wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
reklama
strona główna rss
PRENUMERATA TRADYCYJNAPRENUMERATA CYFROWA
film
Ewolucja OSM od 2006 do 2018 roku
blog
NIWELATORY

NIWELATORY
TACHIMETRY

TACHIMETRY
SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE
DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY
NAWI

NAWI
BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN


reklama
reklama

Geodatyp.n.e 1-1000 1001-1250 1251-1500 1501-1600 1601-1650 1651-1700 1701-1750 1751-1800 1801-1825 1826-1850 1851-1875 1876-1900 1901-1925 1926-1950 1951-1975 1976-2005 2006-2011

[1601-1650] - 1639


Gerard Desargues (1593-1661), francuski matematyk i architekt, publikuje dzieło znane jako "Brulion", w którym przedstawia wyniki badań nad geometrią rzutową.[1601-1650] - 1638<font color='#555555'>[1601-1650]</font>  - <b>1638</b>
Sztygar Marcin German wykonuje mapy podziemnych wyrobisk kopalni soli w Wieliczce; pierwsze tego typu mapy w Polsce (wygrawerowane przez znanego ówczesnego sztycharza Wilhelma Hondiusa z Hagi).[1601-1650] - 1637<font color='#555555'>[1601-1650]</font>  - <b>1637</b>
René Descartes, Kartezjusz (1596-1650), francuski filozof i matematyk, publikuje "La Géométrie", w której opisuje układ współrzędnych (układ kartezjański) i zastosowania algebry w geometrii. Wprowadził osie współrzędnych, a dzięki nim liczbowy opis figur geometrycznych - płaszczyzna kartezjańska. Dzieło przyczyniło się do rozwoju geometrii analitycznej oraz powstania rachunku różniczkowego i całkowego. Kartezjusz wprowadził pojęcie funkcji i zmiennej oraz oznaczenia x, y, z dla wielkości niewiadomych i a, b, c dla danych oraz stałych.[1601-1650] - 1637


Wojskowy inżynier, topograf Fryderyk Getkant (ok. 1600-66), wykonał dokładną mapę ujścia Wisły, Półwyspu Helskiego i Zatoki Puckiej - "Tabula topographica demonstrans situm Sinus Pucensis a Porta Weisselmunde usque ad Peninsulam Hel". Była to pierwsza polska mapa morska. Getkant był m.in. autorem atlasu obejmującego rejon Pomorza i Prus oraz planów Lwowa i Malborka.[1601-1650] - 1636


Ukazuje się pierwsza polska publikacja o deklinacji magnetycznej napisana przez Jana Brożka (1585-1652) z Kurzelowa, profesora matematyki i astronomii.[1601-1650] - 1636<font color='#555555'>[1601-1650]</font>  - <b>1636</b>
Andreas Hindenberg wykonał wielkoskalową mapę ziemi pszczyńskiej (skala 1:16 200 do 17 850, wymiary 2,5x3 m) "Ichnoortographia Plesniaca" - jest to najstarsza mapa gospodarcza obejmującą rejon Polski.[1601-1650] - 1635


Jonas Scultetus (1603-64), jurysta ze Szprotawy, wydaje Mapę Śląska. Jest autorem m.in. map księstw: głogowskiego, wrocławskiego, legnickiego, nysko-grodkowskiego.[1601-1650] - 1635


Angielski matematyk Henry Gellibrand (1597-1636) udowadnia, że bieguny magnetyczne Ziemi zmieniają swe położenie.[1601-1650] - 1634


Peter Krüger (1580-1639), profesor matematyki, geodeta miasta Gdańska, publikuje tablice logarytmiczne dla liczb od 1 do 10 000, logarytmy funkcji trygonometrycznych i opisuje prace J. Napiera oraz H. Briggsa.[1601-1650] - 1634


Ludwik XIII wydaje dekret, w którym wskazuje, że południk "0" przebiega przez wyspę Ferro leżącą w archipelagu wysp Kanaryjskich.[1601-1650] - 1633-1635


Brytyjski matematyk Richard Norwood przemierzył dystans 208 mil (Londyn-York) w ramach pomiaru stopnia. Długość mierzył za pomocą łańcuchów. Długość łuku stopnia wyniosła 110,72 km; według Norwooda wynik obarczony był błędem +/- 600 m.[1601-1650] - 1632


Włoski astronom i filozof Galileusz, Galileo Galilei (1564-1642) wydaje dzieło "Dialog o dwóch najważniejszych układach świata: ptolemeuszowym i kopernikowym", w którym uzasadnia teorię heliocentryczną.[1601-1650] - 1631


Francuski matematyk i naukowiec wynalazca Pierre Vernier (1584-1638) w dziele "La Construction, lusage, et les priprietes du quadrant nouveau de mathematiques" prezentuje koncepcję noniusza.[1601-1650] - 1631<font color='#555555'>[1601-1650]</font>  - <b>1631</b>
Na Akademii Krakowskiej powstaje pierwsza w historii nauk technicznych w Polsce katedra Geometrii Praktycznej ufundowana przez Adama Strzałkę (1585-1652). Katedra działała przez ok. 150 lat do czasu reformy uczelni przeprowadzonej przez Hugona Kołłątaja.[1601-1650] - 1630


Włoch Francesco Generini proponuje zastosowanie lunety jako celownika w przyrządach pomiarowych.[1601-1650] - 1630<font color='#555555'>[1601-1650]</font>  - <b>1630</b>
Kapitan Wilhelm le Vasseur de Beuplan (1600-73), inżynier wojskowy i kartograf, zostaje przyjęty na służbę do króla Zygmunta III Wazy. Beauplan kierował pracami pomiarowymi na Ukrainie, Podolu i Wołyniu; ich wynikiem była wydana w 1662 r. mapa specjalna Ukrainy. Brał udział w wytyczaniu granicy polsko-moskiewskiej. Wykonał precyzyjne pomiary położenia geograficznego ujścia Dniepru, co pozwoliło skorygować błędny zasięg Morza Śródziemnego pokazywany na mapach od czasów Ptolemeusza.[1601-1650] - 1630


Claude Mydorge (1585-1647), francuski matematyk i fizyk, podaje precyzyjnie szerokość geograficzną Paryża.[1601-1650] - 1630


Powstaje pierwszy rejestr katastralny w Szwecji (Jondebocker), będący spisem nieruchomości do celów podatkowych. Oprócz spisu wykonano także mapy (ok. 600), które były graficznym "opisem" ksiąg katastralnych. Prace zakończono w 1650 r.[1601-1650] - 1629<font color='#555555'>[1601-1650]</font>  - <b>1629</b>
Krzysztof Arciszewski (1592-1656) kapitan w holenderskiej Kompanii Zachodnio-Indyjskiej, prowadzi w Brazylii pomiary kartograficzne i badania etnograficzne. Po powrocie do Polski (1646) został generałem artylerii koronnej i zajmował się budową fortyfikacji i przepraw mostowych.[1601-1650] - 1628


Angielski matematyk Henry Briggs (1561-1630) publikuje tablice logarytmiczne (dla liczb 1-100 000) z dokładnością do 14 miejsc po przecinku. Briggs rozwinął teorię Napiera i uzgodnił z nim, że podstawą logarytmów będzie liczba 10.1254 rekordy, strona 52 z 63
«« « ... 21 ... 41 ... 49 50 51 52 53 54 55 ... 61 ... » »»


reklama

Geodaty

słowo kluczowe

przedział Geo daty
reklama

2009 created by BRTSOFT.com
© 2005-2019 Geodeta Sp. z o.o.
mapa stronyprenumeratareklamakontakt