wiadomościksięgarniamapa firmprenumeratareklamakontaktciasteczka
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
reklama
strona główna rss
PRENUMERATA TRADYCYJNAPRENUMERATA CYFROWA
film
Pomiary geodezyjne uskoku San Andreas
blog
TACHIMETRY

TACHIMETRY
SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE
DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY
NAWI

NAWI
BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN


reklama
reklama

Wiadomości|2017-11-09| Geodezja, Prawo, Kataster

Zmieniają się wnioski ws. materiałów z PZGiK

Od dziś (9 listopada) obowiązują zmienione wzory wniosków ws. udostępniania materiałów z państwowego zasobu geodezyjnego.


Zmieniają się wnioski ws. materiałów z PZGiK

Nowe wzory tych dokumentów określone są w rozporządzeniu ministra infrastruktury i budownictwa z 13 września 2017 r. zmieniającym rozporządzenie w sprawie udostępniania materiałów państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wydawania licencji oraz wzoru Dokumentu Obliczenia Opłaty. Ma ono przede wszystkim dostosować do nowych regulacji prawnych wzór wniosku „o wydanie wypisu/wypisu i wyrysu/wyrysu z ewidencji gruntów i budynków” poprzez dodanie pól: uproszczony wypis z rejestru gruntów, wypis z wykazu działek ewidencyjnych oraz wypis z wykazu podmiotów. Ponadto w celu ułatwienia zainteresowanym korzystania z wzoru wniosku w polu „Przypisy” zamieszczono skrótowe informacje o treści i przeznaczeniu poszczególnych wypisów z operatu ewidencyjnego oraz wyrysu z mapy ewidencyjnej. Nieznaczne modyfikacje wprowadzono również w innych wzorach wniosków załączonych do nowelizowanego rozporządzenia.

W akcie tym znalazł się ponadto zapis, że „licencję w postaci dokumentu elektronicznego, jeżeli nie jest wystawiana i generowana w sposób określony w art. 40c ust. 4 ustawy, uwierzytelnia się kwalifikowanym podpisem elektronicznym”.

Dziś wchodzi w życie również rozporządzenie MIB z 27 września 2017 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie ewidencji gruntów i budynków. Doprecyzowuje ono, że wypisy z rejestru gruntów o pełnej treści, przeznaczone do dokonywania wpisu w księdze wieczystej, zawierają informacje dotyczące wszystkich działek ewidencyjnych wchodzących w skład jednostki rejestrowej gruntów, która z reguły odpowiada nieruchomości gruntowej uwidocznionej w księdze wieczystej, oraz odpowiednio, że wypisy o pełnej treści z rejestru budynków lub z rejestru lokali zawierają odpowiednio informacje dotyczące wszystkich budynków wchodzących w skład jednostki rejestrowej budynków lub lokalu, który tworzy jednostkę rejestrową lokali.

Ponadto nowelizacja wprowadza przepisy, które mają:
• określać, w jakim przypadku wypisowi z rejestru gruntów nadaje się tytuł „Uproszczony wypis z rejestru gruntów” (tj. jeśli nie zawiera informacji, o których mowa w ust. 2 pkt 7 [informacje o danych ewidencyjnych, które nie spełniają wymagań rozporządzenia lub obowiązujących standardów technicznych – red.], a także klauzuli, o której mowa w ust. 7 [„Dokument niniejszy jest przeznaczony do dokonywania wpisu w księdze wieczystej” – red.]),
• doprecyzować, że wypis z rejestru gruntów może obejmować jedną lub wiele działek ewidencyjnych wchodzących w skład jednostki rejestrowej gruntów, albo też wiele działek ewidencyjnych wchodzących w skład wielu jednostek rejestrowych gruntów.

Oba powyższe rozporządzenia związane są z tzw. megaustawą telekomunikacyjną, która obowiązuje już od 1 lipca 2016 r. i wprowadziła kilka zmian w Prawie geodezyjnym i kartograficznym, w tym uproszczone wypisy z EGiB.

JK


«« powrót

dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

komentarze news_pl
druki "druki edytowalne druki .xls dostepne sa na stronie starostwa (np. grajewskiego)" są nieaktualne. Aktualne są na stronie GUGiK-u.

ciekawe czyli jeśli wypis nie zawiera danych ewidencyjnych, które spełniają wymagania rozporządzenia to jest wypisem uproszczonym? chyba coś źle zrozumiałem. A edytowalne wzory (w excelu) były nawet kiedyś na geoforum...

Sprawdzone Wniosków nie zaktualizowano na Epułapce, ktoś o czymś zapomniał :) I co teraz :)

Wersja xls Tu jest wersja w xls.

Wnioski a EPUAP? Ciekawe czy są zaktualizowane Wnioski na Platformie E-puap?

druki... no szkoda że te druki nie w autocadzie

druki edytowalne druki .xls dostepne sa na stronie starostwa (np. grajewskiego)

są edytowalne druki ma ktoś te druki np. w exelu?

Nowe wnioski Po zmianie jest stanowczo za mało miejsca w polach charakteryzujących wnioskodawcę, trzeba było edytować pola. W tabeli 9, we wniosku P można było dodać współczynnik 0,5 dla rzeczoznawców i tak tabela się mocno powiększyła... Reszta zmian na , pomijając kwestię ze te wnioski bardziej ludzi przerażają niż te ze skarbówki...

9 komentarzyzobacz też:reklama
reklama

2009 created by BRTSOFT.com
© 2005-2017 Geodeta Sp. z o.o.
mapa stronyprenumeratareklamakontakt