wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
reklama
strona główna rss
PRENUMERATA TRADYCYJNAPRENUMERATA CYFROWA
Skaning lotniczy Nysy
blog
DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY
NAWI

NAWI
NIWELATORY

NIWELATORY
TACHIMETRY

TACHIMETRY
SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE
BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN


Księgarniadodaj do koszyka dodaj do przechowalni

Książki


GIS W WODOCIĄGACH I KANALIZACJI (114)

cena: 49.90

KATEGORIE: |GIS

Autor
: Marian Kwietniewski

Szczegółowy opis: Jest to opracowanie prezentujące w sposób uporządkowany zagadnienia związane z wdrożeniem systemów informacji geograficznej do projektowania i zarządzania systemami dystrybucji wody i odprowadzania ścieków. W książce omówiono sposoby tworzenia, gromadzenia oraz wymiany informacji przestrzennej w Polsce i za granicą, wybrane programy do tworzenia baz danych GIS na potrzeby systemów dystrybucji wody i kanalizacji, możliwości wykorzystania i wdrażania technologii GIS oraz zarządzanie infrastrukturą sieciową w przedsiębiorstwach wodociągów i kanalizacji.
Przedstawiono w niej również typy danych, a także zamieszczono słownik podstawowych pojęć.

Spis treści:

