wiadomościMiesięcznik GEODETAprenumeratareklamaksięgarniakontaktRODOpolityka prywatnościnewsletter
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
blog
|2015-06-26| Geodezja, Prawo

Wchodzi w życie nowelizacja Prawa budowlanego

Nowelizacja Prawa budowlanego (DzU z 2015 r. poz. 443), która zacznie obowiązywać 28 czerwca, ma przede wszystkim ułatwić życie inwestorom, ale przy okazji wprowadza istotne zmiany w geodezji.


Wchodzi w życie nowelizacja Prawa budowlanego

Jedną z najważniejszych zmian w ustawie jest zniesienie obowiązku uzyskiwania pozwolenia na budowę i przebudowę. Dotyczy to domów jednorodzinnych, o ile obszar ich oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane. Pozwolenia nie będą ponadto wymagały m.in. wolno stojące parterowe budynki gospodarcze, w tym garaże, altany oraz przydomowe ganki i oranżerie, a także wolno stojące parterowe budynki rekreacyjne, jednak pod warunkiem, że powierzchnia zabudowy nie przekracza 35 m kw., a także wiaty o powierzchni zabudowy do 50 m kw.

W wymienionych przypadkach konieczne będzie jedynie zgłoszenie budowy wraz z przedstawieniem m.in. projektu budowlanego. Starosta będzie miał 30 dni na ewentualne wniesienie sprzeciwu do takiego zgłoszenia. Ustawa pozostawia jednak inwestorowi możliwość budowy lub przebudowy domu jednorodzinnego w trybie pozwolenia na budowę, jeśli uzna on, że jest to dla niego korzystniejsze. W takim przypadku, jeśli inwestor będzie jedyną stroną postępowania, roboty budowlane będzie można rozpocząć bez oczekiwania na uprawomocnienie decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę. Dzięki temu inwestor ma zyskać co najmniej 14 dni.

Proponowane w ustawie zgłoszenie ma zastąpić nie tylko dotychczasowe pozwolenie na budowę, ale też pozwolenie na użytkowanie. Będzie to dotyczyć: warsztatów rzemieślniczych, stacji obsługi pojazdów, myjni samochodowych, garaży na nie więcej niż pięć stanowisk, obiektów magazynowych, budynków kolejowych, a także placów składowych, postojowych i parkingów oraz stawów rybnych. Rozwiązanie to ma skrócić czas oczekiwania na rozpoczęcie korzystania z tych obiektów.

Przepisy nowelizacji przewidują też, że do projektu budowlanego nie będzie już trzeba dołączać oświadczeń o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła, gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych i telekomunikacyjnych. W myśl nowych przepisów w przypadku wystąpienia braków formalnych we wniosku o pozwolenie na budowę urzędnicy będą musieli w ciągu 14 dni od złożenia wniosku wezwać inwestora do ich uzupełnienia. Obecnie nie ma wyznaczonego takiego terminu.

Co nowelizacja oznacza dla geodezji? W dotychczasowym brzmieniu Prawo budowlane zobowiązywało inwestora do załączenia do wniosku o pozwolenie na użytkowanie obiektu budowlanego (lub zawiadomienia o zakończeniu budowy) geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. W nowym brzmieniu art. 57 obowiązek ten został poszerzony o załączenie dodatkowego dokumentu, tj. informacji o zgodności usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania działki lub terenu bądź też odstępstwach od tego projektu. Ma go sporządzać geodeta posiadający odpowiednie uprawnienia zawodowe.

Przepis ten budzi wśród geodetów różne wątpliwości. Przede wszystkim nie sprecyzowano, wg jakich kryteriów geodeta ma stwierdzić zgodność z projektem lub też ewentualne odstępstwo. Nie wiadomo także, jak „informacja o zgodności…” miałaby wyglądać – czy np. potrzebne jest podanie wartości odchyłek. O rozwianie tych wątpliwości poprosiliśmy Główny Urząd Nadzoru Budowlanego, ale ten odesłał nas do Głównego Urzędu Geodezji i Kartografii, na którego interpretację czekamy.

Nowelizacja wskazuje ponadto, jakie obiekty podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie oraz geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. Oprócz tych, które wymagają pozwolenia na budowę, są to:
• wolno stojące budynki mieszkalne jednorodzinne, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane;
• wolno stojące parterowe budynki stacji transformatorowych i kontenerowych stacji transformatorowych o powierzchni zabudowy do 35m kw.
• sieci: elektroenergetyczne do 1 kV, wodociągowe, kanalizacyjne, cieplne i telekomunikacyjne,
• przyłącza: elektroenergetyczne, wodociągowe, kanalizacyjne, gazowe, cieplne i telekomunikacyjne,
• telekomunikacyjne linie kablowe,
• kanalizacja kablowa.

