wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
reklama
strona główna rss
PRENUMERATA TRADYCYJNAPRENUMERATA CYFROWA
film
World Trade Center w obiektywie Stanisława Nazalewicza
blog
SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE
DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY
NAWI

NAWI
TACHIMETRY

TACHIMETRY
BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN


reklama
reklama

GeoludzieABCDFGHKLMNOPRSŚTWZ

Tadeusz Lazzarini (1913?1986)


Urodził się w 29 marca 1913 roku w Warszawie. W 1937 roku ukończył studia na Politechnice Warszawskiej, uzyskując tytuł inżyniera mierniczego. Doświadczenie geodezyjne zdobywał, pracując przez 3 lata na budowie zbiornika wodnego w Czechowie na Dunajcu. W 1945 roku został zatrudniony na Wydziale Geodezyjnym Politechniki Warszawskiej, gdzie prowadził wykłady z zakresu geodezji I. W latach 1949-51 był wicedyrektorem, a następnie dyrektorem Instytutu Geodezji i Kartografii w Warszawie. W 1951 roku uzyskał tytuł doktora nauk technicznych i został zastępcą profesora, w tym czasie swe zainteresowania naukowe skoncentrował na zagadnieniach geodezji II i badaniu przemieszczeń budowli. W tym samym roku awansował na kierownika Katedry Geodezyjnych Pomiarów Szczegółowych (funkcję tę pełnił do 1970 r.). W 1955 roku uzyskał tytuł profesora nadzwyczajnego, a w 1964 zwyczajnego. Prowadził wykłady na Wydziale Geodezji Górniczej w Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie (1952-53) i Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie (1958-62, 1976-78). W latach 1966-67 był także wykładowcą na Uniwersytecie w Bagdadzie, a w 1974 roku na Uniwersytecie Fredericton (Nowy Brunszwik) w Kanadzie. Trzykrotnie pełnił funkcję dziekana Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej (1953-55, 1962-64, 1969-71). Głównym obiektem zainteresowań naukowych Tadeusza Lazzariniego były geodezyjne pomiary przemieszczeń budowli. Jego autorstwa jest fundamentalny podręcznik z tej dziedziny ?Geodezyjne pomiary przemieszczeń budowli i ich otoczenia? (1977 r.). Pod jego naukowym kierownictwem prowadzono m.in. pomiar odkształceń dźwigarów mostu Poniatowskiego w Warszawie (1945-46), przemieszczeń kościoła św. Anny w Warszawie (1949-50), pomiar odkształceń gruntu i konstrukcji w czasie realizacji licznych inwestycji, m.in.: Pałacu Kultury i Nauki w Warszawie, elektrociepłowni w Warszawie, Koninie i Łodzi, zapór wodnych w Rożnowie i Porąbce. Stworzył jednolitą metodę pomiarów przemieszczeń bazującą na wykorzystaniu metody najmniejszych kwadratów. Był autorem kilkudziesięciu opracowań naukowych, 8 podręczników i skryptów oraz promotorem 9 przewodów doktorskich. Opracowania Tadeusza Lazzariniego tłumaczone były na wiele języków i znalazły odbicie w pracach naukowych wielu zagranicznych badaczy, m.in. w RFN, ZSRR, Czechosłowacji, Wielkiej Brytanii, Austrii, Bułgarii. Autor ośmiu podręczników i skryptów oraz licznych publikacji z dziedziny geodezji II i geodezyjnych pomiarów przemieszczeń. Przez prawie ćwierć wieku był członkiem Komitetu Geodezji Polskiej Akademii Nauk. Działacz FIG. Został odznaczony m.in. Krzyżem Oficerskim Polonia Restituta, laureat licznych nagród. Autorytet naukowy i moralny. Zmarł 30 września 1986 roku. Oprac. JP

reklama

Geoludzie

nazwisko
reklama

2009 created by BRTSOFT.com
© 2005-2018 Geodeta Sp. z o.o.
mapa stronyprenumeratareklamakontakt