wiadomościMiesięcznik GEODETAprenumeratareklamaksięgarniakontaktRODOpolityka prywatnościnewsletter
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
blog

Wiadomości


|2016-03-01| Prawo

Nadchodzi kolejna nowelizacja Pgik. Zmiany w naradach, wypisach, uwierzytelnianiu

Podczas dzisiejszego (1 marca) posiedzenia Rada Ministrów zajmie się projektem nowelizacji ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych. Wprowadza ona istotne zmiany w Prawie geodezyjnym i kartograficznym.


Nadchodzi kolejna nowelizacja Pgik. Zmiany w naradach, wypisach, uwierzytelnianiu

Jak wyjaśnia Ministerstwo Cyfryzacji, nowe przepisy ułatwią budowę sieci szerokopasmowych, w tym tych realizowanych z Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, oraz wprowadzą postulowane i oczekiwane zmiany dla zwiększonych inwestycji operatorów telefonii komórkowych m.in. w związku z organizowanymi w lipcu br. Światowymi Dniami Młodzieży.

Projekt zakłada wprowadzenie istotnych zmian również w Prawie geodezyjnym i kartograficznym. Przewiduje np. nową definicję sieci uzbrojenia terenu: „rozumie się przez to wszelkiego rodzaju nadziemne, naziemne i podziemne przewody i urządzenia: wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne, telekomunikacyjne, elektroenergetyczne i inne, z wyłączeniem urządzeń melioracji szczegółowych, a także podziemne budowle, jak: tunele, przejścia, zbiorniki itp.” (obecne brzmienie wymienia również parkingi podziemne).

Nowelizacja zmienia zasady udostępniania danych EGiB. Zgodnie z obecnym brzmieniem art. 24 ust 4. Pgik, każdy może żądać udostępnienia informacji z operatu ewidencyjnego z zastrzeżeniem ust. 5. – w ustępie tym mowa jest zaś o udostępnianiu przez starostę danych EGiB w formie wypisów i wyrysów zawierających dane o właścicielach nieruchomości. Nowelizacja zakłada usunięcie ust. 5. Równocześnie zastrzeżenie w ust. 4 nie będzie już dotyczyło ust. 5, ale zapisów ustawy o ochronie danych osobowych.

Sporo zmian zaszło w art. 28b dotyczącym narad koordynacyjnych. Nowelizacja precyzyjnie określa np. terminy związane z tą procedurą. Między innymi zobowiązuje starostę do zwołania narady najpóźniej po 14 dniach od otrzymania od inwestora lub projektanta stosownego wniosku (obecnie nie jest to regulowane). Nowela bardziej precyzyjnie określa ponadto sposób prowadzenia narad za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Proponowane przepisy zakładają ponadto, że jeżeli na naradzie nie zjawi się należycie poinformowany o tym spotkaniu podmiot, uznaje się, że nie wnosi on zastrzeżeń do usytuowania projektowanej sieci. Jeśli wszyscy uczestnicy narady uzgodnią zmiany, starosta ma 7 dni na zawiadomienie określonych w ustawie podmiotów o wyniku spotkania. Zmiany uznaje się za uzgodnione, jeśli w ciągu 7 dni zawiadomione podmioty nie zgłoszą do nich zastrzeżeń. Jeśli jednak zgłoszą uwagi, należy je rozpatrzyć na kolejnej naradzie – tę należy zwołać najpóźniej po 14 dniach. Ciekawostką w nowelizacji jest propozycja przepisu, który wymaga uwierzytelniania materiałów geodezyjnych zawartych we wniosku o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci.

Zmieniane przepisy dotyczą także uzgadniania projektowanych sieci sytuowanych na terenach zamkniętych, a także wydawania opinii przez podmioty, które władają sieciami uzbrojenia, co do zgodności treści utworzonej przez starostę inicjalnej bazy danych – niewydanie takiej opinii w terminie 60 dni oznacza, że zbiory uznaje się za uzgodnione (w uzasadnionych przypadkach termin ten można wydłużyć do 90 dni).

W art. 40a określającym przypadki, w których nie pobiera się opłat za materiały PZGiK, dopisano pkt 5 w brzmieniu: „pierwsze udostępnienia podmiotowi władającemu siecią uzbrojenia terenu zbiorów danych powiatowej bazy GESUT, dotyczących sieci uzbrojenia terenu znajdującej się we władaniu tego podmiotu, po otrzymaniu przez starostę od tego podmiotu opinii, o której mowa w art. 28e ust. 1 pkt 1.”.

