wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatnościnewsletter
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
blog

Wiadomości


|2013-07-17| Geodezja, Prawo

Modele podstawowe - takie same, a jednak różne

Ostatnie dyskusje o nowych regulacjach prawnych obfitują w wystąpienia GUGiK, w których zapewnia on o przemyślanym i zamierzonym postępowaniu związanym z modelem podstawowym – pisze Waldemar Izdebski, prezes firmy Geo-System.


Modele podstawowe - takie same, a jednak różne
Dowód, że tak nie jest, stanowi wykaz wszystkich aktów prawnych z opublikowanymi schematami XSD modelu podstawowego oraz ich porównanie. Szczegółową analizę i interpretacje wyników pozostawiam czytelnikowi.

Akty prawne zawierające schemat XSD modelu podstawowego
Dotychczas schemat XSD modelu podstawowego został opublikowany siedem razy. Wykaz aktów prawnych zawierających schematy przedstawiono poniżej w kolejności zgodnej z datą publikacji.
1. rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 3 listopada 2011 r. w sprawie baz danych dotyczących zobrazowań lotniczych i satelitarnych oraz ortofotomapy i numerycznego modelu terenu – s. 13, 40 i 63 (schemat XSD dla tego aktu),
2. rozporządzenie ministra spraw wewnętrznych i administracji z 9 listopada 2011 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego – s. 35 i 55 (schemat XSD),
3. rozporządzenie ministra administracji i cyfryzacji z 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów – s. 29 i 48 (schemat XSD),
4. rozporządzenie Rady Ministrów z 10 stycznia 2012 r. w sprawie państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju – s. 20 i 40 (schemat XSD),
5. rozporządzenie ministra administracji i cyfryzacji z 14 lutego 2012 r. w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych, i magnetycznych – s. 30, 64 i 87 (schemat XSD),
6. rozporządzenie Rady Ministrów z 15 października 2012 r. w sprawie państwowego systemu odniesień przestrzennych – s. 19 i 48 (schemat XSD),
7. rozporządzenie ministra administracji i cyfryzacji z 12 lutego 2013 w sprawie bazy danych geodezyjnej ewidencji sieci uzbrojenia terenu, bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej – s. 209-231 i 410-431; model podstawowy w tym rozporządzeniu opublikowany jest 2 razy, ale treść jest identyczna (schemat XSD).

Wyniki porównania
Z każdego rozporządzenia wyodrębniono schematy XSD, oznaczono je numerem od 1 do 7. Wyniki porównania między poszczególnymi modelami przedstawiono w tabeli poniżej. Jeśli modele nie różnią się między sobą, w rubryce jest napis „zgodne”. Jeśli jednak występują różnice, zamieszczono link do dokumentu, w którym je zaznaczono.

MP 1 2 3 4 5 6 7
1 nie dotyczy różne zgodne różne zgodne zgodne różne
2 różne nie dotyczy różne różne różne różne różne
3 zgodne różne nie dotyczy różne zgodne zgodne różne
4 różne różne różne nie dotyczy różne różne różne
5 zgodne różne zgodne różne nie dotyczy zgodne różne
6 zgodne różne zgodne różne zgodne nie dotyczy różne
7 różne różne różne różne różne różne nie dotyczy

Wnioski
Wyniki wskazują na chaos panujący w procesie tworzenia modelu podstawowego. Dodatkowo warto zwrócić uwagę, że w rozporządzeniu w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz bazy danych obiektów ogólnogeograficznych, a także standardowych opracowań kartograficznych brak jest jakiegokolwiek odniesienia do modelu podstawowego. W kontekście zakładanej roli tego modelu w krajowej infrastrukturze informacji przestrzennej związanej z harmonizacją danych brak takiego odniesienia jest co najmniej dziwny.

W związku z przedstawionymi różnicami w modelach może przedstawiciele GUGiK zechcą konkretnie się do nich ustosunkować. Jeśli nie, to może przynajmniej wykorzystają nasze porównanie do zrobienia porządku w aktach prawnych.

Waldemar Izdebski


«« powrót

dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

komentarze news_pl
SELECT c.id_comment,c.id_user,c.subject,c.text,c.id_table, c.id , c.rate, c.rate_minus, c.rate_count, c.rate_count_minus ,COALESCE(c.nick,c.created_by_readonly) as nick,c.IP,c.created_on_readonly, c.id_administrator, c.id_user,u.is_trusted ,count(c2.id_comment) as childs FROM zzz_comment c inner join zzz_news_pl t on t.id_news_pl=c.`id` left join zzz_user_nick u on c.id_user=u.id_user_nick left join zzz_comment c2 on c.id_comment=c2.id_parent and c2.is_visible=1 where 1=1 and c.is_visible=1 and (c.id_parent is null or c.id_parent=0 ) and c.id_table='3' and c.`id`='15520' group by c.id_comment,c.id_user,c.subject,c.text,c.id_table, c.id , c.rate, c.rate_minus, c.rate_count, c.rate_count_minus ,COALESCE(c.nick,c.created_by_readonly),c.IP,c.created_on_readonly, c.id_administrator, c.id_user,u.is_trusted order by c.created_on_readonly desc
Out of resources when opening file './01393027_geo/zzz_comment#P#p3.MYD' (Errcode: 24)