wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
reklama
strona główna rss
PRENUMERATA TRADYCYJNAPRENUMERATA CYFROWA
film
Geospatial Revolution, odc. 1
blog
NAWI

NAWI
NIWELATORY

NIWELATORY
TACHIMETRY

TACHIMETRY
SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE
DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY
BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN


reklama
reklama

Geodatyp.n.e 1-1000 1001-1250 1251-1500 1501-1600 1601-1650 1651-1700 1701-1750 1751-1800 1801-1825 1826-1850 1851-1875 1876-1900 1901-1925 1926-1950 1951-1975 1976-2005 2006-2011

[1-1000] - VI w.


Matematycy cywilizacji Majów stosują pozycyjny system liczbowy i używają zera.[1-1000] - ok. 570<font color='#555555'>[1-1000]</font>  - <b>ok. 570</b>
Powstała mapa z Madaby - mapa w postaci mozaiki, jaką została wyłożona posadzka w kościele w Madabie (teren dzisiejszej Jordanii).[1-1000] - 499


Aryabhata I (476-550), hinduski matematyk, ukończył traktat "Aryabhatiya", w którym podał kilkadziesiąt reguł matematycznych z zakresu arytmetyki, algebry, trygonometrii. Określił wartość liczby pi (3,1416) oraz obwód Ziemi (24 835 mil). Do zapisu liczb używał systemu dziesiętnego.[1-1000] - III-IV w.<font color='#555555'>[1-1000]</font>  - <b>III-IV w.</b>
Powstała Tabula Peutingeriana, mapa sieci drogowej imperium rzymskiego, na której znalazły się nazwy 3500 tys. miejscowości i odległości między nimi. Mapa miała wymiary 6,82x0,34 m, a nazwę wzięła od Konrada Putingera (1465-1547) kronikarza z Salzburga, który stał się posiadaczem jednego z 12 arkuszy kopii wykonanej w 1265 r. przez mnicha z Kalmaru (Colmar) w Alzacji.[1-1000] - ok. 270


Chińczycy wynaleźli kompas.[1-1000] - 263


Chiński matematyk Liu Hui (ok. 220-80) określa wartość liczby pi (3,14159) korzystając w obliczeniach z regularnego wielokąta wpisanego w okrąg, podaje także metodę obliczenia wysokości i odległości do jakiegoś obiektu bez możliwości jego bezpośredniego pomiaru.[1-1000] - ok. 130<font color='#555555'>[1-1000]</font>  - <b>ok. 130</b>
Ptolemeusz Klaudiusz (ok. 85-165) korzystając z własnych obserwacji i archiwów biblioteki aleksandryjskiej opracował teorię geocentryczną, w której opisał ruch Słońca, Księżyca i planet. Zgodnie z nią planety poruszają się wokół Ziemi. Pogląd głoszony przez Ptolemeusza będzie obowiązywał w astronomii aż do czasów Mikołaja Kopernika. W dziele pt. "Nauka geograficzna" zamieścił mapę świata ukazującą rejon Morza Śródziemnego oraz jego podział na trzy kontynenty: Europę, Azję i Afrykę.[1-1000] - 121


W literaturze chińskiej pojawiają się pierwsze wzmianki o zjawisku magnetyzmu.[1-1000] - 110


Menelaos z Aleksandrii, grecki astronom, matematyk i fizyk, w traktacie "Sphaerica" zajmuje się trygonometrią sferyczną i jej zastosowaniami w astronomii.[1-1000] - ok. 105


