wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
reklama
strona główna rss
PRENUMERATA TRADYCYJNAPRENUMERATA CYFROWA
film
Raczki Elbląskie w chmurze punktów
blog
NIWELATORY

NIWELATORY
TACHIMETRY

TACHIMETRY
SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE
DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY
NAWI

NAWI
BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN


reklama
reklama

Geodatyp.n.e 1-1000 1001-1250 1251-1500 1501-1600 1601-1650 1651-1700 1701-1750 1751-1800 1801-1825 1826-1850 1851-1875 1876-1900 1901-1925 1926-1950 1951-1975 1976-2005 2006-2011

[1501-1600] - 1579<font color='#555555'>[1501-1600]</font> - <b>1579</b>
Francois Viete (1540-1603) francuski matematyk i astronom, opracowuje tablice funkcji trygonometryczych (Canon Mathematicus, Universalium Inspectionum Liber Singularis), w których podał wartość sinusa z dokładnością do 10-8. W dziele pt. "Effecitionum geometricarum canonica recensio" zawarł podstawy geometrii analitycznej. Viete był twórcą zapisu algebraicznego, podał m.in. ogólne zasady rozwiązywania równań drugiego, trzeciego i czwartego stopnia, wprowadził wzory na sumę i iloczyn pierwiastków równania kwadratowego. Jako pierwszy zastosował oznaczenia literowe dla wielkości niewiadomych.[1501-1600] - 1578


Król Stefan Batory dał jezuitom z kolegium wileńskiego przywilej na założenie Akademii Wileńskiej. Rok później dokument zatwierdził papież Grzegorz XIII. Szkoła została utworzona na bazie działającego od 1570 r. w Wilnie kolegium jezuickiego, którym kierował Piotra Skarga.[1501-1600] - 1576


Król Stefan Batory ustanawia stanowisko kartografa królewskiego. Pierwszym został Maciej Strubicz (1530-1604), współtwórca Wielkiej Mapy Księstwa Litewskiego.[1501-1600] - 1576<font color='#555555'>[1501-1600]</font> - <b>1576</b>
Tycho Brahe (1546-1601), duński astronom, otwiera obserwatorium astronomiczne Uraniborg na wyspie Hven w Danii, w którym prowadzi liczne obserwacje i pomiary astronomiczne zanim wynaleziono teleskop i zegar wahadłowy. Według jego teorii Słońce i Księżyc krążą dookoła Ziemi. Tycho Brahe podał podstawy teoretyczne metody triangulacyjnej, był autorem podziałki transwersalnej. Niektórzy przypisują mu skonstruowanie sekstansu.[1501-1600] - 1575


Profesor matematyki Jean de Merliers publikuje podręcznik do nauki geodezji w języku francuskim.[1501-1600] - 1574


Anglik Humphrey Cole zbudował teodolit umożliwiający pomiar kąta poziomego i pionowego pomiędzy dwoma punktami i równoczesny odczyt wyników.[1501-1600] - 1573<font color='#555555'>[1501-1600]</font> - <b>1573</b>
W Krakowie wydano książkę mistrza stawiarskiego z Mysłowic Olbrychta Strumieńskiego "O sprawie, sypaniu, wymieszaniu i rybieniu stawów, a także o przekopach, o wożeniu i prowadzeniu wody", w której podał m.in. zasady wykonania niwelacji i opisał narzędzia niwelacyjne.[1501-1600] - 1572<font color='#555555'>[1501-1600]</font> - <b>1572</b>
Ukazał się pierwszy tom atlasu miast "Civitates Orbis Terrarum" Georga Brauna (1541-1622) i Franza Hogenberga (1535-90), w którym przedstawiono plany 530 miast. Braun był wydawcą i autorem tekstu, Hogenberg wydawcą i rytownikiem. W atlasie znajdują się m.in. widoki Poznania i Gdańska. Ostatni 6 tom dzieła ukazał się w 1617 r. Hogenberg wydał także (1579) pierwszy atlas drogowy Europy, w którym znalazły się 84 mapy.[1501-1600] - 1572


