wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
reklama
strona główna rss
PRENUMERATA TRADYCYJNAPRENUMERATA CYFROWA
Raczki Elbląskie w chmurze punktów
blog
DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY
NAWI

NAWI
NIWELATORY

NIWELATORY
TACHIMETRY

TACHIMETRY
SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE
BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN


Księgarniadodaj do koszyka dodaj do przechowalni

Książki


GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI I KATASTER. WYBRANE PROBLEMY (181)

cena: 21.00

KATEGORIE: |kataster |nieruchomości

Autor:
Katarzyna Sobolewska-Mikulska (red.) – praca zbiorowa

Opis szczegółowy: Gospodarka nieruchomościami i kataster stanowią istotne i dynamiczne zmieniające się zagadnienia w szeroko pojętej geodezji. Zmiany te wynikają z potrzeby rozwiązywania aktualnych problemów, a obejmują aspekty techniczne, proceduralne i prawne.
Prezentowana monografia prezentuje tylko niektóre aspekty związane z gospodarką nieruchomościami, katastrem i wyceną nieruchomości z uwzględnieniem działań geodetów. Wielowątkowość opracowania wskazuje na trudności, które stoją przed geodetami w trakcie realizacji prac geodezyjnych związanych z prowadzeniem i modernizacją katastru nieruchomości, scalaniem gruntów na obszarach wiejskich czy określaniem wartości nieruchomości. Wspólne dla tych działań jest to, że muszą być one społecznie akceptowane i ekonomicznie opłacalne, a jednocześnie powinny chronić środowisko naturalne.
Podręcznik przeznaczony jest głównie dla studentów kierunków: Geodezja i Kartografia oraz Gospodarka Przestrzenna, ale może być również przydatny dla osób zajmujących się ochroną środowiska przyrodniczego, gospodarką gruntami.

Spis treści:

Przedmowa
Rozdział 1
PRAWNE I TECHNICZNE UWARUNKOWANIA GOSPODARKI NIERUCHOMOŚCIAMI W POLSCE (Józef Iwanicki)
1.1. Wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej
1.2. Przyjęcie granic dzielonych nieruchomości
1.3. Mapa z projektem podziału nieruchomości przewidzianych pod inwestycję drogową
1.4. Wyznaczenie i stabilizacja pasa drogowego
1.5. Skutki prawne decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Rozdział 2
ROLA PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO W PROCEDURZE PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI W WYBRANYCH KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ (Magdalena Karabin)
2.1. Zależność między planowaniem przestrzennym a podziałem nieruchomości w Polsce
2.2. Zależność między planowaniem przestrzennym a podziałem nieruchomości w Austrii
2.3. Zależność między planowaniem przestrzennym a podziałem nieruchomości w Holandii

Rozdział 3
ANALIZA PORÓWNAWCZA FUNKCJONOWANIA STRUKTUR ORGANIZACYJNYCH KATASTRU W POLSCE ORAZ W WYBRANYCH KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ (Marcin Karabin)
3.1. Struktura organizacyjna systemu katastralnego w Finlandii
3.2. Struktura organizacyjna systemu katastralnego w Czechach
3.3. Struktura organizacyjna systemu katastralnego na Łotwie
3.4. Struktura organizacyjna systemu katastralnego na Litwie
3.5. Porównanie struktur organizacyjnych prowadzenia katastru w Polsce oraz w wybranych krajach Unii Europejskiej

Rozdział 4
MODERNIZACJA EWIDENCJI GRUNTÓW I BUDYNKÓW W ASPEKCIE WYMAGAŃ WSPÓŁCZESNEGO KATASTRU (Robert Łuczyński)
4.1. Wprowadzenie
4.2. Podstawy prawne przeprowadzania modernizacji ewidencji gruntów i budynków
4.3. Ocena uregulowań prawnych w aspekcie wymagań współczesnego katastru nieruchomości
4.4. Modernizacja ewidencji gruntów i budynków w praktyce
4.5. Ocena stanu niespójności przestrzeni technologicznej obiektu badawczego
4.6. Propozycje zmian w procedurze modernizacji ewidencji gruntów i budynków

