2018-05-22 | LUBLIN | Prace geodezyjne mające znaczenie dla prawidłowości prowadzenia EGiB. RODO w geodezji i kartografii
W programie przewidziano omówienie następujących zagadnień: 1. Problemy związane z różnicami w ...
więcej
2018-05-23 | OPOLE | Wykorzystanie zasobu geodezyjnego i kartograficznego w zintegrowanej gospodarce przestrzennej
Do udziału zaproszeni są pracownicy jednostek samorządu terytorialnego województwa opolskiego ...
więcej
zobacz pozostałe