wiadomościMiesięcznik GEODETAprenumeratareklamaksięgarniakontaktRODOpolityka prywatnościnewsletter
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
blog
|2014-05-30| Geodezja, Prawo

Artykuł 11 do zmiany

Podczas dzisiejszego posiedzenia sejmowej Komisji Infrastruktury (30 maja) posłowie pozytywnie zarekomendowali zmianę kontrowersyjnego artykułu 11 Prawa geodezyjnego i kartograficznego.


Artykuł 11 do zmiany <br />
fot. Wikipedia
fot. Wikipedia

Jego nowe brzmienie zaproponowane przez Platformę Obywatelską to:
Wykonawcą prac geodezyjnych lub prac kartograficznych może być przedsiębiorca, jednostka organizacyjna, a także osoba legitymująca się uprawnieniami zawodowymi w dziedzinie geodezji i kartografii w przypadku wykonywania przez tę osobę funkcji biegłego sądowego, mierniczego górniczego lub asystenta mierniczego górniczego.

Przypomnijmy, że w pierwotnej wersji w miejsce pogrubionego fragmentu mowa była wyłącznie o osobach fizycznych z uprawnieniami. Zdaniem organizacji zrzeszających przedsiębiorców geodezyjnych taki zapis mógł znacznie nasilić zjawisko wykonywania prac geodezyjnych przez pracowników administracji. Dodajmy, że w art. 11. nadal pozostaje jednak zapis o „jednostkach organizacyjnych”, również krytykowany przez przedsiębiorców.

Kolejną ważną zmianą jest wykreślenie art. 3 nowelizacji, co zaproponowali posłowie PiS, argumentując, że zapis ten spowoduje dodatkowe i jednocześnie niepotrzebne obciążenia finansowe przy mniejszych inwestycjach budowlanych. Przypomnijmy brzmienie art. 3:
W ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 oraz z 2014 r. poz. 40) w art. 43 ust. 1 otrzymuje brzmienie:
„1. Obiekty budowlane wymagające pozwolenia na budowę, budynki, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1 lit. a, pkt 2 oraz 6, indywidualne przydomowe oczyszczalnie ścieków, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 3, przyłącza, telekomunikacyjne linie kablowe oraz kanalizacja kablowa, o których mowa w art. 29 ust. 1 pkt 20, 20a oraz 20b, a także pompy ciepła, o których mowa w art. 29 ust. 2 pkt 16, podlegają geodezyjnemu wyznaczeniu w terenie, a po ich wybudowaniu – geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej, obejmującej położenie ich na gruncie.”

Z inicjatywy posłów PiS dodano ponadto zapisy, że:
członkiem wojewódzkiej komisji dyscyplinarnej może być osoba dająca należytą rękojmię wykonywania tej funkcji z racji posiadanej wiedzy oraz doświadczenia w dziedzinie geodezji i kartografii;
Członkiem Odwoławczej Komisji Dyscyplinarnej może być osoba dająca należytą rękojmię wykonywania tej funkcji z racji posiadanej wiedzy oraz doświadczenia w dziedzinie geodezji i kartografii.

Wszystkimi zgłoszonymi wczoraj poprawkami zajmie się Sejm podczas trzeciego, czyli ostatniego czytania ustawy – ma to nastąpić 5 czerwca.