Chińczyk Tsai Lun (62-121) wynajduje składniki do produkcji masy papierowej.[1-1000] - ok. 60<font color='#555555'>[1-1000]</font>  - <b>ok. 60</b>
Grecki mechanik, matematyk i wynalazca Heron z Aleksandrii (ok. 10-70) w dziele "Dioptrica" zajmuje się instrumentami mierniczymi i pomiarami odległości. Jego dzieło "Metrica" zawiera wzory na obliczanie pól i objętości, w tym znany wzór na pole powierzchni trójkąta wraz z dowodem oraz wytyczenie kierunku prostej przechodzącej przez dwa niedostępne punkty. Zbudował przyrząd (dioptria Herona), który umożliwiał pomiar kątów i proste prace niwelacyjne.[p.n.e] - ok. 20 p.n.e.<font color='#555555'>[p.n.e]</font>  - <b>ok. 20 p.n.e.</b>
Marek Wipsaniusz Agryppa (63-12 p.n.e.), zięć Juliusza Cezara, konsul, dowódca i pisarz, kieruje pierwszymi pomiarami cesarstwa rzymskiego. Autor "Orbis terrarum" (Mapa Świata) ukazującej Azję, Afrykę i Europę w tym Sarmację i rzekę Vistula.[p.n.e] - ok. 25 p.n.e.


Rzymski pisarz i architekt Marcus Vitruvius Pollio w dziele "De architectura" opisał budowę zegarów słonecznych.[p.n.e] - 45 p.n.e.


Juliusz Cezar wprowadza w Cesarstwie Rzymskim kalendarz Juliański. Rok liczył 365 dni (plus jeden dzień przestępny uwzględniany co 4 lata). Za jego panowania zapoczątkowano prace nad sporządzeniem mapy Cesarstwa dla celów podatkowych.[p.n.e] - ok.130 p.n.e.


Grecki filozof Posydoniusz z Rodos (135-50 p.n.e.), określił wymiary Ziemi, na podstawie obserwacji położenia gwiazdy Canopus oraz obliczył dystans do Księżyca i Słońca (przyjął jednak błędne założenia). Według jego teorii Ziemia miała kształt wydłużonej elipsy i obwód o 1/3 mniejszy niż w rzeczywistości.[p.n.e] - 100 p.n.e.


Matematycy chińscy posługują się liczbami ujemnymi.[p.n.e] - 127 p.n.e.<font color='#555555'>[p.n.e]</font>  - <b>127 p.n.e.</b>
Hipparch (ok. 190-25 p.n.e.), grecki astronom i matematyk, odkrył zjawisko precesji (cofanie się punktu równonocy wiosennej po równiku niebieskim), obliczył czas trwania roku z dokładnością do 6,5 minuty. Był twórcą wczesnych tablic trygonometrycznych, przypisuje mu się skonstruowanie astrolabium i pierwszego globusa. Na wzór Babilończyków wprowadził podział koła na stopnie, minuty i sekundy.[p.n.e] - 200 p.n.e.


W Chinach ukazuje się matematyczny poradnik "Jiuzhang suanshu", w którym przedstawiono rozwiązania 264 problemów z zakresu: matematyki, inżynierii, geodezji itp. Jeden z rozdziałów zawiera 38 zagadnień z zakresu pomiarów i obliczeń geodezyjnych (pola powierzchni figur, liczba pi, mnożenie i dzielenie ułamków). W innym opisano 28 problemów dotyczących konstrukcji budowli inżynierskich, obliczania objętości brył itp.[p.n.e] - ok. 210 p.n.e.


Pierwsze wzmianki o korzystaniu z kompasu (Chiny).[p.n.e] - ok. 250 p.n.e.<font color='#555555'>[p.n.e]</font>  - <b>ok. 250 p.n.e.</b>
Eratostenes z Cyreny (ok. 275-194 p.n.e.), grecki matematyk, astronom, szef biblioteki aleksandryjskiej, jako pierwszy obliczył obwód Ziemi, wykorzystując do tego różnicę między długością cienia rzucanego w południe w dniu przesilenia letniego w miastach Syena i Aleksandria. Pomiar okazał się zaskakująco dokładny - odległość ta miała wynosić 46 250 km.1254 rekordy, strona 61 z 63
«« « ... 21 ... 41 ... 57 58 59 60 61 62 63 » »»


reklama

Geodaty

słowo kluczowe

przedział Geo daty
reklama

2009 created by BRTSOFT.com
© 2005-2019 Geodeta Sp. z o.o.
mapa stronyprenumeratareklamakontakt