wiadomościksięgarniamapa firmprenumeratareklamakontaktciasteczka
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
reklama
strona główna rss
PRENUMERATA TRADYCYJNAPRENUMERATA CYFROWA
film
Mobilne skanowanie na Motławie
blog
TACHIMETRY

TACHIMETRY
SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE
DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY
NAWI

NAWI
BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN


reklama
reklama

Wiadomości|2017-09-01| Geodezja, Prawo, Kataster

Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami już obowiązuje

Dziś (1 września) wchodzi w życie ustawa z 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz niektórych innych ustaw. Wprowadza ona istotne zmiany również w geodezji.


Nowelizacja ustawy o gospodarce nieruchomościami już obowiązuje

Z punktu widzenia tej branży istotny jest art. 2 zmieniający art. 53b ust. 2 Prawa geodezyjnego i kartograficznego. Przewiduje on, że „W okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 grudnia 2023 r., w przypadku nieutworzenia baz danych, o których mowa w art. 4 ust. 1a pkt 2, 3 i 10 oraz ust. 1b [EGiB, GESUT, szczegółowych osnów, BDOT500 – red.], mapa zasadnicza może być prowadzona w postaci wektorowej lub w postaci rastrowej uzupełnianej systematycznie danymi wektorowymi, na zasadach stosowanych przed dniem 1 stycznia 2014 r.”. Przypomnijmy, że dotychczasowe przepisy dawały czas na dostosowanie mapy zasadniczej do aktualnych wymagań prawnych do końca 2016 roku.

W ocenie niektórych prawników powyższy przepis może być niekonstytucyjny, ponieważ ma charakter retroaktywny (tzn. działa wstecz). Taką opinię wyraził Mariusz Przerwa z Biura Legislacyjnego Sejmu podczas posiedzenia sejmowej komisji poświęconego tej ustawie.

W art. 9 nowelizacji zawarto ponadto definicję mapy zasadniczej: „Za mapę zasadniczą, w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy zmienianej w art. 2, uważa się mapę o treści odpowiadającej treści mapy zasadniczej prowadzoną od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy w postaci wektorowej lub w postaci rastrowej uzupełnianej systematycznie danymi wektorowymi, na zasadach stosowanych przed dniem 1 stycznia 2014 r.”.

Głównym celem nowelizacji jest jednak zapewnienie przejrzystej i stabilnej sytuacji stronom umów o pośrednictwo w obrocie nieruchomościami i zarządzanie nieruchomościami, a także doprecyzowanie niektórych przepisów. W ustawie przywrócono definicje „pośrednictwa w obrocie nieruchomościami” oraz „zarządzania nieruchomościami”, a także zdefiniowano pojęcia „pośrednik w obrocie nieruchomościami” oraz „zarządca nieruchomości”. Pośrednikiem lub zarządcą powinna być osoba, która realizuje czynności zawodowe odpłatnie, w sposób zorganizowany, ciągły i powtarzalny. Dlatego przyjęto, że pośrednikiem lub zarządcą nieruchomości będzie mógł być wyłącznie przedsiębiorca. Natomiast faktyczne czynności zawodowe będą mogły być wykonywane przez osoby fizyczne na podstawie umowy z przedsiębiorcą. Dzięki temu ograniczone zostanie ryzyko, że pośrednictwem lub zarządzaniem będą się zajmować przypadkowe osoby.

Przepisy doprecyzowują ponadto zasady potwierdzania aktualności operatów szacunkowych. Tak jak dotychczas, operat będzie ważny 12 miesięcy. Po upływie tego okresu, by przedłużyć jego ważność o kolejny rok, niezbędne będzie przygotowanie stosownej analizy.

W nowelizacji zobowiązano rzeczoznawcę majątkowego, pośrednika w obrocie nieruchomościami oraz zarządcę nieruchomości do dołączania kopii dokumentu ubezpieczenia OC odpowiednio do:
• operatu szacunkowego lub umowy o sporządzenie wyceny nieruchomości,
• umowy pośrednictwa,
• umowy o zarządzanie nieruchomością.

Pomoże to stronie takiej umowy w ewentualnym ubieganiu się o odszkodowanie za szkody spowodowane w związku z wykonywaniem czynności rzeczoznawstwa majątkowego, pośrednictwa lub zarządzania nieruchomościami.

Ustawa zmienia również mechanizm ustalania standardów zawodowych rzeczoznawców majątkowych. Po jej wejściu w życie standardy te będzie ustalał i ogłaszał minister infrastruktury i budownictwa.

Nowela ma także zapewnić jednolitą praktykę zbywania nieruchomości publicznych na rzecz długoletnich dzierżawców nieruchomości.

JK


«« powrót

dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

komentarze news_pl
Jak powyżej Co ma jakaś mapa zasadnicza wspólnego z obrotem nieruchomości i po co w ogóle marnować środki i wielki trud geodetów na komunalizację danych??!!zobacz też:reklama
reklama

2009 created by BRTSOFT.com
© 2005-2017 Geodeta Sp. z o.o.
mapa stronyprenumeratareklamakontakt