Zgodnie z art. 43 ust. 1a znowelizowanego Prawa budowlanego obowiązek geodezyjnego wyznaczenia nie będzie dotyczył przyłączy, jeżeli ich połączenie z siecią znajduje się na tej samej działce co przyłącze lub na działce do niej przyległej. Pozostaje natomiast obowiązek geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej ww. przyłączy.

Prawo budowlane – tekst ujednolicony (uwzględniający ostatnią nowelizację)

Jerzy Królikowski


«« powrót

dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

komentarze news_pl
mdcp mdcp będzie potrzebna ponieważ projekt należy wykonać, decyzji tylko nie będzie konieczności wydawać o ile budować się będzie ściśle z tym projektem.
 1 
odpowiedz zgłoś
? czy do projektu budynku mieszkalnego na zgłoszenie będzie potrzebna mdcp?
 1 
odpowiedz zgłoś
KPA: Art.77 §4. "Fakty powszechnie znane oraz fakty ZNANE URZĘDOWI Z URZĘDU nie wymagają dowodu. Fakty znane organowi z urzędu należy zakomunikować stronie." - Skoro mamy obowiązek zgłaszania, a w konsekwencji składania operatu z tyczenia n/p budynków, to urząd ZNA dane przestrzenne inwestycji. Po pomiarze powykonawczym urząd również ZNA ostateczne położenie tejże. Tak więc składanie jakichkolwiek zaświadczeń, oświadczeń itp. jest NIELEGALNE, a umieszczenie takiego wymogu w przepisach (podobno prawa) obnaża indolencję autorów.
 1 
 3 
odpowiedz zgłoś
geodeta po pomiarach powinien zatem ograniczyć się do podania uzyskanych odchyłek, a nie informować o zgodności lub rozbieżności, bo jest od mierzenia, a nie stwierdzania. Ani nie jest od decydowania, dlatego nie jest uczestnikiem procesu budowlanego. Obecny zaś zapis w Prawie Budowlanym oczekuje od geodety tylko stwierdzenia, niestety, a nie pomiarów. O żadnych odchyłkach ani pomiarach w tym artykule nie ma i nieważne, co autor miał na myśli, bo jak z uwierzytelnianiem, znów nie wyszło, znów niestety będziemy zdani na łaskę sądów. Jak zwykle, diabeł tkwi w szczegółach.
odpowiedz zgłoś
Geodeta od tego jest, żeby coś pomierzyć. Jeśli ktoś nie chce, to nie musi - będzie więcej pracy dla tych, którzy chcą. A tak niektórzy gardłowali, że chcą byc uczestnikami procesu budowlanego. Mazgajów tam nie potrzebują.
 1 
odpowiedz zgłoś
koledzy toć to kolejny dokument nikomu nie potrzebny . Żadnych przykładów jak to ma wyglądać , jak brak wzorów dokumentów do pgik . Zacznie się wolna amerykanka a PINBY będą nam narzucały wzór i formę . Nie wiadomo czy dokument ten ma być przyjmowany do zasobu czy nie . GUGiK jak zwykle nabrał wody w usta a i tak nie ma uprawnień wydawania wiążących interpretacji . Nijak to się nie ma do rozporządzenia o standardach i dokładności pomiarów szczegółów 1 grupy dokładnościowej . Poza mapą inwentaryzacji po wykonawczej musimy wykonać ten gniot i brać dodatkową kasę .I na pewno będą jaja bo projektanci na PZT miary zdejmują graficznie z różną dokładnością hehe .
 2 
odpowiedz zgłoś
... I dlatego według mnie powinien powstać samorząd zawodowy - żeby nie dopuszczać do takich patologii. Czy ktoś słyszał o takich praktykach wśr?d np. Notariuszy... ?
 2 
 3 
odpowiedz zgłoś
Siema. Podniesiesz stawki to w domu posiedzisz. Nie wiesz jak zaoszczędzić weź se studentów za darmo albo stażystów - jeszcze ci pośredniak dopłaci. Jeśli nadal mało to przestań płacić pracownikom, na pewno od razu nie odejdą bo maja kredyty na karku. Przestań tankować samochody firmowe a przekonasz się że znajdą się pracownicy którzy zaczną to robić za ciebie. A ceny w obecnych czasach należy maksymalnie zaniżać niech się konkurencja wykruszy to jedyny sposób.
 7 
 1 
odpowiedz zgłoś
Proponuję stawki Nie wiem dlaczego nie dodaje mi plusika (plus VAT)
 3 
odpowiedz zgłoś
Proponuję stawki Miało być VAT.
 3 
odpowiedz zgłoś
Proponuję stawki Oświadczenie o zgodności 1000 zł ( VAT). Informacja o niezgodności 500 zł ( VAT).
 8 
odpowiedz zgłoś
Czas doić.... Myślę podobnie nie ja moi poprzednicy... ale jest pewne ALE! Przed chwilą zakończyłem rozmowę z klientem, na ten temat. Klient wybrał tańszego. Za 1100zł dostanie: Mapę z pomiarem powykonawczym, wod, kan, enn, gaz, budynek, zagospodarowanie, wyrys i wypis do kw i najciekawsze! Wpis do dziennika budowy z wytyczenia, bo klient dziennik budowy zgubił, albo nie chce by się znalazł ? kto go tam wie. Co to za dureń co się na to zgodził? Tępak, który prawa nie zna, a liczyć tylko do czterech potrafi. Apel ~geo jest jak najbardziej do przyjęcia. Koniec z narzekaniem ? początek z kasowaniem. Chcą kartę z czerwona pieczątką - 50 zeta się należy za każdą.
