wiadomościksięgarniaMiesięcznik GEODETAreklamakontaktRODOpolityka prywatnościnewsletter
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
blog

Księgarnia


dodaj do koszyka dodaj do przechowalni

Książki


GEODEZYJNE ASPEKTY ROZGRANICZEŃ I PODZIAŁÓW NIERUCHOMOŚCI (205)

cena: 25.00

KATEGORIE: |geodezja |kataster |nieruchomości

Autorzy: Anita Kwartnik-Pruc, Paweł Hanus

Opis szczegółowy: Książka stanowi kompendium wiedzy teoretycznej i praktycznej z zakresu rozgraniczeń i podziału nieruchomości. Autorzy w sposób szczegółowy opisali wszystkie etapy postępowania rozgraniczeniowego zarówno na etapie postępowania przed organem administracji, jak i w toku postępowania przed sądem. Dodatkowo przedstawili własne propozycje zmian, a przede wszystkim uzupełnień w obowiązujących aktach normatywnych, mogące uprościć i ujednolicić wykonywanie prac geodezyjnych, dostosowane do rzeczywistych warunków realizacji tych prac przez geodetów.
Również szczegółowo została opisana procedura podziału nieruchomości prowadzonego przez organy administracji na podstawie przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami. W pracy zostały przedstawione wybrane procesy geodezyjno-prawne związane z nieruchomościami:
- dostęp nieruchomości do drogi publicznej,
- zgodność projektu podziału z planem miejscowym,
- odszkodowania za działki wydzielane pod drogi,
- opłaty adiacenckie,
- podział nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym,
- czynności geodezyjne w procesie podziału,
- dokumentacja podziału,
- wprowadzenie zmian do ewidencji gruntów i budynków oraz do ksiąg wieczystych,
- podział nieruchomości przeznaczonych na cele rolne i leśne oraz w spółdzielniach mieszkaniowych,
- podział nieruchomości w trybie ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji.
Omówiono ponadto zmiany w prawie geodezyjnym i kartograficznym, które wejdą w życie w lipcu tego roku, które mają bezpośredni wpływ na sposób realizacji przedstawionych procesów.
Książka adresowana jest do geodetów, pracowników organów administracji i innych osób zawodowo bądź prywatnie związanych z tematyką nieruchomości.


Spis treści:

Wykaz skrótów
Wstęp

1. Rozgraniczanie nieruchomości.
1.1. Informacje ogólne
1.2. Wszczęcie postępowania administracyjnego o rozgraniczenie nieruchomości
1.3. Postanowienie o wszczęciu postępowania oraz upoważnienie geodety do przeprowadzenia czynności rozgraniczeniowych
1.4. Czynności wstępne wykonywane przez geodetę
1.4.1. Zgłoszenie pracy geodezyjnej
1.4.2. Analiza materiałów otrzymanych z ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
1.4.2.1. Dokumenty będące podstawą ustalenia granic nieruchomości
1.4.2.2. Sprawdzenie kompletności i czytelności materiałów
udostępnionych przez ośrodek dokumentacji
1.4.2.3. Wstępna analiza udostępnionych materiałów
1.4.2.4. Wywiad terenowy
1.4.2.5. Uzyskanie informacji od zainteresowanych stron
1.4.2.6. Założenie osnowy pomiarowej oraz pomiar znaków i śladów granicznych.
1.4.2.7. Całościowa analiza zgromadzonych informacji i sporządzenie szkicu podstawowego z przebiegiem granic
1.4.3. Wezwanie stron
1.5. Rozprawa graniczna
1.5.1. Sprawdzenie obecności stron, ustalenie tożsamości stron
oraz przyjęcie pełnomocnictw
1.5.2. Wywiad terenowy
1.5.3. Ustalenie granic
1.5.4. Stabilizacja granic i sporządzenie dokumentacji
1.6. Dokumentacja rozgraniczenia nieruchomości
1.7. Decyzja o rozgraniczeniu nieruchomości oraz postępowanie odwoławcze
1.8. Koszty postępowania o rozgraniczenie nieruchomości