JK


«« powrót

dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

komentarze news_pl
WBG Wojewódzkie Biura Geodezji - przynajmniej w Białymstoku - są na zerowym VAT. Jak to się ma do wolnego rynku? A scalenia - czy sami określają stawki za które robią?
odpowiedz zgłoś
WBGTiR Beskidzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu też kiedyś wygrało przetarg właśnie o VAT i to nie na Sląsku tylko w małopolsce Pozdrawiam
odpowiedz zgłoś
ale... OK. ale ... jest kilka spraw, które należy wyjaśnić. 1. BGiUR nie są "państwowe" 2. rekomendacji może udzielić kto chce i komu chce, ważne jest moim zdaniem, żeby udzielić ją podmiotowi, który sprawdzony jest w jakości wykonanej pracy 3. wymieniona rekomendacja ma 14 lat, niektórzy z czytających właśnie wtedy zakładali fartuszek szkolny.
odpowiedz zgłoś
biura jeżeli się nie mylę to te biura nawet mają niższy podatek VAT o ile mają, gdyż kiedyś w przetargu wygrali właśnie o VAT. Pozdrawiam
 3 
odpowiedz zgłoś
Wojewódzkie Biuro Geodezji i Terenów Rolnych w Bydgoszczy "Biuro posiada rekomendację nr 8/2000 Stowarzyszenia Geodetów Polskich profesjonalnego i rzetelnego wykonywania prac w zakresie: scalenia i wymiany gruntów; rozgraniczenia i podziały nieruchomości oraz sporządzanie dokumentacji dla celów prawnych; odnowienie operatów ewidencji gruntów; pomiary sytuacyjno-wysokościowe; inwentaryzacja powykonawcza obiektów budowlanych i urządzeń podziemnych; gleboznawcza klasyfikacja gruntów. Zapewniamy wysoko wykwalifikowaną kadrę geodetów z uprawnieniami.". Nie myślałem, że to jst aż taka patoogia... Bo mało tego, że "zwykłe" komercyjne prace godezyjne i kartograficzne wyonują takie biura. One nawet oferują usługi w zakresie ROGRANICZANIA NIERUCHOMOŚI. I to się dzieje tu i teraz... Zapewne z tego powodu jest takie parcie, aby to "zalealizować" chociaż ustawowo... Nieważne, ż to sprzeczne z Konstytucją (tzn, że Państwo nie prowadzi dziaalności gospodarczej). No i aż strach zapytać, kto otrzyał rekomendację nr 1-7, oraz (ile) rekomedacje od 9 w zwyż...
 3 
odpowiedz zgłoś
Państwo nic nie zarobi... żadne państwo na świecie nie zarabia. Państwa tylko wydają pieniądze zabrane swoim obywatelom. I tu jest tak samo. Za podatki i inne opłaty ściągane od obywateli, w tym geodetów, funkcjonuje, dla wygody urzędników i korzyści finansowej pewnej grupy osób, ta właśnie "jednostka organizacyjna". Wbrew zasadom wolnej konkurencji i społecznej gospodarki rynkowej, zapisanymi jako reguły obowiązującego ustroju gospodarczego w Rzeczypospolitej.
 3 
odpowiedz zgłoś
* Nie podobało się geodetą, że mają płacić w starostwie za wykonywane roboty to państwo sobie samo pomierzy i jeszcze więcej zarobi.
 1 
odpowiedz zgłoś
Beskidzkiego Biura Geodezji i Terenów Rolnych w Żywcu. O takie jednostki organizacyjne chodzi w art. 11. W 2010 r. zlikwidowano zak. gosp. urzędów i w większości przypadków przekształcono w JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE. I o te słowa chodzi w nowym art. 11 w związku z nowym art. 9 o "państwowych i samorządowych" jednostkach organizacyjnych. Beskidzkie BGiTR finansowane jest z budżetu Woj. Śląskiego (§ 2 statutu) nadzór jest Zarządu Województwa a merytoryczny sprawuje Geodeta Województwa. Biuro działa na terenie woj. śląskiego. Jakie prace wykonuje niech świadczy wpis Oddziału tego Biura na stronie urzędowej Cieszyna "pomiary sytuacyjno-wysokościowe, pomiary inwentaryzacyjne (woda, gaz, kanalizacja i kable: energetyczyne, telekomunikacyjne itp.), pomiary realizacyjne, pomiary związane z podziałem nieruchomości, sporządzanie dokumentacji do celów prawnych, wymiany i klasyfikacja gruntów." I takiej konkurencji obawiają się prywatne biura,bo ich nie finansuje państwo. Teraz należy się spodziewać PAŃSTWOWYCH JEDNOSTEK zakładanych przez Wojewodów.
 1 
 5 
odpowiedz zgłoś
Stereotypy Zmiana Art.11 była tak istotna, że szkoda słów. Dalej te same stereotypy geodeci będący pracownikami samorządowymi mają treść tego art.11 głęboko w d.... Na dzień dzisiejszy żaden przepis prawny nie zabrania im prowadzenia działalności również w zakresie geodezji bo byłoby to ograniczenie swobód obywatelskich (daczego nie ograniczyć w ten sposób nauczycieli, prawników, lekarzy itd). Zgodnie z ustawą o pracownikach samorządowych nie powinni tylko nie może wykonywać zajęć pozostających w sprzeczności lub związanych z zajęciami, które wykonuje w ramach obowiązków służbowych, wywołujących uzasadnione podejrzenie o stronniczość lub interesowność. Jeżeli wykonuje prace na terenie innych ośrodków niż pracuje to można mu nagwizdać i tyle. Poziom intelektualny naszych posłów mnie już nie zadziwia zero merytoryki tylko publiczka, a zapis najbardziej niebezpieczny o jednostkach organizacyjnych pozostał.
 3 
odpowiedz zgłoś
Służebność gruntowa Po co za każdym razem w przypadku wykonywania MDCP badać KW w celu określenia zasięgu służebności. Raz zarejestrowana w EGiB byłaby informacją dla następnych wykonawców.
 2 
odpowiedz zgłoś
Czy np. taki zapis w umowie, że 'służebność przejścia i przejazdu będzie wykonywana w pasie o szerokości 4 metrów przylegającym do północnej granicy nieruchomości obciążonej, na całej jej długości', wystarczy?
odpowiedz zgłoś
służebność A jak bez mapy wyznaczaczyć zasięg przestrzenny służebności w terenie? Na przykład pas terenu zapewniający przebieg przejazdu na sąsiednią działkę. W przypadku sporu sam opis w KW często nie wystarcza.
 3 
 4 
odpowiedz zgłoś
Służebność gruntowa (ograniczone prawo rzeczowe) jest wpisywania w dziale III KW. W EGiB i tak jest już dużo informacji - po co je dublować?
 2 
 8 
odpowiedz zgłoś
Służebność gruntowa A czy ktoś pomyślał że służebność gruntowa nie jest rejestrowana w EGIB a powinna. Wszyscy martwią się tym czy "geodeta na emeryturze" czyli biegły sądowy biedzie mógł wykonywać roboty,-jak chce to niech zarejestruje działalność gospodarczą i do roboty.
 1 
 3 
odpowiedz zgłoś
dyskutanci Po co ta dyskusja ? Przecież Art.3 został skreślony !
 4 
odpowiedz zgłoś
geodureń, oczyszczalnia przydomowa uniemożliwia np. wybudowanie studni w odległości mniejszej niż 50m. W przypadku wąskich działek jest to spore ograniczenie dla sąsiada, który chce się wybudować a nie ma wody z wodociągu. Sprawa nagminna na terenach działek rekreacyjnych. Niekontrolowane przez nikogo, nieczyszczone i niekonserwowane przydomowe oczyszczalnie z supermarketów skutecznie odprowadzają czasem nieoczyszczone ścieki wprost do warstwy wodonośnej. Ale nie jestem przy tym zwolennikiem mapy zasadniczej, bo równie dobrze możemy umieszczać na niej wolnostojące kosze na śmieci z atrybutem pełny/pusty - a nie na tym polega egzekwowanie przepisów i kontrola nad śmieciarzami, żeby wszystko było na mapie, przy czym i tak nic się z tym nie robi. Poza pobieraniem opłat za mapy i robieniem z geodety policjanta budowlanego od samowoli i skarbowego w zakresie podatku od nieruchomości i zadeklarowanych przez właścicieli użytków.
 3 
odpowiedz zgłoś
pompa ciepła szambo, przydomowa oczyszczalnia, studnia i przyłącze od niej do domu i inne lokalne sieci, nie wychodzące poza jedną działkę, generalnie nie powinny nawet być mierzone, chyba że właściciel sobie życzy. Co to zmienia w mapie zasadniczej w ośrodku? Że baza jest większa? Że mapa jest bardziej kolorowa?
 5 
 2 
odpowiedz zgłoś
pompy ciepla w jednym ze starostw prawie w centrum polski chciano nas wrobić w geotermie . Na koncu staneło na cN (niskocisnieniowe)
odpowiedz zgłoś
Pompy ciepła A jakim symbolem na mapie zasadniczej przedstawia się pompy ciepła? I czy wytyczeniu i pomiarowi podlegaja również parowniki (które najczęściej montuje się na zewnątrz, czy tylko pompy ciepła jako kompletne urządzenia montowane na zewnątrz. Bo zazwyczaj powietrzna PC jest wewnątrz budynku, a na zewnątrz jest tylko parownik. Oj ktoś tu chyba mocno przecholował... Osobne wytyczenie i pomiar dla urządzenia, na prywatnej działce, które nawet nie zajmuje 1 m2... W którą stronę to idzie... A czemu PC tak, a wolno stojących kolektorów slonecznych już nie? Dziwne to wszystko.
 2 
odpowiedz zgłoś
19 komentarzyzobacz też:wiadomości