 3 
odpowiedz zgłoś
zgodność z projektem Witam wszystkich. Ja rozumiem to tak samo jak wpis poniżej. Skoro ustawodawcy nakładają na nas kolejny obowiązek, to jako środowisko powinniśmy się z tego cieszyć i im dziękować :). Bo przecież od nas GEODETÓW coś zależy, jesteśmy w procesie budowlanym niezbędni do dokonania określonej czynności która zgodnie z przepisami jest obowiązkowa. Cieszmy się z tego a nie lamentujmy. Źle działoby się gdyby nasze prace przekazywano innym. A tak jako środowisko przekujmy ten fakt w nasz sukces. Inwentaryzacja powykonawcza to jedno a dokument stwierdzający zgodność z projektem to osobny dokument za dodatkową opłatę, jeżeli inwestor nie chce to jego sprawa i tak będzie musiał zapłacić :). Cieszmy się z tego i wykorzystajmy to zamiast narzekać że trzeba coś zrobić, coś za co muszą nam zapłacić !!!
 6 
odpowiedz zgłoś
Proponuję Pomiar do odbioru budynku - jak dotychczas. Wydanie świadectwa tzw. "zgodności z projektem" - to OSOBNA CZYNNOŚĆ ! Proszę zaznaczyć zleceniodawcy, z zapytaniem czy sobie życzy? A jeśli tak, to na osobnym dokumencie i za OSOBNĄ opłatą!
 6 
odpowiedz zgłoś
Dzienniki Budowy Drodzy koledzy ja widzę to w inny sposób po co ta rozpacz Trzeba podnieść cenne za usługi i gdyby zrozumieli to wszyscy w ten sposób to było by nam łatwiej. KAZDE TYCZENIE UZBROJENIA PODZIEMNEGO BEDZIE SIE ROZPOCZYNALO WPISEM GEODETY DO DZIENNIKA BUDOWY. co do odchyłek dla budynków. szczegóły I grupy doskonale przecież wszyscy wiecie z jak dokładności się określa co prawda pozwala to na budowanie budynków 3.8 od granicy. Ale te rozważania już kiedyś były przerabiane. UWAZAM ZE WYKONANIE KOLEJNEJ USLUGI W ZAKRESIE INWESTYCJI POWODUJE WNIESIENIE STOSOWNEJ OPLATY. NIE ROZUMIEM TEGO LAMETU
 2 
 7 
odpowiedz zgłoś
Dla niekumatych: przez "stan zamierzony" należy rozumieć "stan zgodny z zamierzeniami inwestora".
 2 
odpowiedz zgłoś
Geodeta mierzy i podaje odstępstwa/odchyłki od stanu zamierzonego. Resztę ma ocenić nadzór budowlany. Czy geodeci już nawet tego nie potrafią? I chcą być uczestnikami procesu budowlanego?
 2 
 2 
odpowiedz zgłoś
GUGiK Kolejny przepis, który nie ma nic wspólnego ze zdrowym rozsądkiem. Dlaczego geodeta ma weryfikować zgodność z projektem a nie nadzór budowlany? Po co jest ta instytucja? I po co jest GUGiK, dając sobie wciskać takie bzury? Czy koledzy geodeci zweryfikują przy okazji cennik za dodatkową pracę i wzięcie na siebie kolejnych obowiązków?
 1 
odpowiedz zgłoś
Stany idealne to raczej wszystkie albo prawie wszystkie będą niezgodne z projektem, bo jak nie ma podanych odchyłek to pewnie miało ich nie być:)A może chodziło autorom aby wszystko, rzeczywistość było idealne...:))
 1 
odpowiedz zgłoś
Brak tolerancji Czyli jeśli narożnik budynku, którego położenie na planie zagospodarowania wobec działki można określić za pomocą współrzędnych geodezyjnych, w efekcie będzie choćby o 1 cm liniowo (przy uwzględnieniu średniego błędu pomiaru) przesunięty to oznacza, że wykonano niezgodnie z projektem? Bo w ustawie nie ma nic o zdrowym rozsądku.:)
 4 
odpowiedz zgłoś
Informacja o zgodności. Informuję że zgodność usytuowania nie została określona ze względu na brak podanych tolerancji odchyłki. Pieczątka. Podpis.
 4 
odpowiedz zgłoś
wszystko zgodne Dopóki przepis prawa powszechnie obowiązującego nie wyznaczy granic tolerancji, to znaczy nie wskaże dopuszczalnych odchyłek, po przekroczeniu których budowa jest już "be", zawsze stwierdzę zgodność usytuowania obiektu budowlanego z projektem zagospodarowania terenu. A wynurzenia Pana GGK pisane ręką zastępcy czy innego radcy jakoś mało mnie ostatnio interesują. A kolegom geodetom proponuję nie kombinować z własną inicjatywą, bo za chwilę inspektoraty nadzoru zaczną wymagać rzeczy wymyślonych przez jednego nadgorliwca od innych.
 4 
odpowiedz zgłoś
i jak tu nie być anonimowym na forum, skoro nie wiadomo, kto wymyślił ten przepis. Chyba jednak to pomysł kogoś z GUGiK, skoro tam odsyłają budowlańcy.
 1 
 4 
odpowiedz zgłoś
I na co tu czekać? skoro każda interpretacja tej przybudówki (gugik) zaczyna się od zastrzeżenia, że stanowisko ggk NIE JEST wykładnią prawa !!!
 3 
odpowiedz zgłoś
Czekamy na interpretację Gugik no to znając dotychczasowe działania tego urzędu, zrobi wszystko aby nam geodetom wykonawcom dowalić, a ulżyć urzędnikom nadzoru budowanego.
 2 
odpowiedz zgłoś
25 komentarzyzobacz też:wiadomości

