającej opłatę planistyczną
1.3. Zastosowanie ustawy o finansach publicznych

2. Przesłanki poboru opłaty planistycznej

2.1. Uchwalenie lub zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2.1.1. Uchwalenie a wejście w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2.1.2. Wejście w życie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2.1.3. Zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego a opłata planistyczna
2.1.4. Czas obowiązywania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2.1.5. Zmiana granic gminy a możliwość poboru opłaty planistycznej
2.1.6. Objęcie planem miejscowym części nieruchomości
2.1.7. Studium a opłata planistyczna
2.1.8. Decyzje lokalizacyjne a opłata planistyczna
2.1.9. Stawka opłaty planistycznej
2.1.10. Zróżnicowanie wysokości stawek
2.2. Skutki ekonomiczne uchwalenia lub zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
2.2.1. Spadek wartości nieruchomości
2.2.2. Czynniki niemające wpływu na wzrost wartości nieruchomości
2.2.3. Wzrost wartości nieruchomości
2.2.4. Okoliczności niewpływające na wzrost wartości nieruchomości
2.2.5. Związek przyczynowy pomiędzy miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego a wzrostem wartości nieruchomości
2.2.6. Faktyczny (potencjalny) sposób wykorzystania nieruchomości
2.7. Znaczenie studium dla ustalenia wartości nieruchomości
2.3. Zbycie nieruchomości
2.3.1. Autonomiczność pojęcia
2.3.2. Nowelizacja u.p.z.p. z 28.11.2003 r.
2.3.3. Zbycie nieruchomości
2.3.4. Czasowe aspekty zbycia nieruchomości
2.3.5. Przeniesienie przez rolnika własności nieruchomości wchodzących w skład gospodarstwa rolnego na następcę
2.3.6. Zbycie części nieruchomości lub udziału w prawie do nieruchomości
2.3.7. Sprzedaż
2.3.8. Zamiana
2.3.9. Aport
2.3.10. Przewłaszczenie na zabezpieczenie
2.3.11. Darowizna
2.3.12. Nabycie fiducjarne
2.3.13. Przekazanie nieruchomości
2.3.14. Zbycie przedsiębiorstwa
2.3.15. Zniesienie współwłasności ułamkowej
2.3.16. Datio in solutum
2.3.17. Dożywocie
2.3.18. Przeniesienie prawa użytkowania wieczystego

3. Podmiot zobowiązany do ponoszenia opłaty planistycznej
3.1. Właściciel
3.2. Użytkownik wieczysty
3.3. Współwłasność
3.4. Jednostka samorządu terytorialnego i Skarb Państwa jako podmioty zobowiązane do zapłaty renty planistycznej
3.5. Przedstawiciel lub organ osoby prawnej jako podmiot zobowiązany
3.6. Następstwo prawne
3.7. Śmierć właściciela (użytkownika wieczystego)

4. Procedura wymiaru opłaty planistycznej
4.1. Konsekwencje procesowe stosowania Kodeksu postępowania administracyjnego
4.2. Termin wszczęcia postępowania przez organ administracji
4.3. Ustalenie wzrostu wartości nieruchomości
4.3.1. Charakter prawny operatu szacunkowego
4.3.2. Zasady oszacowywania wartości nieruchomości
4.3.3. Operat szacunkowy - wymogi formalne
4.3.4. Moment sporządzenia operatu
4.3.5. Aktualność operatu szacunkowego
4.3.6. Aktualizacja operatu szacunkowego
4.3.7. Nieruchomości podobne
4.3.8. Ustalenie stanu nieruchomości i cen stanowiących podstawę wyceny
4.3.9. Ocena operatu oraz jego kwestionowanie przez stronę
4.3.10. Ocena operatu przez organizację rzeczoznawców
4.4. Kwestionowanie wysokości stawki w postępowaniu o określenie opłaty
4.5. Treść decyzji wymierzającej opłatę planistyczną
4.6. Decyzja projektująca

Rozdział II Opłata adiacencka

1. Pojęcie opłaty adiacenckiej

2. Charakter prawny opłaty adiacenckiej

3. Trzy opłaty adiacenckie, czy jedna opłata adiacencka

4. Stosowanie Ordynacji podatkowej

5. Opłata adiacencka a przepisy prawa cywilnego

6. Prawo czy obowiązek nałożenia opłaty adiacenckiej

7. Porozumienie między właścicielem a gminą w sprawie opłaty

8. Podmiot opłaty
8.1. Wprowadzenie
8.2. Współwłasność w częściach ułamkowych
8.3. Współwłaściciele łączni jako podmioty opłaty
8.4. Zmiana właściciela (użytkownika wieczystego) a podmiot opłaty
8.5. Śmierć właściciela (użytkownika wieczystego) nieruchomości

9. Przedmiot opłaty adiacenckiej z tytułu podziału nieruchomości
9.1. Brak świadczenia wzajemnego gminy
9.2. Pojęcie podziału nieruchomościWydanie: I
Wydawca: Wolters Kluwer Polska
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2018
Liczba stron: 364
Oprawa: miękka
ISBN: 9978-83-8124-405-3
dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

komentarze productreklama

księgarnia

produkt

tylko nowości

typ produktu
reklama

© 2005-2019 Geodeta Sp. z o.o.
mapa stronyprenumeratareklamakontakt