wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
reklama
strona główna rss
PRENUMERATA TRADYCYJNAPRENUMERATA CYFROWA
film
Skaning ułatwi modernizację statku
blog
SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE
DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY
NAWI

NAWI
TACHIMETRY

TACHIMETRY
BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN


reklama
reklama

GeoludzieABCDFGHKLMNOPRSŚTWZ

Jerzy Lewakowski (1891-1940)


Urodził się 23 marca 1891 roku we Lwowie. Po uzyskaniu matury w 1909 roku rozpoczął studia na Wydziale Budownictwa Lądowego Politechniki Lwowskiej. Naukę przerywa wojna. W 1914 roku został wcielony do armii austriackiej i skierowany do Szkoły Oficerów Rezerwy Artylerii w Krakowie. Po jej ukończeniu w 1915 roku został oddelegowany na front. Brał udział w walkach na froncie rosyjskim, serbskim, rumuńskim, włoskim. W 1918 roku Lewakowski został poważnie ranny, po wyleczeniu przeniesiono go do 2. Pułku Artylerii Ciężkiej w Krakowie. 31 października tego roku realizuje rozkaz komendanta Wojska Polskiego o przejęciu przez polskich oficerów dowodzenia nad jednostkami zaborców i przejmuje dowództwo na 2. pułkiem. W 1920 roku został przeniesiony do Warszawy, gdzie objął stanowisko kierownika Wydziału Wyszkolenia w Departamencie Broni Głównej Ministerstwa Spraw Wojskowych. Po przewrocie majowym w 1926 roku major Lewakowski rozpoczął służbę w Wojskowym Instytucie Geograficznym w Warszawie. Początkowo był szefem Działu Ewidencji i Konstrukcji Map, a od 1932 roku został zastępcą szefa Instytutu. W końcu sierpnia 1939 roku pełnił funkcję szefa WIG. Po rozpoczęciu działań wojennych Lewakowski prowadził ewakuację Instytutu najpierw do Lwowa, później na Węgry. Sam pozostał we Lwowie. Po zajęciu miasta przez armię radziecką został aresztowany przez NKWD. W kwietniu 1940 roku przewieziono go do obozu jenieckiego w Kozielsku, a następnie do Katynia, gdzie został zamordowany wraz z 20 tysiącami innych polskich oficerów. Jerzy Lewakowski był m.in. autorem podręcznika "Terenoznawstwo i kartografia wojskowa" (1920) i wielu artykułów, które ukazały się w "Wiadomościach Służby Geograficznej". W latach 1927-32 był redaktorem naczelnym tego kwartalnika. Był również jednym z inicjatorów założonej w 1923 roku Sekcji Geograficznej Towarzystwa Wiedzy Wojskowej. Oprac. JP

reklama

Geoludzie

nazwisko
reklama

2009 created by BRTSOFT.com
© 2005-2018 Geodeta Sp. z o.o.
mapa stronyprenumeratareklamakontakt