wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
reklama
strona główna rss
PRENUMERATA TRADYCYJNAPRENUMERATA CYFROWA
Wapno - krajobraz po katastrofie
blog
DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY
NAWI

NAWI
NIWELATORY

NIWELATORY
TACHIMETRY

TACHIMETRY
SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE
BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN


Księgarniadodaj do koszyka dodaj do przechowalni

Książki


KSZTAŁTOWANIE PRZESTRZENI NA OBSZARACH WIEJSKICH (156)

cena: 29.00

KATEGORIE: |planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

Autorzy:
Anna Bielska, Adrianna Kupidura

Opis szczegółowy: W publikacji autorzy omawiają problematykę kształtowania przestrzeni wiejskich na bazie uzyskanych wyników badań własnych, szeroko cytowanej literatury obcej i krajowej oraz aktualnie obowiązujących reguł prawnych zawartych w dyrektywach unijnych, polskich ustawach, rozporządzeniach, instrukcjach i wytycznych dotyczących tego zagadnienia. Wskazują na sposoby, metody i cechy, które należy brać pod uwagę przy charakterystyce i analizie opracowywanego obszaru oraz metody opracowania planu urządzeniowo-rolnego i ogólnego projektu scalania gruntów.
Brak opracowań traktujących kompleksowo problematykę kształtowania przestrzeni wiejskich sprawia, że monografia wypełnia lukę istniejącą na rynku wydawniczym.

Spis treści:


PRZEDMOWA
1. WPROWADZENIE DO TEMATYKI KSZTAŁTOWANIA PRZESTRZENI NA OBSZARACH WIEJSKICH
1.1. Kierunki produkcji rolniczej
1.1.1. Ziemia jako specyfi czny czynnik produkcji
1.1.2. Rolnictwo konwencjonalne
1.1.3. Rolnictwo zrównoważone
1.1.4. Rolnictwo ekologiczne
1.2. Od wielofunkcyjnego rozwoju obszarów wiejskich do prac urządzeniowo-rolnych
2. KOMPLEKSOWE URZĄDZANIE OBSZARÓW WIEJSKICH W KRAJACH UNII EUROPEJSKIEJ
2.1. Rozwój obszarów wiejskich w wybranych krajach UE (omówienie przykładów
rozwiązań systemowych, omówienie rozwiązań zastosowanych na wybranych obiektach) .
2.1.1. Rozwój obszarów wiejskich w Holandii
2.1.2. Rozwój obszarów wiejskich w Bawarii
2.1.3. Rozwój obszarów wiejskich we Francji
3. KRÓTKA CHARAKTERYSTYKA STRUKTURY PRZESTRZENNEJ OBSZARÓW WIEJSKICH W POLSCE
3.1. Kierunki rozwoju obszarów wiejskich, zmiany strukturalne
3.1.1. Użytkowanie gruntów w gospodarstwach rolnych
3.1.2. Waloryzacja rolniczej przestrzeni produkcyjnej
4. ROLNICZA I LEŚNA PRZESTRZEŃ PRODUKCYJNA
4.1. Nieruchomość rolna, gospodarstwo rolne
4.2. Rolnicza przestrzeń produkcyjna
4.3. Leśna przestrzeń produkcyjna
4.4. Gospodarka gruntami leśnymi
5. ROLA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO NA OBSZARZE PODDANYM PRACOM URZĄDZENIOWO-ROLNYM
6. PLAN URZĄDZENIOWO-ROLNY
6.1. Ogólna charakterystyka gminy
6.2. Charakterystyka środowiska przyrodniczego gminy
6.3. Charakterystyka rolniczej przestrzeni produkcyjnej
6.4. Ocena warunków produkcji rolnej
6.5. Schemat opracowania planu urządzeniowo-rolnego
6.5.1. Prace przygotowawcze
6.5.2. Ocena istniejącego stanu (inwentaryzacja) oraz jego analiza
6.5.3. Ustalenie programu prac urządzeniowych .
6.5.4. Konsultacje społeczne nad projektem programu prac urządzeniowych
6.5.5. Ustalenie szacunkowych kosztów
6.5.6. Ustalenie harmonogramu realizacji prac urządzeniowych
7. ZAGADNIENIA PRAWNE SCALANIA I WYMIANY GRUNTÓW
8. PROCEDURY TECHNICZNE OPRACOWANIA ZAŁOŻEŃ DO PROJEKTU SCALENIA GRUNTÓW (PROJEKTU OGÓLNEGO)
8.1. Dane potrzebne do opracowania założeń do projektu scalenia gruntów
8.2. Zakres opracowań studialnych – przykłady
8.2.1. Układ komunikacyjny
8.2.2. Istniejące i projektowane tereny zabudowane
8.2.3. Istniejące i projektowane tereny sportu i rekreacji
8.2.4. Tereny użytkowane rolniczo (użytki rolne)
8.2.5. Lasy
8.2.6. Istniejące i projektowane tereny zieleni w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody
8.2.7. Istniejące i projektowane formy ochrony przyrody w rozumieniu ustawy o ochronie przyrody
8.2.8. Nieużytki
8.2.9. Grunty pod wodami
9. SZACOWANIE GRUNTÓW W PROCESIE SCALENIA
9.1. Zasady przeprowadzania szacunku gruntów metodą wskaźnikową
9.2. Specyfi ka produkcji rolniczej. Wyposażenie rolnictwa w podstawowe środki produkcji
9.2.1. Podatek rolny i gospodarstwo rolne w rozumieniu ustawy o podatku rolnym
10. OCENA ODDZIAŁYWANIA PROJEKTU SCALENIA NA ŚRODOWISKO
10.1. Ocena oddziaływania na środowisko w świetle prawa wspólnotowego
10.2. Ocena oddziaływania przedsięwzięć na środowisko w świetle prawa polskiego
11. EFEKTY PRAC SCALENIOWYCH
12. ROZGRANICZANIE NIERUCHOMOŚCI
12.1. Rozgraniczanie nieruchomości według ustawy Prawo wodne
13. PODZIAŁY NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH I LEŚNYCH
BIBLIOGRAFIAWydanie I
Wydawca: Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2013
Liczba stron: 174
Oprawa: Miękka
ISBN: 978-83-7814-073-3
dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

komentarze productreklama

księgarnia

produkt

tylko nowości

typ produktu
reklama

© 2005-2019 Geodeta Sp. z o.o.
mapa stronyprenumeratareklamakontakt