Rafael Bombelli (1526-72), włoski matematyk, wydaje trzy pierwsze księgi dzieła pt. "Algebra", w którym podaje zasady działań (dodawania, odejmowania i mnożenia) na liczbach złożonych oraz zasadę mnożenia liczb o przeciwnych znakach.[1501-1600] - 1571<font color='#555555'>[1501-1600]</font> - <b>1571 		</b>
Anglik Leonard Digges (ok. 1520-71), architekt, geodeta i wynalazca, konstruuje "przenośny kątomierz", nazwany teodolitus - protoplastę dzisiejszego teodolitu. W 1556 r. ukazała się praca Diggesa pt. "Tectonicum", w której opisał metody pomiarów geodezyjnych. W 1591 r. syn Diggesa wydał rozszerzoną wersję "Pantometrii", do której weszły księgi: "Longimetra", "Planimetra" i Stereometria" poświęcone geodezji i kartografii. W jednej z nich zaprezentowany jest opis i rysunek teodolitu i "szkieł perspektywicznych" poprzedzających wynalezienie teleskopu zwierciadlanego. Niektórzy historycy uważają, że Digges był także wynalazcą teleskopu (lunety), który ze względów militarnych utajniono.[1501-1600] - 1570<font color='#555555'>[1501-1600]</font> - <b>1570</b>
Abraham Ortel, Abraham Ortelius (1527-98), flamandzki kartograf, wydaje "Theatrum Orbis Terrarum" pierwszy atlas w nowoczesnym ujęciu - zestaw zunifikowanych map pogrupowanych regionami. Wydanie z 1570 r. zawierało 70 map rozmieszczonych na 53 arkuszach. Terrarum "uwolniło" kartografię z wpływów "Geografii" Ptolemeusza.[1501-1600] - 1569<font color='#555555'>[1501-1600]</font> - <b>1569</b>
Holenderski kartograf Gerhard Kremer, Mercator (1512-94), wydaje mapę świata - swoje największe dzieło kartograficzne. Mapa opracowana jest w skali ok. 1:21 mln (na równiku), składa się z 18 arkuszy wykonanych w odwzorowaniu nazwanym później jego imieniem (odwzorowanie walcowe, wiernokątne, południki i równoleżniki przedstawione są jako linie proste, prostopadłe do siebie). Mercator uważany jest za twórcę nowoczesnej kartografii.[1501-1600] - 1567


W Indiach wykonywanie map wchodzi w zakres prac administracji państwowej. Todarmal i Muzaffar Khan wprowadzają system zbierania danych nt. ziem uprawnych, produkcji rolnej i dochodów. Wraz z pracami Shah Mansura (sher Shah Suris) zaowocowało to mapami wykonanymi w jednym systemie dla całego kraju.[1501-1600] - 1565


Król Zygmunt August ustanawia na Litwie sądy ziemskie.[1501-1600] - 1565<font color='#555555'>[1501-1600]</font> - <b>1565 </b>
Pierwsza książka o miernictwie napisana w języku polskim - "Geometria to jest miernicka nauka" Stanisława Grzepskiego - filologa, humanisty i matematyka, profesora Akademii Krakowskiej.[1501-1600] - 1562


Mapa Księstwa Oświęcimskiego i Zatorskiego wykonana przez Stanisława Porębskiego - pierwsza polska mapa szczegółowa (skala ok. 1:250 000).[1501-1600] - 1561<font color='#555555'>[1501-1600]</font> - <b>1561</b>
Martin Helwig (1516-74), pedagog i kartograf z Nysy, opracowuje na bazie własnych pomiarów mapę Śląska; znalazły się na niej m.in. 242 miasta, 25 wsi i 23 zamki.[1501-1600] - 1557


Ogłoszenie "Ustawy na wołoki" (Ustawa włóczna) króla Zygmunta Augusta regulującej stosunki własnościowe na polskiej wsi na bazie prowadzonej pomiary włócznej.[1501-1600] - 1557<font color='#555555'>[1501-1600]</font> - <b>1557 </b>
Wacław Grodecki (1535-91), kartograf i zakonnik, opracował mapę ogólną Polski, będącą przeróbką mapy Polski w skali 1:1 mln Bernarda Wapowskiego (zmniejszenie mapy z 1526 r.), na której znalazły się nazwy 724 miejscowości. Mapę wykonano w rzucie prostopadłym i wydano w 1558 r. w Bazylei w oficynie Jana Oporyna. Wraz z dedykacją Grodeckiego trafiła do króla Zygmunta Augusta.[1501-1600] - 1557


Jacob van Deventer (1505-75) rozpoczyna prace nad mapą topograficzną Holandii i Belgii. Była to pierwsza zuniformizowana mapa Holandii. Ukazała się w 250 arkuszach, prace zakończono w 1573 r. W pomiarach zastosowano triangulację.1254 rekordy, strona 55 z 63
«« « ... 21 ... 41 ... 52 53 54 55 56 57 58 ... 61 ... » »»


reklama

Geodaty

słowo kluczowe

przedział Geo daty
reklama

2009 created by BRTSOFT.com
© 2005-2019 Geodeta Sp. z o.o.
mapa stronyprenumeratareklamakontakt