wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
reklama
strona główna rss
PRENUMERATA TRADYCYJNAPRENUMERATA CYFROWA
Geoida od GOCE
blog
DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY
NAWI

NAWI
NIWELATORY

NIWELATORY
TACHIMETRY

TACHIMETRY
SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE
BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN


Księgarniadodaj do koszyka dodaj do przechowalni

Książki


GEODEZJA INŻYNIERYJNO-DROGOWA (118)

cena: 44.90

KATEGORIE: |geodezja |geodezja inżynieryjna

Autor
: Stefan Przewłocki

Szczegółowy opis: II rozszerzone wydanie podręcznika dotyczącego pomiarów geodezyjnych związanych z budową i eksploatacją dróg. Omówiono tu: • kształtowanie geometryczne dróg – podstawy teoretyczne i zagadnienia praktyczne, • sposoby sporządzania mapy numerycznej i obrazów perspektywicznych drogi za pomocą techniki komputerowej, • pomiary realizacyjne przy budowie dróg, • kształtowanie geometryczne lotnisk, • pomiary przemieszczeń pionowych i deformacji geometrycznych konstrukcji mostowych. Podręcznik przeznaczony dla studentów wydziałów geodezji, budownictwa, architektury i inżynierii środowiska, a także projektantów oraz inżynierów praktyków zatrudnionych przy realizacji projektów drogowych.

Spis treści:
Przedmowa do wydania drugiego
Wstęp
1. Kształtowanie geometryczne dróg
1.1. Podstawy teoretyczne i praktyczne tyczenia krzywych odcinków trasy
1.1.1. Tyczenie poziomych łuków kołowych
1.1.2. Tyczenie łuków pionowych
1.1.3. Klotoida
1.1.4. Biklotoida
1.1.5. Krzywa owalna
1.1.6. Krzywa esowa
1.2. Kształtowanie geometryczne serpentyn
1.2.1. Serpentyna normalna
1.2.2. Serpentyna wydłużona
1.2.3. Serpentyna skrócona
1.2.4. Serpentyna wklęsła
1.2.5. Serpentyna wypukła
1.2.6. Serpentyna z krzywą koszową
1.3. Kształtowanie geometryczne wielopoziomowych węzłów drogowych
1.3.1. Opracowanie geodezyjne projektu bezkolizyjnego węzła autostrady
1.4. Tyczenie łuków krzywych stożkowych
1.4.1. Tyczenie łuków eliptycznych
1.4.2. Tyczenie łuków hiperbolicznych
1.4.3. Tyczenie łuków parabolicznych
1.5. Pomiary tras
1.6. Opracowanie geodezyjne projektu trasy drogowej
1.6.1. Ogólne wiadomości o projektowaniu dróg
1.6.2. Geodezyjne opracowanie projektu estakady drogowej
1.6.3. Metoda graficzna wyznaczania zasięgu robót ziemnych
1.6.4. Obliczanie objętości robót ziemnych
2. Kształtowanie geometryczne dróg przy zastosowaniu techniki komputerowej
2.1. Wiadomości ogólne
2.1.1. Numeryczne modele terenu
2.1.2. Projektowanie osi trasy drogowej w planie
2.1.3. Obliczanie wysokości punktów przekroju podłużnego i poprzecznego tras
2.1.4. Projektowanie niwelety drogi
2.1.5. Prace kreślarskie
2.1.6. Geodezyjne opracowanie projektu trasy drogowej
2.2. Zastosowanie systemu COGO do obliczeń projektowych
2.2.1. Uwagi ogólne
2.2.2. Metody programowania
2.2.3. Przykłady zastosowań
2.3. Sporządzanie obrazów perspektywicznych drogi
2.3.1. Uwagi ogólne
2.3.2. Zasada sporządzania obrazów perspektywicznych
2.3.3. Przykłady sporządzania i analizy obrazów perspektywicznych
2.3.4. Rysunki aksonometryczne i perspektywiczne w projektowaniu autostrad
2.3.5. Geometria perspektywicznego obrazu drogi na prostej i w łuku
2.4. Współczesne metody przygotowania materiałów geodezyjno-kartograficznych i opracowania geodezyjnego projektów dróg i autostrad
3. Pomiary realizacyjne przy budowie dróg
3.1. Wstęp
3.2. Metody tyczenia punktów w terenie wraz z analizą dokładności
3.3. Zasady prowadzenia wstępnych analiz dla wybranych prostych przypadków tyczenia
3.3.1. Pojęcia podstawowe. Nazwy i określenia
3.3.2. Aspekt dokładnościowy w procesie tyczenia i w procesie pomiaru
3.3.3 Tyczenie punktów od nieregularnych sieci geodezyjnych
3.4. Tyczenie osi drogi
3.5. Tyczenie obrysów
3.6. Tyczenie skrzyżowań jednopoziomowych
3.7. Tyczenie ramp drogowych
3.8. Poszerzenie jezdni na łuku
3.9. Pomiary wysokościowe w czasie budowy drogi
3.10. Tyczenie przekrojów poprzecznych drogi
3.11. Tyczenie przekrojów poprzecznych w nasypie i w wykopach
3.12. Tyczenie urządzeń podziemnych
3.13. Tyczenie estakady drogowej
4. Prace geodezyjne przy projektowaniu i budowie lotnisk
4.1. Podstawowe określenia dotyczące lotnisk
4.2. Podkłady mapowe do opracowania projektu lotniska
4.3. Osnowa sytuacyjna
4.4. Osnowa wysokościowa
4.5. Wykonanie mapy szczegółowej
4.6. Dokumentacja projektowa i realizacyjna
4.7. Realizacja projektu technicznego lotniska w terenie
4.8. Zastosowanie techniki laserowej w pomiarach drogowych
5. Geodezyjne metody pomiaru przemieszczeń pionowych w badaniach konstrukcji mostowych
5.1. Uwagi ogólne
5.2. Metody niwelacji geometrycznej w badaniach konstrukcji mostowych
5.2.1. Rozmieszczenie i sposoby stabilizacji punktów pomiarowych
5.2.2. Schematy sieci stosowanych w okresowych pomiarach niwelacyjnych mostów oraz uwagi o ich pomiarze
5.2.3. Wyznaczanie przemieszczeń pionowych klasyczną metodą niwelacji geometrycznej
5.2.4. Koncepcja wyznaczania przemieszczeń pionowych konstrukcji mostowych w czasoprzestrzeni technicznej dwuwymiarowej
5.2.5. Przykłady opracowania wyników badań
Literatura

Wydanie II zmienione
Wydawca
: Wydawnictwo Naukowe PWN
Miejsce i rok wydania: Warszawa, 2012
Liczba stron: 296
Oprawa: Miękka
ISBN: 978-83-01-15794-4
dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

komentarze productreklama

księgarnia

produkt

tylko nowości

typ produktu
reklama

© 2005-2019 Geodeta Sp. z o.o.
mapa stronyprenumeratareklamakontakt