wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
reklama
strona główna rss
PRENUMERATA TRADYCYJNAPRENUMERATA CYFROWA
LiDAR rzuca nowe światło na cywilizację Majów
blog
DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY
NAWI

NAWI
NIWELATORY

NIWELATORY
TACHIMETRY

TACHIMETRY
SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE
BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN


reklama
reklama

SDI


Infrastruktura danych przestrzennych

Dariusz Gotlib, Robert Olszewski


W ostatnich latach zarówno na świecie, jak i w Polsce powstało wiele systemów informacji geograficznej. Systemy GIS wdrażane są przez instytucje rządowe i samorządowe oraz przez firmy prywatne. Wobec powszechności stosowania technologii GIS, a zarazem wobec żywiołowości tego procesu, konieczne jest jednak zdefiniowanie pewnych standardów w zakresie wytwarzania danych przestrzennych, ich dystrybucji i interoperacyjności systemów (oznaczającej ich współdziałanie w zakresie dostępu do danych i możliwości wykonywania analiz przestrzennych w różnych systemach). Z zagadnieniem tym wiąże się pojęcie infrastruktury danych przestrzennych (SDI – Spatial Data Infrastructure). SDI to zespół środków prawnych, organizacyjnych, ekonomicznych i technicznych, które zapewniają powszechny dostęp do danych i usług geoinformacyjnych dotyczących określonego obszaru, przyczyniają się do efektywnego stosowania geoinformacji dla zrównoważonego rozwoju tego obszaru, umożliwiają racjonalne gospodarowanie zasobami geoinformacyjnymi (J. Gaździcki, 2004). W zależności od rozległości terenu, dla którego tworzy się infrastrukturę danych przestrzennych, można wyróżnić infrastruktury:

 • lokalną,
 • regionalną,
 • krajową,
 • międzynarodową
 • globalną.

  Infrastruktura danych przestrzennych obejmuje zatem powiązane ze sobą, zdolne do współdziałania systemy i bazy danych przestrzennych zawierające dane i metadane o odpowiedniej treści i jakości, technologie teleinformatyczne i geoinformacyjne stosujące powszechnie akceptowane standardy, przepisy prawne, struktury organizacyjne, rozwiązania ekonomiczne oraz twórców i użytkowników geoinformacji.

  Jedną z pierwszych ustaw regulujących zagadnienia SDI (Spatial Data Infrastructure) na szczeblu krajowym podpisał prezydent USA Bill Clinton (dyrektywa 12 906 z kwietnia 1994 r.). Obecnie (2006 r.) trwają intensywne prace nad dyrektywą Unii Europejskiej normującą plany rozwoju europejskiej infrastruktury danych przestrzennych (INSPIRE). Stworzy ona prawną podstawę do zbudowania i działania infrastruktury informacji przestrzennej w Europie w celu formułowania, wdrażania, monitorowania i oceny polityki Wspólnoty na wszystkich poziomach działania oraz dostarczania informacji społeczeństwu. Głównym celem INSPIRE jest zwiększenie i udoskonalenie dostępności danych przestrzennych dla podejmowania decyzji w ramach Wspólnoty i wdrażania jej polityki w krajach członkowskich.

  gis

  Dyrektywa koncentruje się na polityce dotyczącej środowiska, lecz jest także otwarta na rozszerzenie w innych dziedzinach gospodarki, takich jak rolnictwo, transport i energia. Propozycja dotyczy w szczególności informacji potrzebnej do monitorowania i poprawy stanu środowiska, w tym powietrza, wody, gleby i środowiska naturalnego. Polska jako członek Unii Europejskiej bierze aktywny udział w pracach nad dyrektywą INSPIRE, planując zarazem rozwój krajowej infrastruktury danych przestrzennych. Przykładem tych działań może być harmonizacja baz danych referencyjnych TBD i VMap L2 czy też opracowywanie urzędowych baz danych tematycznych na podstawie zgromadzonych w zasobie cyfrowych danych topograficznych.


  Dr Dariusz Gotlib i dr Robert Olszewski są pracownikami Zakładu Kartografii Politechniki Warszawskiej
reklama
reklama

© 2005-2019 Geodeta Sp. z o.o.
mapa stronyprenumeratareklamakontakt