Zmiany zaszły również w cenniku załączonym do Pgik. Dodano tu np. nowy współczynnik korygujący 0,1, który będzie stosowany „w przypadku kolejnego udostępnienia zbiorów danych dotyczących sieci uzbrojenia terenu, o którym mowa w art. 40a ust. 2 pkt 5”. Z kolei tabelę 11., określającą opłaty za wypisy i wyrysy z operatu ewidencyjnego, rozbudowano o trzy nowe rubryki:
1) Uproszczony wypis z rejestru gruntów (bez adnotacji dotyczących jakości danych ewidencyjnych oraz klauzuli upoważniającej do oznaczania nieruchomości w księdze wieczystej na podstawie tego dokumentu) – stawka podstawowa 15 zł za działkę ewidencyjną;
2) wypis z wykazu działek – 5 zł za działkę;
3) wypis z wykazu podmiotów – 5 zł za podmiot.

Zmodyfikowano ponadto zapisy dotyczące opłat za uwierzytelnianie (tab. 16), tak aby jednostką rozliczeniową nie był „uwierzytelniany dokument” oraz „kopia uwierzytelnionego dokumentu”, ale odpowiednio „pierwszy egzemplarz uwierzytelnianego dokumentu” oraz „kolejne egzemplarze uwierzytelnianego dokumentu”.

Jak wynika z informacji Ministerstwa Cyfryzacji, nowelizacja ma wejść w życie najpóźniej do końca marca.

Projekt nowelizacji

JK


«« powrót

dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

komentarze news_pl
Najgorsze czasy geodezji, jakich bym się nigdy nie spodziewał. Gniot za gniotem, za gniotem gniot. Każdy PODGiK posiada swoje interpretacje, ale gdy idziesz spytać się czemu jest taka interpretacja to nikt nic nie wie, tylko odsyłają do ustawy albo wyjaśnień GGK(, które de fakto nawiązują do gniota). Jakby mi ktoś 6 lat temu powiedział jak to będzie wyglądać, to już bym robił coś innego.
 1 
 5 
odpowiedz zgłoś
Dziwne. Z komentarzy wynika że wy naprawdę spodziewaliście się "dobrej zmiany". Naprawdę mieliście nadzieję że nowy rząd powoła kompetentnych urzędników. Polska była i będzie krajem peryferyjnym, a kraje peryferyjne charakteryzuje m.in.: - wytwarzanie prostych produktów, nie wymagających zaawnasowanych technologii, - niska stabilność polityczna, przewaga autorytaryzmu nad demokracją, - często występująca praca niewolnicza. ...czyli polska geodezja w pigułce
 2 
 5 
odpowiedz zgłoś
ciekawostka? Cytat:" propozycja przepisu, który wymaga uwierzytelniania materiałów geodezyjnych zawartych we wniosku o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci." = czyli kolejne kilkadziesiąt złotych od map za które już ta opłata została pobrana... A poza tym jakoś nie widzę tego uwierzytelniania wydruków z CAD'a przez organy starostwa... U nas powiedzą że to nie ich mapa i się do niej nie przyznają.
 1 
 1 
odpowiedz zgłoś
~Mam dosyc geodezj~geodeta -- popieram, trzeba wyjść na ulice i uwolnić zawód, przywrócić mierniczego przysięgłego z inżynierskim wykształceniem - okrągła pieczęć z Orłem w koronie i mapa od takiego kogoś jako dokument sam w sobie.
 2 
 9 
odpowiedz zgłoś
Konsultacje społeczne już były? W kwietniu w Polskę rusza geo autobus w sprawie kolejnych interpretacji Pgik.
 1 
odpowiedz zgłoś
Granda tylnymi drzwiami Gugik ( bo na pewno on przygotowywał proponowane zmiany) chce wprowadzić obowiązek uwierzytelniania map do celów projektowych), który jak wynika z wyroków Sądów Administracyjnych nie ma obecnie podstaw prawnych. Przecież głosowałem na PIS oczekując zmian, bo już nie można tego zniewolenia znieść, a tych zmian wciąż nie ma i ci sami ludzie z GUGIK dalej przykręcają nam śrubę
 6 
 4 
odpowiedz zgłoś
no i co Pan Bujakowski, Pan Jarząbek, Pan Radzio i tak swoje premijki wezmą za te coroczne zmiany prawa. A my dłubiemy dalej swoje. Gdzie te dobre zmiany!?
 2 
 13 
odpowiedz zgłoś
Błagam Błagam dajcie nam pracować mamy rodziny na utrzymaniu a w takim bałaganie nie nadążamy nawet tych zmian czytać. Apeluję do rządzących tak się nie da żyć.
 1 
 14 
odpowiedz zgłoś
Płaćmy za wyniki swojej pracy Każda nowelizacja zmierza nie do usprawnienia "biurokracji" tylko jej zagmatwania, czyli każdy urząd interpretuje po swojemu (gnoi geodeztów zapominając kto komu "służy"), kasuje ile się da (za tą samą mapę z 4 opłaty są!) i jeszcze czekasz na "pieczątkę" do 3 m-cy jak dobrze pójdzie (mapa). Ciekawe czy urzędasy z wypłatą co 3 m-ce by chcieli pracować.
 1 
 11 
odpowiedz zgłoś
Talmudyzacja prawa. Talmudyzacja prawa.
 2 
 6 
odpowiedz zgłoś
znowu wyciągają łąpę po kasę a z nas geodetów robią poborców podatkowych, którzy ściągają daniny od ludu.
 3 
 12 
odpowiedz zgłoś
zaiste, ciekawostka "Ciekawostką w nowelizacji jest propozycja przepisu, który wymaga uwierzytelniania materiałów geodezyjnych zawartych we wniosku o skoordynowanie usytuowania projektowanej sieci" ale zgodnie z nowelizacją przepisów dotyczących projektu budowlanego projektant sam sobie uwierzytelnia załączniki, w tym np. mapę, która zamieścił jako tło PZT. I nie musi do projektu załączać mapy drukowanej z pieczęciami ani geodety, ani ośrodka. Także to chyba pozostanie ciekawostką tylko. A w ogóle, to czy to uwierzytelnienie miałoby nastąpić przed, czy po tym, jak zostanie narysowany projekt? Kolejna, śmiała próba przemytu opłaty za uwierzytelnienie? A może po prostu wprowadzić ryczałtowy podatek (przepraszam, opłatę) od czynności geodezyjnych podlegających zgłoszeniu oraz zapis, że przyjęcie zgłoszenia wykonawcy jest równoznaczne z udzieleniem wirtualnej licencji na udostępnione materiały?
 1 
 12 
odpowiedz zgłoś
21.03.2073 rok... Rada Ministrów tradycyjnie przyjęła kolejny, coroczny, projekt nowelizacji ustawy z 1989 roku, prawo geodezyjne i kartograficzne. Przypominamy, że tradycja corocznych nowelizacji narodziła się w w drugiej dekadzie obecnego wieku, pod rządami istniejących wówczas partii Platforma Obywatelska a następnie Prawo i Sprawiedliwość, jednak pozostała pomimo rozwiązania tych partii i na trwałe zakorzeniła się w systemie parlamentarnym naszego kraju. Kolejna nowelizacja, powiększająca ustawę o następne 4 paragrafy, powiększy ją tym samym do liczby 1001 paragrafów co będzie stanowiło rekord w skali całego świata. Przewidziana jest konferencja na której zostaną wręczone medale i dyplomy dla pracowników GUGiK. Ostatni, żyjący jeszcze wykonawca prac geodezyjnych, uprawniony do wykonywania samodzielnych funkcji w dziedzinie geodezji, nie będzie uczestniczył w obradach konferencji ponieważ przebywa na leczeniu psychiatrycznym w zamkniętym zakładzie leczniczym.
 66 
odpowiedz zgłoś
13 komentarzywiadomości

