wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
reklama
strona główna rss
PRENUMERATA TRADYCYJNAPRENUMERATA CYFROWA
film
Dron prześwietla budynek za pomocą wi-fi
blog
DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY
NAWI

NAWI
NIWELATORY

NIWELATORY
TACHIMETRY

TACHIMETRY
SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE
BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN


Księgarniadodaj do koszyka dodaj do przechowalni

Książki


GIS W WODOCIĄGACH I KANALIZACJI (114)

cena: 49.90

KATEGORIE: |GIS

Autor
: Marian Kwietniewski

Szczegółowy opis: Jest to opracowanie prezentujące w sposób uporządkowany zagadnienia związane z wdrożeniem systemów informacji geograficznej do projektowania i zarządzania systemami dystrybucji wody i odprowadzania ścieków. W książce omówiono sposoby tworzenia, gromadzenia oraz wymiany informacji przestrzennej w Polsce i za granicą, wybrane programy do tworzenia baz danych GIS na potrzeby systemów dystrybucji wody i kanalizacji, możliwości wykorzystania i wdrażania technologii GIS oraz zarządzanie infrastrukturą sieciową w przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji.
Przedstawiono w niej również typy danych, a także zamieszczono słownik podstawowych pojęć.

Spis treści:

Przedmowa
Podziękowania
1. WSTĘP
2. DEFINICJA I PODSTAWOWE FUNKCJE GIS
3. HISTORIA ROZWOJU GIS I JEGO APLIKACJI W WODOCIĄGACH I KANALIZACJI
4. GŁÓWNE KOMPONENTY SYSTEMU TYPU GIS
4.1. Architektura oprogramowania typu GIS i jej wykorzystanie w zarządzaniu systemami wodociągowymi i kanalizacyjnymi
4.2. Konfiguracja sprzętowa
4.3. Dane i bazy danych
4.4. Ludzie i wewnętrzna organizacja przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji
4.5. Realizacja celów i zadań w przedsiębiorstwie
4.6. Interfejs systemu
5. OBIEKTY I DANE W GIS
5.1. Uogólnione znaczenie obiektu
5.2. Obiekty w wodociągach i kanalizacji
5.3. Podział danych i warstwy tematyczne
5.4. Modele danych
5.4.1. Wektorowy model danych
5.4.2. Rastrowy model danych
5.4.3. Zalety i wady wektorowych i rastrowych modeli danych
5.4.4. Inne modele danych
5.5. Układy odniesienia i odwzorowania kartograficzne
5.6. Pozyskiwanie danych z uwzględnieniem opisu obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych
5.6.1. Źródła danych
5.6.2. Zdefiniowanie danych
5.6.3. Digitalizacja – wprowadzanie danych wektorowych
5.6.4. Skanowanie – wprowadzanie danych rastrowych
5.6.5. Kalibracja mapy rastrowej
5.6.6. Rasteryzacja i wektoryzacja danych
5.6.7. Transfer danych wektorowych i rastrowych
5.6.8. Pozyskiwanie danych z monitoringu
5.6.9. Wykorzystanie odbiorników GPS
5.6.10. Zdjęcia lotnicze i obrazy satelitarne
5.6.11. Ortofotomapa w modelowaniu sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
5.7. Standardy i formaty danych
6. WYBRANE OPROGRAMOWANIA BAZ DANYCH TYPU GIS Z MOŻLIWOŚCIĄ APLIKACJI DO ZARZĄDZANIA SYSTEMAMI WODOCIĄGOWYMI I KANALIZACYJNYMI
6.1. Wprowadzenie
6.2. ArcView
6.3. G/Technology
6.4. AutoCad Map
6.5. MicroStation
6.6. MapInfo
6.7. Smallworld
6.8. IMAGINE
6.9. TNT
7. SYSTEMY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ W OBSZARZE DZIAŁAŃ MIĘDZYNARODOWYCH I KRAJOWYCH ORGANIZACJI NORMALIZACYJNYCH
7.1. GIS w komitetach CEN, ISO i w pracach OGC
7.2. Europejska Infrastruktura Informacji Przestrzennej
7.3. Tworzenie, ewidencja i wymiana informacji przestrzennej w Polsce
7.3.1. Wprowadzenie
7.3.2. Krajowy system informacji o terenie
7.3.3. Wymagania co do mapy zasadniczej w systemie informacji przestrzennej
7.3.4. Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu
7.3.5. Standard wymiany informacji geodezyjnej
8. ZASTOSOWANIA GIS W DZIEDZINACH ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ I ZARZĄDZANIEM ZASOBAMI WODNYMI
8.1. Możliwości GIS w hydrologii, meteorologii i gospodarce wodnej
8.2. Wykorzystanie GIS w ochronie środowiska naturalnego
8.3. Usprawnienie działalności służb specjalnych
8.4. Inne przykłady zastosowań GIS
9. MOŻLIWOŚCI I ZADANIA GIS W ZARZĄDANIU INFRASTRUKTURĄ WODOCIĄGOWĄ I KANALIZACYJNĄ
9.1. Zadania GIS w wodociągach i kanalizacji
9.2. Centralna dyspozytornia ruchu
9.3. Korzyści wynikające z posiadania bazy danych typu GIS
10. GIS W EKSPLOATACJI SYSTEMÓW DYSTRYBUCJI WODY I KANALIZACJI
10.1. Zakres eksploatacji
10.2. Elementy współczesnego zarządzania eksploatacją wodociągów i kanalizacji
10.3. Wykorzystanie GIS w modelowaniu sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
10.4. Współpraca monitoringu sieci wodociągowej z GIS
11. EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE GIS W WYBRANYCH SYSTEMACH WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH
11.1. Przykłady wdrożeń
11.2. Stan wdrożenia GIS do zarządzania systemami dystrybucji wody i kanalizacji w Polsce
12. PRZYKŁAD KOMPLEKSOWEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA INFRASTRUKTURĄ SIECIOWĄ W PRZEDSIĘBIORSTWIE WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Z WYKORZYSTANIEM GIS
12.1. Wprowadzenie
12.2. Funkcjonalność i organizacja systemu
12.3. Oprogramowanie
12.4. Sprzęt komputerowy
13. ZASADY WDRAŻANIA GIS DO ZARZĄDZANIA SYSTEMAMI DYSTRYBUCJI WODY I KANALIZACJI
13.1. Wprowadzenie
13.2. Specyfika systemów dystrybucji wody i kanalizacji
13.3. Analiza przedwdrożeniowa
13.4. Etapy procesu wdrażania
13.5. Zarządzanie pracami eksploatacyjnymi w układach sieciowych
13.6. Wymagania co do środowiska programowo-sprzętowego
13.7. Wykorzystanie istniejących źródeł danych przedsiębiorstwa
13.8. Typowe braki w zasobach danych przedsiębiorstwa
13.9. Bariery we wdrażaniu GIS
14. KIERUNKI ROZWOJU APLIKACJI GISWWODOCIĄGACH I KANALIZACJI
Literatura
Słownik podstawowych terminów

Wydanie I
Wydawca
: Wydawnictwo Naukowe PWN
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2008
Liczba stron: 212
Oprawa: miękka
ISBN: 978-83-01-15429-5
dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

komentarze productreklama

księgarnia

produkt

tylko nowości

typ produktu
reklama

© 2005-2019 Geodeta Sp. z o.o.
mapa stronyprenumeratareklamakontakt