wiadomościksięgarniamapa firmprenumeratareklamakontaktciasteczka
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
reklama
strona główna rss
PRENUMERATA TRADYCYJNAPRENUMERATA CYFROWA
film
Wpływ aplikacji lokalizacyjnych na korki
blog
TACHIMETRY

TACHIMETRY
SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE
DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY
NAWI

NAWI
BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN


reklama
reklama

Bibliografia

- «« « część 2 z 8 » »»• Instrukcja o zabezpieczeniu topograficznym Sił Zbrojnych RP. Sygn. Szt. Gen. 1320/88, MON, Warszawa 1988.
• Instrukcja operatorska do opracowania Vmap L1 (wydanie I tymczasowe). Wojskowy Ośrodek Geodezji i Teledetekcji, Warszawa 1997.
• Instrukcja operatorska numerycznego opracowania map topograficznych na stacjach roboczych firmy Intergraph. Wersja 1.0. Sygn. Szt. Gen. wewn. 7/30/96, Zarząd Topograficzny Sztabu Generalnego WP, Warszawa 1995.
• Instrukcja opracowania i aktualizacji mapy danych geodezyjnych 1:50 000 i 1:100 000. Sygn. Szt. Gen. wewn. 7/14/83. Zarząd Topograficzny Sztabu Generalnego WP, Warszawa 1983.
• Instrukcja opracowania i przygotowania do druku ortofotomap. Oddział Topograficzny Sztabu Generalnego WP, Warszawa 1998.
• Regulamin techniczny biura kartograficznego. Wojskowy Instytut Geograficzny, Warszawa 1926.
• Instrukcja opracowania map topograficznych w skali 1:10 000 i 1:5000. Założenia ogólne i osnowa pionowa. Główny Urząd Geodezji i Kartografii, Zarząd Topograficzny Sztabu Generalnego WP, Warszawa 1962.
• Instrukcja przechowywania i eksploatacji oraz obsługi sprzętu topograficznego. Sygn. Szt. Gen. 7460/75, MON, Warszawa 1975.
• Instrukcja robocza zdjęcia topograficznego w skali 1:10 000 i 1:5000. Państw. Przeds. Fotogrametrii, Warszawa 1968.
• Instrukcja techniczna dla oddziałów pomiarowych kompanii geograficznej. Skrypt Dowództwa 2 Korpusu i Szefostwa Służby Geograficznej, L.dz. 917/52/Geogr., Italia 1946.
• Instrukcja topograficzna. Cz. 1. Unacześnianie. Sygn. Szt. Gen. 43/50, MON, Warszawa 1950.
• Instrukcja zdjęcia topograficznego 1:10 000 (zdjęcie stereotopograficzne i kombinowane), prace polowe. Wojskowe Zakłady Kartograficzne, Warszawa 1952.
• Instrukcja zdjęcia topograficznego w skali 1:10 000. Zarząd Topograficzny Sztabu Generalnego WP, Warszawa 1966. • Instrukcja zdjęcia topograficznego w skali 1:1000 i 1:2000. Sygn. Szt. Gen. 657/73, MON, Warszawa 1973.
• Jednolity system klasyfikacji i kodowanie informacji kartograficznej. Klasyfikacja i kody informacji topograficznej przedstawionej na mapach topograficznych 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:500 000. 1:1000 000. Sygn. Szt. Gen. 1328/88, MON, Warszawa 1988.
• Katalog formularzy służby topograficznej. Sygn. Szt. Gen. 905/79, MON, Warszawa 1979.
• Katalog map i innych wydawnictw służby topograficznej WP. Sygn. Szt. Gen. 724 775, MON, Warszawa 1975.
• Katalog map i innych wydawnictw służby topograficznej WP. Sygn. Szt. Gen. 1271786, MON, Warszawa 1986.
• Katalog map i innych wydawnictw Zarządu Topograficznego Sztabu Generalnego WP. Sygn. Szt. Gen. 474/69, MON, Warszawa 1969.
