wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
reklama
strona główna rss
PRENUMERATA TRADYCYJNAPRENUMERATA CYFROWA
Wpływ aplikacji lokalizacyjnych na korki
blog
DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY
NAWI

NAWI
NIWELATORY

NIWELATORY
TACHIMETRY

TACHIMETRY
SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE
BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN


Księgarniadodaj do koszyka dodaj do przechowalni

Książki


AKTUALNE PROBLEMY KATASTRU W POLSCE (227)

cena: 41.00

KATEGORIE: |kataster |nieruchomości

Autor:
Robert Łuczyński (red. nauk.)

Opis szczególwy: W monografii przedstawiono wybrane zagadnienia związane z funkcjonowaniem katastru w Polsce, wynikające z syntezy problemów badawczych podjętych przez autorów reprezentujących trzy ośrodki naukowe w Polsce – Akademię Górniczo-Hutniczą w Krakowie, Politechnikę Warszawską oraz Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Wyniki badań oparte są na aktualnych przepisach prawa, a w szczególności na znowelizowanym 31 grudnia 2013 roku rozporządzeniu w sprawie ewidencji gruntów i budynków.

W pracy przedstawiono również wyniki badań związanych z zagadnieniami katastru wodnego, którego powstanie w przyszłości jest uwarunkowane przepisami prawa wodnego oraz problemy związane z rozbieżnościami danych pochodzących z katastru nieruchomości i ksiąg wieczystych w porównaniu ze stanem faktycznym.

Autorzy przedstawili wspólne konkluzje oraz propozycje zmian w zakresie obowiązujących procedur i prawa regulującego prowadzenie katastru w Polsce.Spis treści:

Przedmowa

1. Wstęp

2. Ustalenie granicy nieruchomości gruntowej

2.1. Procedury związane z ustalaniem przebiegu linii granicznych

2.2. Atrybuty punktów granicznych

2.3. Ustalenie granic nieruchomości w trybie rozgraniczenia

2.4. Ustalenie granic działek ewidencyjnych w trybie rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów i budynków

2.5. Ustalenie granic nieruchomości a granice projektowane

2.6. Inne formy ustalania granic

2.7. Wznowienie znaków granicznych


3. Analiza źródłowych dokumentów katastralnych wykorzystywanych do regulacji
stanu prawnego nieruchomości

3.1. Zabór pruski

3.1.1. Dokumentacja źródłowa

3.1.2. Analiza historii działek

3.2. Zabór austriacki

3.2.1. Dokumentacja źródłowa

3.2.2. Analiza historii działek

3.3. Zabór rosyjski4. Badania dokładności wyznaczania położenia punktów granicznych w aspekcie nowych zasad określania wartości atrybutu BPP

4.1. Błędy położenia punktów granicznych w odniesieniu do dawnych i współczesnych osnów geodezyjnych

4.2. Szacunkowe określanie wartości atrybutu BPP

4.3. Określanie wartości atrybutu BPP na podstawie wyników pomiarów geodezyjnych5. Problematyka ujawniania wód w ewidencji gruntów i budynków

5.1. Grunty zajęte pod wodę rejestrowane w katastrze

5.2. Wpływ wody na status prawny gruntu

5.3. Podstawy prawne katastru wodnego

5.4. Analiza zmian w definicjach wód w ustawie Prawo wodne

5.5. Zmiany w definicji gruntów pod wodami w ewidencji gruntów i budynków

5.6. Udział geodety w procedurze ustalania linii brzegowej


6. Skutki naturalnych zmian przyrody a konieczność aktualizacji bazy danych
ewidencyjnych

6.1. Cel weryfikacji danych ewidencyjnych

6.2. Długoterminowe naturalne zmiany środowiska przyrodniczego

6.3. Czynniki naturalne a zmiany w bazie danych ewidencyjnych

6.4. Model pojęciowy bazy danych ewidencji gruntów i budynków

6.5. Dane ewidencyjne wymagające aktualizacji na skutek działania sił przyrody7. Analiza rozbieżności między danymi z katastru nieruchomości i ksiąg wieczystych a stanem faktycznym nieruchomości

7.1. Rejestry publiczne dotyczące nieruchomości

7.2. Charakterystyka obszaru badań

7.3. Badanie poprawności wprowadzania danych do księgi wieczystej

7.4. Badanie poprawności wprowadzania danych do katastru nieruchomości

7.5. Analiza rozbieżności danych z ksiąg wieczystych oraz ewidencji gruntów i budynków


8. Podsumowanie i wnioski

BibliografiaWydanie I

Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2015
Liczba stron: 124
Oprawa: Miękka
ISBN: 978-83-7814-470-0
dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

komentarze productreklama

księgarnia

produkt

tylko nowości

typ produktu
reklama

© 2005-2019 Geodeta Sp. z o.o.
mapa stronyprenumeratareklamakontakt