wiadomościprenumeratareklamaksięgarniakontaktRODOpolityka prywatnościnewsletter
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
blog

SDI


Infrastruktura danych przestrzennych

Dariusz Gotlib, Robert Olszewski


W ostatnich latach zarówno na świecie, jak i w Polsce powstało wiele systemów informacji geograficznej. Systemy GIS wdrażane są przez instytucje rządowe i samorządowe oraz przez firmy prywatne. Wobec powszechności stosowania technologii GIS, a zarazem wobec żywiołowości tego procesu, konieczne jest jednak zdefiniowanie pewnych standardów w zakresie wytwarzania danych przestrzennych, ich dystrybucji i interoperacyjności systemów (oznaczającej ich współdziałanie w zakresie dostępu do danych i możliwości wykonywania analiz przestrzennych w różnych systemach). Z zagadnieniem tym wiąże się pojęcie infrastruktury danych przestrzennych (SDI – Spatial Data Infrastructure). SDI to zespół środków prawnych, organizacyjnych, ekonomicznych i technicznych, które zapewniają powszechny dostęp do danych i usług geoinformacyjnych dotyczących określonego obszaru, przyczyniają się do efektywnego stosowania geoinformacji dla zrównoważonego rozwoju tego obszaru, umożliwiają racjonalne gospodarowanie zasobami geoinformacyjnymi (J. Gaździcki, 2004). W zależności od rozległości terenu, dla którego tworzy się infrastrukturę danych przestrzennych, można wyróżnić infrastruktury:

 • lokalną,
 • regionalną,
 • krajową,
 • międzynarodową
 • globalną.

  Infrastruktura danych przestrzennych obejmuje zatem powiązane ze sobą, zdolne do współdziałania systemy i bazy danych przestrzennych zawierające dane i metadane o odpowiedniej treści i jakości, technologie teleinformatyczne i geoinformacyjne stosujące powszechnie akceptowane standardy, przepisy prawne, struktury organizacyjne, rozwiązania ekonomiczne oraz twórców i użytkowników geoinformacji.

  Jedną z pierwszych ustaw regulujących zagadnienia SDI (Spatial Data Infrastructure) na szczeblu krajowym podpisał prezydent USA Bill Clinton (dyrektywa 12 906 z kwietnia 1994 r.). Obecnie (2006 r.) trwają intensywne prace nad dyrektywą Unii Europejskiej normującą plany rozwoju europejskiej infrastruktury danych przestrzennych (INSPIRE). Stworzy ona prawną podstawę do zbudowania i działania infrastruktury informacji przestrzennej w Europie w celu formułowania, wdrażania, monitorowania i oceny polityki Wspólnoty na wszystkich poziomach działania oraz dostarczania informacji społeczeństwu. Głównym celem INSPIRE jest zwiększenie i udoskonalenie dostępności danych przestrzennych dla podejmowania decyzji w ramach Wspólnoty i wdrażania jej polityki w krajach członkowskich.

  gis

  Dyrektywa koncentruje się na polityce dotyczącej środowiska, lecz jest także otwarta na rozszerzenie w innych dziedzinach gospodarki, takich jak rolnictwo, transport i energia. Propozycja dotyczy w szczególności informacji potrzebnej do monitorowania i poprawy stanu środowiska, w tym powietrza, wody, gleby i środowiska naturalnego. Polska jako członek Unii Europejskiej bierze aktywny udział w pracach nad dyrektywą INSPIRE, planując zarazem rozwój krajowej infrastruktury danych przestrzennych. Przykładem tych działań może być harmonizacja baz danych referencyjnych TBD i VMap L2 czy też opracowywanie urzędowych baz danych tematycznych na podstawie zgromadzonych w zasobie cyfrowych danych topograficznych.


  Dr Dariusz Gotlib i dr Robert Olszewski są pracownikami Zakładu Kartografii Politechniki Warszawskiej, 2010


Skanowanie szlaku kolejowego
czy wiesz, że...
© 2005-2023 Geodeta Sp. z o.o.
created by BRTSOFT

O nas

 • Geoforum.pl jest portalem internetowym i obszernym kompendium wiedzy na tematy związane z geodezją, kartografią, katastrem, GIS-em, fotogrametrią i teledetekcją, nawigacją satelitarną itp. Od 2005 roku na bieżąco dostarcza informacji z powyższych dziedzin i umożliwia ich komentowanie.

Zespół redakcyjny

 • Katarzyna Pakuła-Kwiecińska (redaktor naczelny)
 • Jerzy Królikowski (redaktor prowadzący Geoforum.pl)
 • Damian Czekaj (sekretarz redakcji)
 • Jerzy Przywara
 • Anna Wardziak
 • Bogdan Grzechnik

Kontakt

geoforum@geoforum.pl
prześlij newsa


Reklama
reklama@geoforum.pl

facebook twitter linkedIn Instagram RSS