• Klasyfikacja i kody informacji topograficznej przedstawianej na mapach topograficznych 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000, 1:200 000, 1:500 000, 1:1 000 000. Sygn. Szt. Gen. 1328/88, MON, Warszawa 1988.
• Mapa numeryczna w skali 1:250 000. Opis struktury danych. Przewodnik użytkownika. Zarząd Topograficzny Sztabu Generalnego WP, Warszawa 1996.
• Mapa operacyjna (Joint Operations Graphic) 1501 w skali 1:250 000 (wytyczne). Zarząd Topograficzny Sztabu Generalnego WP, Warszawa 1995.
• Mapove znaćky a smernice pro zpracovani topografickych map mefitek 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000 a 1:200 000 (znaki map i skróty do opracowania map topograficznych w skalach 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000 i 1:200 000). Ministerstvo Narodni Obrany, Praga 1954.
• Mapove znaćky a smernice pro zpracovdni topografickych map mefitek 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000 a 1:200 000 (znaki map i skróty do opracowania map topograficznych w skalach 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000 i 1:200 000). Ministerstvo Narodni Obrany, Praga 1976.
• Map Reading and Land Navigation. FM 21-26, Department of the Army, Washington 1993.
• Mapy topograficzne niektórych państw kapitalistycznych (Charakterystyka ogólna). Sygn. Szt. Gen. 684/73, MON, Warszawa 1973.
• Metodyka ćwiczeń taktycznych prowadzonych w oddziałach służby topograficznej. Sygn. Szt. Gen. 1232/85, MON, Warszawa 1985.
• Metodyka nauczania topografii wojskowej - podręcznik. Sygn. Szt. Gen. 1000/80, MON, Warszawa 1982.
• Mitteilungen des Chefs des Kriegs Karten und Vermessungswesens. Nr 1l, Berlin 1942.
• Nastawlienie po sostawlieniju i podgotowkie k izdaniju topograficzeskoj karty massztaba 1:200 000 (instrukcja opracowania i przygotowania do druku mapy topograficznej w skali 1:200 000). Wojenno-Topograficzeskoje Uprawlenije GS, Moskwa 1965.
• Normy należności sprzętu topograficznego dla typowych komórek organizacyjnych jednostek wojskowych Sił Zbrojnych (na czas W i P). Sygn. Szt. Gen. 983/80, MON, Warszawa 1980.
• Normy należności sprzętu topogeodezyjnego dla typowych komórek organizacyjnych służby topograficznej (na czas W i P). Sygn. Szt. Gen. 1386/90, MON, Warszawa 1990.
• Normy wykonywania zadań zabezpieczenia topograficznego. Sygn. Szt. Gen. 1125/83, MON, Warszawa 1983.
• Notatki o terenie do mapy topograficznej na obszar Europy Środkowej i Zachodniej, część I (N-31, N-32, N-33, N-34). Sygn. Szt. Gen. 879/78, MON, Warszawa 1978.
• Notatki o terenie do mapy topograficznej na obszar Europy Środkowej i Zachodniej, część II (M-30, M-32, M-33, M-34, I-30, I-31). Sygn. Szt. Gen. 958/80, MON, Warszawa 1980.
• Numeryczna mapa Polski 1:250 000. Projekt technologiczny. Zarząd Topograficzny Sztabu Generalnego WP, Warszawa 1996.
• Obiekty mapy topograficznej w skali 1:50 000 (materiał pomocniczy dla operatorów graficznych stacji roboczych). Zarząd Topograficzny Sztabu Generalnego WP, Warszawa 1995.
• Osnownyje położenija po sozdaniju i obnowleniju topograficzeskich kart massztabow 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000. 1:500 000, 1:1 000 000 (Zasadnicze zasady opracowania i aktualizacji map topograficznych w skalach 1:10 000, 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000. 1:500 000, 1:1 000 000). Wojenno-Topograficzeskoje Uprawlenije GS, Moskwa 1984.
