wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
reklama
strona główna rss
PRENUMERATA TRADYCYJNAPRENUMERATA CYFROWA
film
Ewolucja Uzupełniającej Mapy Polski
blog
DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY
NAWI

NAWI
NIWELATORY

NIWELATORY
TACHIMETRY

TACHIMETRY
SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE
BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN


reklama
reklama
|2011-04-13 | inne

ul. Odrębna 4, WARSZAWA

XIX Walne Zgromadzenie Członków GIG

organizator: Geodezyjna Izba Gospodarcza

Hasło tegorocznego Walnego Zgromadzenia Członków Geodezyjnej Izby Gospodarczej brzmi „Geodeto, pilnie zadbaj o prestiż swojego zawodu”. Poprzedzi je 12 kwietnia (w godz. 10.30-16.30) sympozium pod hasłem „Problemy geodezyjne i formalnoprawne przy projektowaniu i budowie dróg oraz linii kolejowych”. Również 12 kwietnia (godz. 17.00) odbędzie się krótkie spotkanie Rady Izby, Komisji Rewizyjnej, Komisji Rozjemczej oraz Przedstawicieli Regionalnych, na godz. 19.30 przewidziana jest uroczysta kolacja.

SZCZEGÓŁOWY PROGRAM XIX WALNEGO ZGROMADZENIA CZŁONKÓW GIG (13 KWIETNIA 2011 R.):
8.00-9.00
Rejestracja uczestników i wydawanie mandatów.
9.30-9.40 Otwarcie obrad i powitanie przybyłych gości.
9.40-10.30 Przyjęcie porządku dziennego obrad.
Powołanie Przewodniczącego obrad.
Wystąpienia zaproszonych gości.
10.30-10.45 Powołanie Komisji Walnego Zgromadzenia:
a) mandatowej,
b) skrutacyjnej,
c) wnioskowej.
Sprawozdanie Komisji mandatowej.
10.45-11.15 Sprawozdanie p.o. prezesa GIG Bogdana Grzechnika z działalności Izby od ostatniego Walnego Zgromadzenia (prezes GIG Wojciech Matela zrezygnował 26.01.2011 roku) oraz przedstawienie Planu Pracy na 2011 i 2012 rok.
11.15-11.25 Sprawozdanie przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
11.25-12.00 Przerwa kawowa.
12.00-13.00 Dyskusja nad sprawozdaniami i Planem Pracy.
Prezentacja proponowanych zmian w Statucie Izby.
Dyskusja nad projektem tych zmian.
Podjęcie uchwały w sprawie zmian do Statutu Izby.
13.00-14.00 Wybory prezesa Izby na okres do końca kadencji czyli na 2 lata.
Wybory uzupełniające do Rady Izby i innych organów jeśli będzie to konieczne.
Ukonstytuowanie się poszczególnych organów jeśli nastąpią w nich zmiany.
Przyjęcie skorygowanego projektu budżetu na 2011 r. i projektu budżetu na 2012 rok.
14.00-14.30 Sprawozdanie Komisji Wnioskowej.
Przedyskutowanie i przyjęcie wniosków.
14.30-14.50 Wystąpienie nowo wybranego prezesa Izby.
Zamknięcie XIX Walnego Zgromadzenia Członków GIG.
15.00 Obiad

więcejreklama

imprezy

nazwa / miasto

kraj / zagranica


archiwum

reklama

© 2005-2019 Geodeta Sp. z o.o.
mapa stronyprenumeratareklamakontakt