2. Rozgraniczanie gruntów pod wodami

3. Ustalanie granic w trybie rozporządzenia w sprawie ewidencji gruntów
i budynków

4. Wznowienie znaków granicznych i wyznaczenie punktów granicznych
ujawnionych w ewidencji gruntów i budynków

5. Podział nieruchomości w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami
5.1. Definicja podziału nieruchomości
5.2. Zakres obowiązywania ustawy o gospodarce nieruchomościami
odnośnie do podziałów nieruchomości
5.3. Określenie przeznaczenia nieruchomości
5.3.1. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego
5.3.2. Decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego
oraz decyzja o warunkach zabudowy
5.3.3. Ewidencja gruntów i budynków
5.4. Procedura administracyjna podziału nieruchomości w trybie ustawy o gospodarce nieruchomościami
5.4.1. Wnioskodawca
5.4.2. Sprawdzenie stanu prawnego nieruchomości
5.4.3. Aktualizacja danych ewidencyjnych
5.4.4. Warunki dopuszczalności podziału
5.4.4.1. Dostęp do drogi publicznej
5.4.4.2. Zgodność z wymogami planowania przestrzennego.
5.4.5. Przygotowanie załączników do wniosku
5.4.5.1. Dokumenty stwierdzające tytuł prawny do nieruchomości
5.4.5.2. Wypis z katastru nieruchomości i kopia mapy katastralnej
5.4.5.3. Decyzja o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
5.4.5.4. Pozwolenie wojewódzkiego konserwatora zabytków na podział nieruchomości
5.4.5.5. Wstępny projekt podziału nieruchomości
5.4.6. Opinia w formie postanowienia o zgodności wstępnego projektu podziału nieruchomości z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego
5.4.7. Pozostałe dokumenty dołączane do wniosku
5.4.7.1. Protokół z przyjęcia granic nieruchomości
5.4.7.2. Wykaz zmian gruntowych
5.4.7.3. Wykaz synchronizacyjny
5.4.7.4. Mapa z projektem podziału
5.4.8. Decyzja administracyjna zatwierdzająca projekt podziału nieruchomości
5.4.9. Podział nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym
5.4.10. Podział nieruchomości niezależnie od ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
5.4.10.1. Zniesienie współwłasności nieruchomości zabudowanej co najmniej dwoma budynkami wzniesionymi na podstawie pozwolenia na budowę
5.4.10.2. Wydzielenie działki budowlanej w przypadku wzniesienia budynku na tej działce przez samoistnego posiadacza w dobrej wierze
5.4.10.3. Wydzielenie części nieruchomości, której własność lub użytkowanie wieczyste zostały nabyte z mocy prawa
5.4.10.4. Realizacja roszczeń do części nieruchomości, wynikających z przepisów ustawy o gospodarce nieruchomościami lub z odrębnych ustaw
5.4.10.5. Realizacja przepisów dotyczących przekształceń własnościowych albo likwidacji przedsiębiorstw państwowych lub samorządowych
5.4.10.6. Wydzielenie części nieruchomości objętej decyzją o ustaleniu lokalizacji lub decyzją o zezwoleniu na realizację inwestycji
5.4.10.7. Wydzielenie działki budowlanej niezbędnej do korzystania z budynku mieszkalnego
5.4.10.8. Wydzielenie działek gruntu na terenach zamkniętych
5.4.11. Połączenie i podział
5.4.12. Podział z wydzieleniem działek pod drogi
5.4.13. Opłata adiacencka
5.4.14. Podział nieruchomości w trybie sądowym
5.5. Czynności geodezyjne w procesie podziału
5.5.1. Zgłoszenie pracy geodezyjnej
5.5.2. Analiza materiałów otrzymanych z ośrodka dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej
5.5.2.1. Wydzielenie działki o powierzchni mniejszej niż 33% jej pola powierzchni
5.5.2.2. Podział nieruchomości gruntowej wraz z podziałem budynku
5.5.3. Uzgodnienie mianowników
5.5.4. Zawiadomienie o czynności przyjęcia granic dzielonej nieruchomości
5.5.5. Przyjęcie granic dzielonej nieruchomości
5.5.6. Dokumentacja podziału
5.5.6.1. Protokół przyjęcia granic
5.5.6.2. Mapa z projektem podziału
5.5.6.3. Wykaz zmian gruntowych
5.5.6.4. Wykaz synchronizacyjny
5.5.7. Obieg dokumentów
5.5.8. Stabilizacja punktów granicznych
5.5.9. Wprowadzenie zmian do ewidencji gruntów i budynków oraz do ksiąg wieczystych

6. Podział nieruchomości przeznaczonych na cele rolne i leśne

7. Szczególne przypadki podziałów nieruchomości
7.1. Podział nieruchomości związany z uwłaszczeniem gruntów pod drogami
7.2. Podział nieruchomości w spółdzielniach mieszkaniowych
7.3. Podział nieruchomości w trybie ustaw o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji
7.3.1. Drogi
7.3.2. Koleje
7.3.3. Lotniska
7.3.4. Budowle przeciwpowodziowe
7.3.5. Obiekty energetyki jądrowej
Zakończenie
Bibliografia

Wydanie: I
Wydawca: Wydawnictwa AGH
Miejsce i rok wydania: Kraków 2014
Liczba stron: 138
Oprawa: Miękka
ISBN: 978-83-7464-756-4

dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

komentarze product

księgarnia

produkt
tylko nowości
typ produktu
Dron prześwietla budynek za pomocą wi-fi
czy wiesz, że...
© 2005-2021 Geodeta Sp. z o.o.
created by BRTSOFT

O nas

  • Właścicielem portalu Geoforum.pl jest Geodeta Sp. z o.o., wydawca miesięcznika GEODETA oraz serwisu egeodeta24.pl
  • Geoforum.pl jest portalem internetowym i obszernym kompendium wiedzy na tematy związane z geodezją, kartografią, katastrem, GIS-em, fotogrametrią i teledetekcją, nawigacją satelitarną itp. Od 2005 roku na bieżąco dostarcza informacji z powyższych dziedzin i umożliwia ich komentowanie.
  • GEODETA (Magazyn Geoinformacyjny) ukazuje się od czerwca 1995 roku i jest największym oraz najbardziej popularnym polskim miesięcznikiem prezentującym aktualne zagadnienia z zakresu: geodezji, kartografii, katastru, GIS-u, fotogrametrii i teledetekcji, nawigacji satelitarnej itp.
  • GEODETA cyfrowy to elektroniczna wersja tradycyjnego wydania miesięcznika. W serwisie egeodeta24.pl można zamawiać zarówno prenumeratę, jak i pojedynczne wydania

Zespół redakcyjny

  • Katarzyna Pakuła-Kwiecińska (redaktor naczelny)
  • Anna Wardziak (sekretarz redakcji)
  • Jerzy Przywara
  • Jerzy Królikowski (redaktor prowadzący Geoforum.pl)
  • Damian Czekaj
  • Bogdan Grzechnik

Kontakt

Geodeta Sp. z o.o.
02-541 Warszawa,
ul. Narbutta 40/20
tel. (22) 849-41-63, 646-87-44
redakcja@geoforum.pl
prześlij newsa

Prenumerata
prenumerata@geoforum.pl
egeodeta24@geoforum.pl
Reklama
k.kwiecinska@geoforum.pl

facebook twitter linkedIn Instagram RSS