wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatnościnewsletter
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
blog

Księgarnia


dodaj do koszyka dodaj do przechowalni
nowość

Książki


PODSTAWY GEODEZJI INŻYNIERYJNEJ. POMIARY: MIEJSKIE, INWENTARYZACYJNE, SIECI UZBROJENIA, PRZEMIESZCZEŃ I ODKSZTAŁCEŃ CZ. 2 (379)

cena: 56.00

KATEGORIE: |geodezja |geodezja inżynieryjna

Autor:
Andrzej Jagielski

Opis szczegółowy: Tematyka poruszona w tym podręczniku ma na celu przedstawienie wybranych zagadnień z dziedziny geodezji inżynieryjnej. Książka składa sie z czterech rozdziałów.
Treść rozdziału 1 obejmuje omówienie specyfiki pomiarów geodezyjnych w warunkach terenowych, jakie stwarzają duże aglomeracje miejskie, mających istotny wpływ na zakres, organizację i przebieg prowadzonych na ich obszarze prac geodezyjnych. W szczególności na wspomniane warunki składają się: wysoka zabudowa, duże zagęszczenie obiektów sytuacyjnych i elementów infrastruktury technicznej, intensywny ruch kołowy pieszy. Oddziałują one na kształt i konstrukcję poziomych i wysokościowych osnów geodezyjnych oraz dobór sprzętu i metod pomiarów szczegółowych. Typowa dla terenów miejskich jest również różnorodność tematyki sporządzanych map.
Rozdział 2 został poświęcony inwentaryzacji powykonawczej i architektoniczno- budowlanej przeprowadzanej z użyciem różnych technik geodezyjnych. W treści rozdziału 2 szczególną uwagę zwrócono na stosunkowo młodą i żywiołowo rozwijającą się technologię naziemnego skaningu laserowego.
W rozdziale 3 zostały zawarte informacje odnoszące się do inwentaryzacji uzbrojenia naziemnego, nadziemnego i podziemnego terenu oraz geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu (GESUT) polegającej na przechowywaniu, przetwarzaniu i udostępnianiu informacji przestrzennej i opisowej o obiektach uzbrojenia terenu. Rozdział 3 obejmuje również opisy wykazywanych na mapie zasadniczej obiektów występujących w poszczególnych rodzajach sieci (tj. głównie w sieciach: wodociągowych, gazowych, ciepłowniczych, kanalizacyjnych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych).
Rozdział 4 dotyczy geodezyjnych pomiarów przemieszczeń i odkształceń obiektów budowlanych oraz ich podłoża. W drugiej części tego rozdziału zostały omówione pomiary geodezyjne budowli wieżowych ze szczególnym uwzględnieniem kominów przemysłowych.
W rozdziale 5 omówiono przepisy, technologie pomiarowe i prace geodezyjne związane
z gospodarką wodną.
Niniejsza książka adresowana jest głównie do nauczycieli i uczniów techników geodezyjnych oraz słuchaczy Policealnych Studiów Żarowych i Centrów Kształcenia Ustawicznego o specjalności geodezja, obejmuje bowiem zagadnienia wyszczególnione w podstawie programowej Ministerstwa Edukacji Na-r cowej o oznaczeniu „311.104 - Technik Geodeta”. Autor ma również nadzieję, iż książki ta okaże się również przydatna dla studentów wyższych uczelni technicznych, zwłaszcza tych, którzy zdobywają wiedzę na wydziałach geodezyjnych.


Spis treści:

Słowo wstępne

Wykaz wybranych skrótów wykorzystywanych w treści podręcznika

Rozdział 1: Geodezyjne pomiary miejskie
1.1. Specyfika prac geodezyjnych w miastach
1.2. Osnowy geodezyjne zakładane w miastach
1.3. Pomiary sytuacyjne i wysokościowe w miastach (wg rozp. stand.)
1.3.1. Pomiary sytuacyjne
1.3.2. Pomiary wysokościowe
1.4. Mapy miejskie
1.4.1. Mapa zasadnicza (wg rozp. BDOT500)
1.4.2. Mapa ewidencyjna (wg rozp. egib
1.4.3. Miejskie mapy topograficzne i tematyczne
1.4.4. Mapy do celów planowania przestrzennego