Rozdział 5
SCALENIA INFRASTRUKTURALNE JAKO SPOSÓB OCHRONY PRZED POWODZIAMI NA TERENACH WIEJSKICH (Marta Smal)
5.1. Scalenia infrastrukturalne a klasyczny proces scalenia i wymiany gruntów
5.2. Rola planowania przestrzennego w procesie scaleń infrastrukturalnych
5.3. Zastosowanie scaleń infrastrukturalnych – rozwiązania niemieckie

Rozdział 6
OCHRONA ŚRODOWISKA W DZIAŁANIACH PRZECIWPOWODZIOWYCH NA OBSZARACH WIEJSKICH W SCALENIACH INFRASTRUKTURALNYCH (Katarzyna Sobolewska-Mikulska)
6.1. Wprowadzenie
6.2. Ochrona terenu poprzez budowę wałów przeciwpowodziowych
6.3. Możliwości odprowadzania nadmiaru wód
6.4. Przyrodnicze formy ochrony cieków wodnych
6.5. Przykłady rozwiązań ochrony przeciwpowodziowej w ujęciu środowiskowym w Europie
6.6. Prace geodezyjne na obszarach wiejskich zagrożonych powodziami

Rozdział 7
GOSPODAROWANIE NIERUCHOMOŚCIAMI LEŚNYMI ORAZ METODYKA OKREŚLANIA ICH WARTOŚCI (Wojciech Wilkowski)
7.1. Podział podmiotowy nieruchomości leśnych
7.2. Formy gospodarowania nieruchomościami leśnymi Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego „Lasy Państwowe”, z którymi związane są wymagania określania ich wartości
7.2.1. Sprzedaż lasów, gruntów i innych nieruchomości (art. 38 Ustawy o lasach)
7.2.2. Nabywanie przez Lasy Państwowe nieruchomości (art. 37 Ustawy o lasach)
7.2.3. Zamiana nieruchomości (art. 38e Ustawy o lasach)
7.3. Formy gospodarowania nieruchomościami leśnymi Skarbu Państwa w Zasobie Nieruchomości Rolnych
7.4. Formy gospodarowania nieruchomościami leśnymi w gminnych zasobach nieruchomości
7.5. Formy gospodarowania nieruchomościami leśnymi stanowiącymi własność osób fi zycznych i osób prawnych
7.6. Zasady określania wartości rynkowej nieruchomości leśnych
7.6.1. Podejście mieszane – metoda wskaźników szacunkowych określania wartości nieruchomości leśnych
7.6.2. Wartość gruntu leśnego
7.6.3. Porównanie wartości gruntu leśnego z wartością rynkową gruntów rolnych
7.6.4. Wartość drzewostanów
7.7. Prace eksperymentalne na wybranym obiekcie związane z określeniem wartości drzewostanu z zastosowaniem różnych metod
7.7.1. Cechy taksacyjne drzewostanu wyznaczone dla badanego obiektu
7.7.2. Określenie wartości drzewostanu metodą uproszczoną z zastosowaniem tablic Partyki i Tramplera (1985 r.)
7.7.3. Określenie wartości drzewostanu metodą uproszczoną z zastosowaniem tablic IBL (2002 r.)
7.7.4. Określenie wartości drzewostanu metodą szczegółową z przeprowadzeniem szacunku brakarskiego
7.7.5. Analiza wyników

Rozdział 8
WALORYZACJA KWOT NALEŻNYCH Z TYTUŁÓW OKREŚLONYCH W USTAWIE O GOSPODARCE NIERUCHOMOŚCIAMI (Tomasz Budzyński)
8.1. Obowiązek waloryzacji kwot należnych z tytułów określonych w Ustawie o gospodarce nieruchomościami
8.2. Uwarunkowania prawne waloryzacji należnych kwot z tytułów określonych w ustawie o gospodarce nieruchomościami
8.3. Nieadekwatność wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych do rzeczywistych zmian cen na przykładzie lokali mieszkalnych
Bibliografia


Wydanie I
Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2014
Liczba stron: 110
Oprawa: Miękka
ISBN: 978-83-7814-274-4
dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

komentarze productreklama

księgarnia

produkt

tylko nowości

typ produktu
reklama

© 2005-2019 Geodeta Sp. z o.o.
mapa stronyprenumeratareklamakontakt