• Opis dróg wodnych dorzecza Prypeci. Wojskowy Instytut Geograficzny, Wydział IV Opisowy, Warszawa 1931.
• Opis przeszkód i komunikacyj arkusza mapy 1:300 000. Poznań-Kalisz. Wojskowy Instytut Geograficzny, Wydział IV Opisowy, Warszawa 1938.
• Opis technologii wprowadzania obiektów geograficznych mapy numerycznej w skali 1:250 000. Standard Vmap Level 1. Wojskowy Ośrodek Geodezji i Teledetekcji, Warszawa 1997.
• Opracowanie i przygotowanie do reprodukcji map topograficznych 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000. Sygn. Szt. Gen. 1374/89, MON, Warszawa 1990. Podstawy organizacji procesów produkcyjnych w technologii numerycznego opracowania i przygotowania do druku map topograficznych. Wojskowy Ośrodek Geodezji i Teledetekcji, Warszawa 1995.
• Posobije po obnowlieniju topograficzeskich kart massztabow 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000 (Poradnik do aktualizacji map topograficznych w skalach 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000). Wojenno-Topograficzeskoje Uprawlenije GS, Moskwa 1975.
• Program szkolenia i doskonalenia pododdziałów topogeodezyjnych i kartograficzno-reprodukcyjnych. Sygn. Szt. Gen. 482/69, MON, Warszawa 1969.
• Program szkolenia samodzielnych oddziałów topograficznych. Sygn. Szt. Gen. 1268/86, MON, Warszawa 1986.
• Projekt koncepcyjny wykonania i eksploatacji numerycznego modelu rzeźby terenu bazującego na mapie w skali 1:200 000. Zarząd Topograficzny Sztabu Generalnego WP, Warszawa 1993.
• Przepisy podstawowe o sporządzaniu map wojskowych i opisu wojskowo-geograficznego. Wojskowy Instytut Geograficzny, Warszawa 1929.
• Rukowodstwo po kartograficzeskim i kartoizdatielskim rabotam. Cz.2. Sostawlienie i podgotowka k izdaniju topograficzeskich kart massztabow 1:200 000, 1:500 000 (Instrukcja opracowania kartograficznego i przygotowania do druku. Cz. 2. Opracowanie i przygotowanie do druku map w skali 1:200 000, 1:500 000). Wojenno-Topograficzeskoje Uprawlenije GS, Moskwa 1980.
• Siły Zbrojne. Podręcznik kształcenia wojskowego w szkołach wyższych. Cz. II, Warszawa 1985.
• Skorowidz nazw miejscowości do mapy 1:200 000 na obszar ZTDW. Sygn. Szt. Gen. 806/77, MON, Warszawa 1977. • Skorowidz nazw miejscowości do mapy 1:500 000 na obszar ZTDW. Sygn. Szt. Gen. 807/77, MON, Warszawa 1977. • Skróty stosowane na mapach państw obcych. Sygn. Szt. Gen. 636/72, MON, Warszawa 1973.
• Smluvene znaćky vzornik pisma a seznam zkratek pro topograficke mapy mefitek 1:200 000. 1:500 000. 1:1 000 000 (znaki umowne, wzory pism i wykaz skrótów dla map topograficznych w skalach 1:200 000, 1:500 000, 1:1 000 000). Ministerstvo Narodni Obrany, Praga 1964.
• Smluvene znaćky, vzory pisma a zkratky topograjlckych map mefitek 1:25 000. 1:50 000. 1:100 000 (znaki umowne, wzory pism i skróty map topograficznych w skalach 1:25 000, 1:50 000, 1:100 000). Ministerstvo Narodni Obrany, Praga 1954.

część 2 z 8
«« « 1 2 3 4 5 6 7 8 » »»
dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

komentarze menu_text_plreklama
reklama

2009 created by BRTSOFT.com
© 2005-2017 Geodeta Sp. z o.o.
mapa stronyprenumeratareklamakontakt