Rozdział 2: Inwentaryzacja geodezyjna
2.1. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza
2.2. Inwentaryzacja architektoniczno-budowlana i urbanistyczna
2.3. Osnowa inwentaryzacji architektonicznej
2.3.1. Pozioma osnowa pomiarowa
2.3.2. Wysokościowa osnowa pomiarowa
2.4. Bezpośrednie pomiary inwentaryzacyjne
2.5. Uwagi o inwentaryzacji architektonicznej metodą fotogrametrii naziemnej
2.6. Inwentaryzacja architektoniczna metodą naziemnego skaningu laserowego
Bibliografia do rozdziałów 1 i 2

Rozdział 3: Geodezyjna ewidencja sieci uzbrojenia terenu (GESUT)
3.1. Podstawy prawne GESUT
3.1.1. Przepisy o GESUT zawarte w ustawie Prawo geodezyjne i kartograficzne
3.1.2. Zakładanie i wykorzystywanie baz danych GESUT
3.1.3. Klasyfikacja obiektów baz danych GESUT
3.1.4. Wprowadzanie obiektów do powiatowych baz danych GESUT
3.2. Przedstawianie obiektów GESUT na mapie zasadniczej
3.3. Obiekty GESUT
3.4. Sieci uzbrojenia terenu
3.4.1. Podział sieci uzbrojenia
3.4.2. Sieci wodociągowe
3.4.3. Przewody wodociągowe
3.4.4. Kanalizacja – pojęcia podstawowe
3.4.5. Podział sieci kanalizacyjnych
3.4.6. Przewody kanalizacyjne
3.4.7. Uzbrojenie przewodów kanalizacyjnych
3.4.8. Sieci gazowe
3.4.9. Sieci ciepłownicze
3.4.10. Sieci elektroenergetyczne
3.4.11. Sieci telekomunikacyjne
3.4.12. Projektowanie lokalizacji sieci uzbrojenia terenu
3.5. Tyczenie sieci uzbrojenia terenu
3.6. Geodezyjna inwentaryzacja powykonawcza sieci uzbrojenia terenu
3.6.1. Inwentaryzacja bezpośrednia
3.6.2. Pomiar przewodów w odkrywkach terenowych
3.6.3. Inwentaryzacja bezpośrednia przewodów w zakładach przemysłowych
3.6.4. Inwentaryzacja pośrednia przewodów podziemnych
3.7. Wykrywacze uzbrojenia podziemnego 6
3.8. Prace geodezyjne związane z elektroenergetycznymi liniami napowietrznymi
3.9. Służebność przesyłu
3.10. Bezpieczeństwo podczas prac geodezyjnych związanych z uzbrojeniem terenu
Bibliografia do rozdziału 3

Rozdział 4: Geodezyjne pomiary przemieszczeń i odkształceń obiektów budowlanych oraz ich podłoża
4.1. Pojęcia podstawowe
4.2. Pomiary odkształceń i przemieszczeń w świetle przepisów i standardów
4.3. Metody pomiaru przemieszczeń i odkształceń
4.3.1. Przegląd metod
4.3.2. Sieci trygonometryczne
4.3.3. Sieci kątowo-liniowe i liniowe
4.3.4. Metoda prostej odniesienia
4.3.5. Metoda niwelacji geometrycznej
4.3.6. Metoda niwelacji trygonometrycznej
4.3.7. Metoda niwelacji hydrostatycznej
4.3.8. Metody pozycjonowania satelitarnego
4.3.9. Metody fotogrametryczne
4.3.10. Metody fizykalne
4.4. Opracowanie wyników pomiaru przemieszczeń
4.4.1. Układy odniesienia
4.4.2. Identyfikacja punktów odniesienia
4.4.3. Wyrównanie sieci kontrolnych
4.4.4. Prezentacja wyników pomiarów przemieszczeń
4.5. Pomiary kominów przemysłowych
4.5.1. Podstawowe informacje o budowlach wieżowych i kominach przemysłowych
4.5.2. Prace geodezyjne przed rozpoczęciem budowy komina
4.5.3. Prace geodezyjne podczas budowy komina
4.5.4. Inwentaryzacja powykonawcza kominów przemysłowych
4.5.5. Okresowe pomiary kontrolne kominów przemysłowych
4.5.6. Niwelacja reperów
4.5.7. Przegląd metod badań pionowości osi kominów przemysłowych
4.5.8. Metoda trygonometryczna
4.5.9. Metoda przestrzennych wcięć w przód
4.5.10. Metoda bezpośredniego rzutowania na poziomą łatę
4.5.11. Metoda fotogrametryczna
Bibliografia do rozdziału 4