słowo kluczowe
kategoria
rok
archiwum
Modelowanie Dębu Bartek
czy wiesz, że...
© 2005-2021 Geodeta Sp. z o.o.
created by BRTSOFT

O nas

  • Właścicielem portalu Geoforum.pl jest Geodeta Sp. z o.o., wydawca miesięcznika GEODETA oraz serwisu egeodeta24.pl
  • Geoforum.pl jest portalem internetowym i obszernym kompendium wiedzy na tematy związane z geodezją, kartografią, katastrem, GIS-em, fotogrametrią i teledetekcją, nawigacją satelitarną itp. Od 2005 roku na bieżąco dostarcza informacji z powyższych dziedzin i umożliwia ich komentowanie.
  • GEODETA (Magazyn Geoinformacyjny) ukazuje się od czerwca 1995 roku i jest największym oraz najbardziej popularnym polskim miesięcznikiem prezentującym aktualne zagadnienia z zakresu: geodezji, kartografii, katastru, GIS-u, fotogrametrii i teledetekcji, nawigacji satelitarnej itp.
  • GEODETA cyfrowy to elektroniczna wersja tradycyjnego wydania miesięcznika. W serwisie egeodeta24.pl można zamawiać zarówno prenumeratę, jak i pojedynczne wydania

Zespół redakcyjny

  • Katarzyna Pakuła-Kwiecińska (redaktor naczelny)
  • Anna Wardziak (sekretarz redakcji)
  • Jerzy Przywara
  • Jerzy Królikowski (redaktor prowadzący Geoforum.pl)
  • Damian Czekaj
  • Bogdan Grzechnik

Kontakt

Geodeta Sp. z o.o.
02-541 Warszawa,
ul. Narbutta 40/20
tel. (22) 849-41-63, 646-87-44
redakcja@geoforum.pl
prześlij newsa

Prenumerata
prenumerata@geoforum.pl
egeodeta24@geoforum.pl
Reklama
k.kwiecinska@geoforum.pl

facebook twitter linkedIn Instagram RSS