wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatności
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
reklama
strona główna rss
PRENUMERATA TRADYCYJNAPRENUMERATA CYFROWA
film
Wpływ aplikacji lokalizacyjnych na korki
blog
DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY
NAWI

NAWI
NIWELATORY

NIWELATORY
TACHIMETRY

TACHIMETRY
SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE
BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN


reklama
reklama
|2011-05-25 do 2011-05-26| inne

Państwowy Instytut Geologiczny, Rakowiecka 4, WARSZAWA

Targi geologiczne

organizator: Zarząd Targów Warszawskich S.A.

Tematem przewodnim IX Międzynarodowych Targów Geologia „GEO-EKO-TECH” 2011 będą geozagrożenia: osuwiska i spływy, powodzie, skażenia terenu, sztormy, tsunami, erupcje wulkaniczne. Organizatorem targów jest Zarząd Targów Warszawskich. Ponadto profil wystawy obejmuje:
• oprogramowanie geoinformacyjne, usługi i badania geologiczne, technologie poszukiwania i eksploatacji złóż, technologie bezwykopowe, sprzęt wiertniczy i geotechniczny, georadary;
• kartografię, aparaturę badawczą pomiarową, systemy informacji geologicznej, monitoring sejsmiczny, aparaturę sejsmometryczną;
• budownictwo geotechniczne, inżynierię wodną, śródlądową i morską; budownictwo hydrotechniczne, budownictwo inżynierii wodnej, zabezpieczenie przeciwpowodziowe;
• geologię inżynierską i geotechnikę dla budownictwa, badania podłoża gruntu do celów projektowych, ekologicznych i budowlanych, posadowienia obiektów budowlanych;
• infrastrukturę drogową – nawierzchnie drogowe, kolejowe, infrastrukturę komunalną – oczyszczalnie ścieków;
• geologię złożową, bezpieczeństwo prac poszukiwawczych i wydobywczych, surowce energetyczne, geotermię;
• geologię górnictwa, geologię morza, tektonikę, geofizykę;
• ochronę środowiska, składowanie odpadów (niebezpiecznych) i ekspertyzy oddziaływania inwestycji na środowisko.

Zgłoszenia do 20 kwietnia.

więcejreklama

imprezy

nazwa / miasto

kraj / zagranica


archiwum

reklama

© 2005-2019 Geodeta Sp. z o.o.
mapa stronyprenumeratareklamakontakt