Rozdział 5: Pomiary wodne
5.1. Pojęcia podstawowe z dziedziny gospodarki wodnej
5.2. Zarządzanie gospodarką wodną w Polsce
5.3. Zakresy korzystania z wód i ich własność (wg ustawy Pwod)
5.4. Granice gruntów pokrytych wodami
5.5. Zgoda wodnoprawna
5.6. System informacyjny zarządzania wodami
5.7. Dokumenty geodezyjne sporządzane dla potrzeb gospodarki wodnej
5.7.1. Mapy do celów projektowania urządzeń wodnych
5.7.2. Dokumenty geodezyjne i kartograficzne sporządzane w ramach zgody wodnoprawnej
5.7.3. Mapy wykorzystywane w dokumentacji przeciwpowodziowej
5.7.4. Mapy hydrograficzne
5.8. Przekroje obiektów wodnych
5.9. Osnowa geodezyjna pomiarów wodnych
5.9.1. Osnowa pozioma
5.9.2. Osnowa wysokościowa
5.10. Pomiary hydrologiczne
5.10.1. Pomiar stanu wody
5.10.2. Pomiary głębokości obiektów wodnych
5.10.3. Pomiar spadku podłużnego zwierciadła wody
5.10.4. Pomiar prędkości przepływu wody w ciekach
5.11. Pomocnicze prace projektowe
5.11.1. Wyznaczenie granic zlewni powierzchniowych
5.11.2. Wyznaczenie linii zalewu
5.12. Prace geodezyjne na rzecz melioracji wodnych
5.13. Podstawowe informacje o budowlach hydrotechnicznych
5.13.1. Regulacja cieków
5.13.2. Budowle regulacyjne
5.13.3. Budowle piętrzące
5.14. Prace geodezyjne w budownictwie wodnym
5.14.1. Prace geodezyjne podczas regulacji cieków wodnych
5.14.2. Prace geodezyjne podczas realizacji i inwentaryzacji budowli hydrotechnicznych
Bibliografia do rozdziału 5Wydanie II, cz. 2
Wydawca
: Wydawnictwo GEODPIS Andrzej Jagielski
Miejsce i rok wydania: Kraków, 2020
Liczba stron: 477
Oprawa: Miękka
ISBN: 978-83-936926-5-1
dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

komentarze product

księgarnia

produkt
tylko nowości
typ produktu
Kolorowe wideo z orbity
czy wiesz, że...
© 2005-2020 Geodeta Sp. z o.o.
created by BRTSOFT

O nas

 • Właścicielem portalu Geoforum.pl jest Geodeta Sp. z o.o., wydawca miesięcznika GEODETA oraz serwisu egeodeta24.pl
 • Geoforum.pl jest portalem internetowym i obszernym kompendium wiedzy na tematy związane z geodezją, kartografią, katastrem, GIS-em, fotogrametrią i teledetekcją, nawigacją satelitarną itp. Od 2005 roku na bieżąco dostarcza informacji z powyższych dziedzin i umożliwia ich komentowanie.
 • GEODETA (Magazyn Geoinformacyjny) ukazuje się od czerwca 1995 roku i jest największym oraz najbardziej popularnym polskim miesięcznikiem prezentującym aktualne zagadnienia z zakresu: geodezji, kartografii, katastru, GIS-u, fotogrametrii i teledetekcji, nawigacji satelitarnej itp.
 • GEODETA cyfrowy to elektroniczna wersja tradycyjnego wydania miesięcznika. W serwisie egeodeta24.pl można zamawiać zarówno prenumeratę, jak i pojedynczne wydania

Zespół redakcyjny

 • Katarzyna Pakuła-Kwiecińska (redaktor naczelny)
 • Anna Wardziak (sekretarz redakcji)
 • Jerzy Przywara
 • Bożena Baranek (szefowa Działu Prenumeraty)
 • Jerzy Królikowski (redaktor prowadzący Geoforum.pl)
 • Damian Czekaj
 • Bogdan Grzechnik

Kontakt

Geodeta Sp. z o.o.
02-541 Warszawa,
ul. Narbutta 40/20
tel. (22) 849-41-63, 646-87-44
redakcja@geoforum.pl
prześlij newsa

Prenumerata
prenumerata@geoforum.pl
b.baranek@geoforum.pl
Reklama
k.kwiecinska@geoforum.pl

facebook twitter linkedIn Instagram RSS