Przedmowa
Podziękowania
1. WSTĘP
2. DEFINICJA I PODSTAWOWE FUNKCJE GIS
3. HISTORIA ROZWOJU GIS I JEGO APLIKACJI W WODOCIĄGACH I KANALIZACJI
4. GŁÓWNE KOMPONENTY SYSTEMU TYPU GIS
4.1. Architektura oprogramowania typu GIS i jej wykorzystanie w zarządzaniu systemami wodociągowymi i kanalizacyjnymi
4.2. Konfiguracja sprzętowa
4.3. Dane i bazy danych
4.4. Ludzie i wewnętrzna organizacja przedsiębiorstwa wodociągów i kanalizacji
4.5. Realizacja celów i zadań w przedsiębiorstwie
4.6. Interfejs systemu
5. OBIEKTY I DANE W GIS
5.1. Uogólnione znaczenie obiektu
5.2. Obiekty w wodociągach i kanalizacji
5.3. Podział danych i warstwy tematyczne
5.4. Modele danych
5.4.1. Wektorowy model danych
5.4.2. Rastrowy model danych
5.4.3. Zalety i wady wektorowych i rastrowych modeli danych
5.4.4. Inne modele danych
5.5. Układy odniesienia i odwzorowania kartograficzne
5.6. Pozyskiwanie danych z uwzględnieniem opisu obiektów wodociągowych i kanalizacyjnych
5.6.1. Źródła danych
5.6.2. Zdefiniowanie danych
5.6.3. Digitalizacja – wprowadzanie danych wektorowych
5.6.4. Skanowanie – wprowadzanie danych rastrowych
5.6.5. Kalibracja mapy rastrowej
5.6.6. Rasteryzacja i wektoryzacja danych
5.6.7. Transfer danych wektorowych i rastrowych
5.6.8. Pozyskiwanie danych z monitoringu
5.6.9. Wykorzystanie odbiorników GPS
5.6.10. Zdjęcia lotnicze i obrazy satelitarne
5.6.11. Ortofotomapa w modelowaniu sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
5.7. Standardy i formaty danych
6. WYBRANE OPROGRAMOWANIA BAZ DANYCH TYPU GIS Z MOŻLIWOŚCIĄ APLIKACJI DO ZARZĄDZANIA SYSTEMAMI WODOCIĄGOWYMI I KANALIZACYJNYMI
6.1. Wprowadzenie
6.2. ArcView
6.3. G/Technology
6.4. AutoCad Map
6.5. MicroStation
6.6. MapInfo
6.7. Smallworld
6.8. IMAGINE
6.9. TNT
7. SYSTEMY INFORMACJI PRZESTRZENNEJ W OBSZARZE DZIAŁAŃ MIĘDZYNARODOWYCH I KRAJOWYCH ORGANIZACJI NORMALIZACYJNYCH
7.1. GIS w komitetach CEN, ISO i w pracach OGC
7.2. Europejska Infrastruktura Informacji Przestrzennej
7.3. Tworzenie, ewidencja i wymiana informacji przestrzennej w Polsce
7.3.1. Wprowadzenie
7.3.2. Krajowy system informacji o terenie
7.3.3. Wymagania co do mapy zasadniczej w systemie informacji przestrzennej
7.3.4. Geodezyjna Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu
7.3.5. Standard wymiany informacji geodezyjnej
8. ZASTOSOWANIA GIS W DZIEDZINACH ZWIĄZANYCH Z GOSPODARKĄ I ZARZĄDZANIEM ZASOBAMI WODNYMI
8.1. Możliwości GIS w hydrologii, meteorologii i gospodarce wodnej
8.2. Wykorzystanie GIS w ochronie środowiska naturalnego
8.3. Usprawnienie działalności służb specjalnych
8.4. Inne przykłady zastosowań GIS
9. MOŻLIWOŚCI I ZADANIA GIS W ZARZĄDANIU INFRASTRUKTURĄ WODOCIĄGOWĄ I KANALIZACYJNĄ
9.1. Zadania GIS w wodociągach i kanalizacji
9.2. Centralna dyspozytornia ruchu
9.3. Korzyści wynikające z posiadania bazy danych typu GIS
10. GIS W EKSPLOATACJI SYSTEMÓW DYSTRYBUCJI WODY I KANALIZACJI
10.1. Zakres eksploatacji
10.2. Elementy współczesnego zarządzania eksploatacją wodociągów i kanalizacji
10.3. Wykorzystanie GIS w modelowaniu sieci wodociągowych i kanalizacyjnych
10.4. Współpraca monitoringu sieci wodociągowej z GIS
11. EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE GIS W WYBRANYCH SYSTEMACH WODOCIĄGOWYCH I KANALIZACYJNYCH
11.1. Przykłady wdrożeń
11.2. Stan wdrożenia GIS do zarządzania systemami dystrybucji wody i kanalizacji w Polsce
12. PRZYKŁAD KOMPLEKSOWEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA INFRASTRUKTURĄ SIECIOWĄ W PRZEDSIĘBIORSTWIE WODOCIĄGÓW I KANALIZACJI Z WYKORZYSTANIEM GIS
12.1. Wprowadzenie
12.2. Funkcjonalność i organizacja systemu
12.3. Oprogramowanie
12.4. Sprzęt komputerowy
13. ZASADY WDRAŻANIA GIS DO ZARZĄDZANIA SYSTEMAMI DYSTRYBUCJI WODY I KANALIZACJI
13.1. Wprowadzenie
13.2. Specyfika systemów dystrybucji wody i kanalizacji
13.3. Analiza przedwdrożeniowa
13.4. Etapy procesu wdrażania
13.5. Zarządzanie pracami eksploatacyjnymi w układach sieciowych
13.6. Wymagania co do środowiska programowo-sprzętowego
13.7. Wykorzystanie istniejących źródeł danych przedsiębiorstwa
13.8. Typowe braki w zasobach danych przedsiębiorstwa
13.9. Bariery we wdrażaniu GIS
14. KIERUNKI ROZWOJU APLIKACJI GISWWODOCIĄGACH I KANALIZACJI
Literatura
Słownik podstawowych terminów

Wydanie I
Wydawca
: Wydawnictwo Naukowe PWN
Miejsce i rok wydania: Warszawa 2008
Liczba stron: 212
Oprawa: miękka
ISBN: 978-83-01-15429-5
dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

komentarze productreklama

księgarnia

produkt

tylko nowości

typ produktu
reklama

© 2005-2019 Geodeta Sp. z o.o.
mapa stronyprenumeratareklamakontakt