Ciekawe Tematyarchiwum Geodetywiadomościnewsletterkontaktreklama
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
blog

Wiadomości


|2016-03-03| Geodezja, Prawo, Kataster

WSA o standardach łączenia działek

Co ma zrobić geodeta podczas łączenia działek, gdy dane dla nich nie spełniają określonych w prawie wymagań dokładnościowych? – w tej sprawie wypowiedział się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gliwicach. Na wyrok zwraca uwagę na swojej stronie internetowej śląski WINGiK.


WSA o standardach łączenia działek

Sprawa zaczęła się od złożenia do ODGiK-u wyników pracy geodezyjnej polegającej na połączeniu działek. Starostwo odmówiło jednak ich przyjęcia, w uzasadnieniu podając, że złożone materiały nie spełniają wymogów prawnych. Geodecie zarzucono przede wszystkim to, że w pracy wykorzystał punkty graniczne, które nie spełniają wymagań dokładnościowych określonych w rozporządzeniu ws. EGiB. W związku z tym wykonawca powinien był albo wykonać pomiar w terenie, albo pozyskać inne materiały z PZGiK. Starostwo zarzuciło ponadto geodecie błędne wyliczenie powierzchni nowej działki – wykonawca zsumował bowiem powierzchnie ewidencyjne łączonych działek, a powinien był ją wyznaczyć zgodnie z zapisami rozporządzenia ws. EGiB.

W odpowiedzi geodeta stwierdził, że zgodnie z obowiązującym prawem połączenie działek to czynność materialno-techniczna, niepowodująca zmiany przebiegu granic oraz ingerencji w jej numeryczny opis. Zaznaczył również, że na obszarze wykonywanej pracy została przeprowadzona modernizacja EGiB. Nie sporządził on dokumentacji określającej przebieg granic ewidencyjnych, ponieważ taka dokumentacja istnieje już w PZGiK i nie jest przez niego aktualizowana w wykonywanej pracy. Nie naruszył zatem rozporządzenia ws. EGiB, a wydana przez starostę decyzja odmowna nie zawiera uzasadnienia faktycznego i prawnego. Argument, że „w bazie danych PZGiK występują punkty graniczne obwodnicy łączonych działek, które nie spełniają standardów dokładnościowych” w ocenie wykonawcy nie może stanowić uzasadnienia decyzji odmownej. Wykonawca podkreślił, że brak jest przepisu prawa, który uzależniałby połączenie działek ewidencyjnych od dokonania czynności wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych czy też innych czynności dotyczących ustalenia przebiegu granic tych działek.

Sprawa trafiła do WINGiK-a, który podzielił opinię starosty. W ocenie organu II instancji w związku z brakiem danych spełniających określone dokładności wprowadzenie aktualnej powierzchni nowo powstałych działek w ramach przedmiotowej pracy geodezyjnej jest możliwe po uprzednim określeniu granic działek w terenie (np. przez czynności wznowienia znaków granicznych, wyznaczenia punktów granicznych, rozgraniczenia lub ustalenia do celów EGiB w trybie § 37-39 rozporządzenia ws. EGiB) oraz ich pomiarze i obliczeniu współrzędnych punktów granicznych zgodnie z obowiązującymi standardami technicznymi.

Sprawą ostatecznie zajął się WSA w Gliwicach. W wyroku z 17 grudnia 2015 r. (sygn. akt II SA/Gl 800/15) sąd oddalił skargę geodety. W uzasadnieniu czytamy m.in., że starostwo słusznie odmówiło przyjęcia wyników przedmiotowej pracy geodezyjnej. Zgodnie bowiem z § 60 ust. 1 rozporządzenia ws. EGiB danymi ewidencyjnymi dotyczącymi działki ewidencyjnej są m.in. numeryczny opis granic działki ewidencyjnej oraz pole powierzchni, których wymogi regulują §§ 61 i 62. Żaden przepis prawa – zauważa WSA – nie upoważniał geodety do odstąpienia od zastosowania w niniejszej sprawie tych wymogów, a więc do odstąpienia od nadania nowo powstałej działce atrybutów wymienionych w § 60 ust. 1 pkt 2 i 3 rozporządzenia ws. EGiB.

Jak czytamy dalej, ujawnione w bazie danych ewidencyjnych przez dniem wejścia w życie tych przepisów pola powierzchni działek ewidencyjnych, które obliczone zostały na podstawie innych danych niż współrzędne prostokątne płaskie lub na podstawie współrzędnych prostokątnych płaskich niespełniających kryterium dokładności określonego w § 62 ust. 1 zmienionego rozporządzenia w brzmieniu aktualnie obowiązującym zachowują swoją ważnośćdo czasu pozyskania przez starostów dokumentów upoważniających do wprowadzenia stosownych zmian w tej bazie i zawierających pola powierzchni działek ewidencyjnych obliczone na podstawie współrzędnych prostokątnych płaskich wyznaczonych z wymaganą dokładnością. Regulacja ta nie pozwala na określenie pola powierzchni nowo powstałej działki w wyniku połączenia działek sąsiadujących, co do których pozyskana z zasobu dokumentacja nie zawiera danych określonych z wymaganą w aktualnym stanie dokładnością, jako sumy powierzchni ewidencyjnej łączonych działek. Oznaczałoby to bowiem, że nowo powstała działka nie spełnia wymogów §§ 61 i 62 aktualnie obowiązującego rozporządzenia. Dokumentacja musi spełniać aktualne wymogi prawne zauważa WSA – co niewątpliwie wiąże się z obowiązkiem ponoszenia wyższych kosztów przez podmiot zlecający wykonanie pracy geodezyjnej.

JK


«« powrót

Udostępnij:    

dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

ładowanie komentarzyzobacz też:wiadomości

słowo kluczowe
kategoria
rok
archiwum
Otwieranie modeli 3D GUGiK w QGIS
czy wiesz, że...
© 2023 - 2024 Geo-System Sp. z o.o.

O nas

Geoforum.pl jest portalem internetowym i obszernym kompendium wiedzy na tematy związane z geodezją, kartografią, katastrem, GIS-em, fotogrametrią i teledetekcją, nawigacją satelitarną itp.

Historia

Portal Geoforum.pl został uruchomiony przez redakcję miesięcznika GEODETA w 2005 r. i był prowadzony do 2023 r. przez Geodeta Sp. z o.o.
Od 2 maja 2023 roku serwis prowadzony jest przez Geo-System Sp. z o.o.

Reklama

Zapraszamy do kontaktu na adres
redakcji:

Kontakt

Redaktor prowadzący:
Damian Czekaj
Sekretarz redakcji:
Oliwia Horbaczewska
prześlij newsa

facebook twitter linkedIn Instagram RSS