Ciekawe Tematyarchiwum Geodetywiadomościnewsletterkontaktreklama
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
blog

Wiadomości


|2016-03-01| Prawo

Nadchodzi kolejna nowelizacja Pgik. Zmiany w naradach, wypisach, uwierzytelnianiu

Podczas dzisiejszego (1 marca) posiedzenia Rada Ministrów zajmie się projektem nowelizacji ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Wprowadza ona istotne zmiany w Prawie geodezyjnym i kartograficznym.


Nadchodzi kolejna nowelizacja Pgik. Zmiany w naradach, wypisach, uwierzytelnianiu

Jak wyjaśnia Ministerstwo Cyfryzacji, nowe przepisy ułatwią budowę sieci szerokopasmowych, w tym tych realizowanych z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, oraz wprowadzą postulowane i oczekiwane zmiany dla zwiększonych inwestycji operatorów telefonii komórkowych m.in. w związku z organizowanymi w lipcu br. Światowymi Dniami Młodzieży.

Projekt zakłada wprowadzenie istotnych zmian również w Prawie geodezyjnym i kartograficznym. Przewiduje np. nową definicję sieci uzbrojenia terenu: „rozumie się przez to wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne przewody i urządzenia: wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne i inne, z wyłączeniem urządzeń melioracji szczegółowych, a także podziemne budowle, jak: tunele, przejścia, zbiorniki itp.” (obecne brzmienie wymienia również parkingi podziemne).

Nowelizacja zmienia zasady udostępniania danych EGiB. Zgodnie z obecnym brzmieniem art. 24 ust 4. Pgik, każdy może żądać udostępnienia informacji z operatu ewidencyjnego z zastrzeżeniem ust. 5. – w ustępie tym mowa jest zaś o udostępnianiu przez starostę danych EGiB w formie wypisów i wyrysów zawierających dane o właścicielach nieruchomości. Nowelizacja zakłada usunięcie ust. 5. Równocześnie zastrzeżenie w ust. 4 nie będzie już dotyczyło ust. 5, ale zapisów ustawy o ochronie danych osobowych.

Sporo zmian zaszło w art. 28b dotyczącym narad koordynacyjnych. Nowelizacja precyzyjnie określa np. terminy związane z tą procedurą. Między innymi zobowiązuje starostę do zwołania narady najpóźniej po 14 dniach od otrzymania od inwestora lub projektanta stosownego wniosku (obecnie nie jest to regulowane). Nowela bardziej precyzyjnie określa ponadto sposób prowadzenia narad za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Proponowane przepisy zakładają ponadto, że jeżeli na naradzie nie zjawi się należycie poinformowany o tym spotkaniu podmiot, uznaje się, że nie wnosi on zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci. Jeśli wszyscy uczestnicy narady uzgodnią zmiany, starosta ma 7 dni na zawiadomienie określonych w ustawie podmiotów o wyniku spotkania. Zmiany uznaje się za uzgodnione, jeśli w ciągu 7 dni zawiadomione podmioty nie zgłoszą do nich zastrzeżeń. Jeśli jednak zgłoszą uwagi, należy je rozpatrzyć na kolejnej naradzie – tę należy zwołać najpóźniej po 14 dniach. Ciekawostką w nowelizacji jest propozycja przepisu, który wymaga uwierzytelniania materiałów geodezyjnych zawartych we wniosku o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci.

Zmieniane przepisy dotyczą także uzgadniania projektowanych sieci sytuowanych na terenach zamkniętych, a także wydawania opinii przez podmioty, które władają sieciami uzbrojenia, co do zgodności treści utworzonej przez starostę inicjalnej bazy danych – niewydanie takiej opinii w terminie 60 dni oznacza, że zbiory uznaje się za uzgodnione (w uzasadnionych przypadkach termin ten można wydłużyć do 90 dni).

W art. 40a określającym przypadki, w których nie pobiera się opłat za materiały PZGiK, dopisano pkt 5 w brzmieniu: „pierwsze udostępnienia podmiotowi władającemu siecią uzbrojenia terenu zbiorów danych powiatowej bazy GESUT, dotyczących sieci uzbrojenia terenu znajdującej się we władaniu tego podmiotu, po otrzymaniu przez starostę od tego podmiotu opinii, o której mowa w art. 28e ust. 1 pkt 1.”.

Zmiany zaszły również w cenniku załączonym do Pgik. Dodano tu np. nowy współczynnik korygujący 0,1, który będzie stosowany „w przypadku kolejnego udostępnienia zbiorów danych dotyczących sieci uzbrojenia terenu, o którym mowa w art. 40a ust. 2 pkt 5”. Z kolei tabelę 11., określającą opłaty za wypisy i wyrysy z operatu ewidencyjnego, rozbudowano o trzy nowe rubryki:
1) Uproszczony wypis z rejestru gruntów (bez adnotacji dotyczących jakości danych ewidencyjnych oraz klauzuli upoważniającej do oznaczania nieruchomości w księdze wieczystej na podstawie tego dokumentu) – stawka podstawowa 15 zł za działkę ewidencyjną;
2) wypis z wykazu działek – 5 zł za działkę;
3) wypis z wykazu podmiotów – 5 zł za podmiot.

Zmodyfikowano ponadto zapisy dotyczące opłat za uwierzytelnianie (tab. 16), tak aby jednostką rozliczeniową nie był „uwierzytelniany dokument” oraz „kopia uwierzytelnionego dokumentu”, ale odpowiednio „pierwszy egzemplarz uwierzytelnianego dokumentu” oraz „kolejne egzemplarze uwierzytelnianego dokumentu”.

Jak wynika z informacji Ministerstwa Cyfryzacji, nowelizacja ma wejść w życie najpóźniej do końca marca.

Projekt nowelizacji

JK


«« powrót

Udostępnij:    

dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

ładowanie komentarzywiadomości

słowo kluczowe
kategoria
rok
archiwum
Wyprawa BARI 1976
czy wiesz, że...
© 2023 Geo-System Sp. z o.o.

O nas

Geoforum.pl jest portalem internetowym i obszernym kompendium wiedzy na tematy związane z geodezją, kartografią, katastrem, GIS-em, fotogrametrią i teledetekcją, nawigacją satelitarną itp.

Historia

Portal Geoforum.pl został uruchomiony przez redakcję miesięcznika GEODETA w 2005 r. i był prowadzony do 2023 r. przez Geodeta Sp. z o.o.
Od 2 maja 2023 roku serwis prowadzony jest przez Geo-System Sp. z o.o.

Reklama

Zapraszamy do kontaktu na adres
redakcji: geoforum@geoforum.pl

Kontakt

Redaktor prowadzący:
Damian Czekaj
e-mail: geoforum@geoforum.pl
prześlij newsa

facebook twitter linkedIn Instagram RSS