słowo kluczowe
kategoria
rok
archiwum
Pożar w Wólce Kosowskiej okiem satelity
czy wiesz, że...
© 2005-2021 Geodeta Sp. z o.o.
created by BRTSOFT

O nas

  • Właścicielem portalu Geoforum.pl jest Geodeta Sp. z o.o., wydawca miesięcznika GEODETA oraz serwisu egeodeta24.pl
  • Geoforum.pl jest portalem internetowym i obszernym kompendium wiedzy na tematy związane z geodezją, kartografią, katastrem, GIS-em, fotogrametrią i teledetekcją, nawigacją satelitarną itp. Od 2005 roku na bieżąco dostarcza informacji z powyższych dziedzin i umożliwia ich komentowanie.
  • GEODETA (Magazyn Geoinformacyjny) ukazuje się od czerwca 1995 roku i jest największym oraz najbardziej popularnym polskim miesięcznikiem prezentującym aktualne zagadnienia z zakresu: geodezji, kartografii, katastru, GIS-u, fotogrametrii i teledetekcji, nawigacji satelitarnej itp.
  • GEODETA cyfrowy to elektroniczna wersja tradycyjnego wydania miesięcznika. W serwisie egeodeta24.pl można zamawiać zarówno prenumeratę, jak i pojedynczne wydania

Zespół redakcyjny

  • Katarzyna Pakuła-Kwiecińska (redaktor naczelny)
  • Anna Wardziak (sekretarz redakcji)
  • Jerzy Przywara
  • Jerzy Królikowski (redaktor prowadzący Geoforum.pl)
  • Damian Czekaj
  • Bogdan Grzechnik

Kontakt

Geodeta Sp. z o.o.
02-541 Warszawa,
ul. Narbutta 40/20
tel. (22) 849-41-63, 646-87-44
redakcja@geoforum.pl
prześlij newsa

Prenumerata
prenumerata@geoforum.pl
egeodeta24@geoforum.pl
Reklama
k.kwiecinska@geoforum.pl

facebook twitter linkedIn Instagram RSS