słowo kluczowe
kategoria
rok
archiwum
Apeks skanuje zabytkowe młyny
czy wiesz, że...
© 2005-2021 Geodeta Sp. z o.o.
created by BRTSOFT

O nas

  • Właścicielem portalu Geoforum.pl jest Geodeta Sp. z o.o., wydawca miesięcznika GEODETA oraz serwisu egeodeta24.pl
  • Geoforum.pl jest portalem internetowym i obszernym kompendium wiedzy na tematy związane z geodezją, kartografią, katastrem, GIS-em, fotogrametrią i teledetekcją, nawigacją satelitarną itp. Od 2005 roku na bieżąco dostarcza informacji z powyższych dziedzin i umożliwia ich komentowanie.
  • GEODETA (Magazyn Geoinformacyjny) ukazuje się od czerwca 1995 roku i jest największym oraz najbardziej popularnym polskim miesięcznikiem prezentującym aktualne zagadnienia z zakresu: geodezji, kartografii, katastru, GIS-u, fotogrametrii i teledetekcji, nawigacji satelitarnej itp.
  • GEODETA cyfrowy to elektroniczna wersja tradycyjnego wydania miesięcznika. W serwisie egeodeta24.pl można zamawiać zarówno prenumeratę, jak i pojedynczne wydania

Zespół redakcyjny

  • Katarzyna Pakuła-Kwiecińska (redaktor naczelny)
  • Anna Wardziak (sekretarz redakcji)
  • Jerzy Przywara
  • Jerzy Królikowski (redaktor prowadzący Geoforum.pl)
  • Damian Czekaj
  • Bogdan Grzechnik

Kontakt

Geodeta Sp. z o.o.
02-541 Warszawa,
ul. Narbutta 40/20
tel. (22) 849-41-63, 646-87-44
redakcja@geoforum.pl
prześlij newsa

Prenumerata
prenumerata@geoforum.pl
egeodeta24@geoforum.pl
Reklama
k.kwiecinska@geoforum.pl

facebook twitter linkedIn Instagram RSS