wiadomościksięgarniamapa firmprenumeratareklamakontaktciasteczka
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
reklama
strona główna rss
PRENUMERATA TRADYCYJNAPRENUMERATA CYFROWA
film
Apeks skanuje zabytkowe młyny
blog
TACHIMETRY

TACHIMETRY
SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE
DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY
NAWI

NAWI
BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN


reklama
reklama

PerełkiInstrukcja Katastralna II z 1946 r.


Instrukcja Katastralna II z 1946 r.

Instrukcja Katastralna II dla pomiarów uzupełniających obowiązujących na obszarach województw zachodnich i Ziem Odzyskanych wydana przez Główny Urząd Pomiarów Kraju w 1946 r.

Dokument jest adaptacją Instrukcji Katastralnej II z 1927 roku opracowanej przez Wydział Mierniczy w Poznaniu, która powstała na podstawie niemieckiej instrukcji katastralnej z 17 czerwca 1920 r., przystosowanej do polskich warunków.
Większość punktów instrukcji z 1946 r. jest słowo w słowo przepisana z przedwojennego dokumentu. Zmieniono w niej oczywiście nazwy, i tak np. w miejsce Urzędu Katastralnego pojawiły się Powiatowe Referaty Pomiarowe i Wojewódzkie Wydziały Pomiarów. 
Inne zapisy byłyby dzisiaj nie do zaakceptowania, chociażby z uwagi na niezbyt precyzyjne sformułowania. Mowa jest na przykład o tym, że szkice sporządza się na „dobrym i trwałym papierze przejrzystym”, a kreśli tuszem trwałym i niezmywalnym, zaś granice oznacza liniami grubymi. W innym miejscu czytamy natomiast, że rozmiary rysunku i danych pomiarowych (wielkość liter) ustala urzędnik katastralny lub kierownik archiwum map. Można sobie wyobrazić, jak wyglądałyby operaty, gdyby decydowało o tym 379 kierowników dzisiejszych ośrodków dokumentacji.

W dokumencie wielokrotnie mowa jest o mierniczych przysięgłych. Czytamy na przykład, że czynności polowe (rozgraniczenie, osadzenie graniczników, pomiar granic i protokół graniczny) mogli sporządzać „osobiście mierniczy przysięgli” albo upoważnieni do tego typu prac urzędnicy, a także władze państwowe oraz kandydaci na mierniczych przysięgłych. Władzami były: wojewódzkie wydziały pomiarów, wojewódzkie urzędy ziemskie, dyrekcje lasów państwowych i dyrekcje kolei państwowych.
Instrukcję z 1946 r. rozszerzono o punkt mówiący o dokumentach pomiarowych wymaganych do uzupełnienia operatu katastralnego. Dodano, że potrzebne do tego jest poświadczenie odpowiednich władz, iż dokumenty pomiarowe zostały sporządzone zgodnie z planem zabudowania i planem parcelacyjnym. Innymi słowy: najpierw to, co wynika z planu zagospodarowania i reformy rolnej, a dopiero potem podział itd.

Za dokumentację/pomiary katastralne państwo pobierało oczywiście opłaty. Co istotne, bez uiszczenia zaliczki Powiatowy Referat Pomiarów nie przystępował do prac.
Warto także zwrócić uwagę na punkt mówiący o tym, że wnioskodawcę (podziału, rozgraniczenia itp.) należało „wezwać, aby uczynił odpowiednie przygotowania, zmierzające do ułatwienia prac polowych”, w tym pouczyć go „o doniosłym znaczeniu utrwalania granic na gruncie i zlecić mu przygotowanie potrzebnej ilości odpowiednich co do formy graniczników, znaków podziemnych itp.”
Z kolei w innym miejscu czytamy, że gdy skutkiem nagromadzenia się licznych zamówień nie jest możliwe szybkie wykonanie potrzebnych szkiców i kopii, kierownik Powiatowego Referatu Pomiarów może upoważnić interesantów do wykonania tej pracy, jeżeli posiadają do tego odpowiedni personel, urząd posiada dla nich odpowiednie miejsce, a wykonawcy dają rękojmię, że powierzonych im operatów nie uszkodzą i że uiszczą połowę należności taryfowej. Co nieco z tego zapisu pozostało do dzisiaj.

Spisana na maszynie do pisania i pożółkła ze starości instrukcja z 1946 r. jest swego rodzaju rarytasem. Podobnie jak ta z 1927 roku. Warto przy okazji wspomnieć, że tę drugą w formie reprintu wydał niedawno poznański GEOPOZ.

oprac. Jerzy Przywara, grudzień 2010 r.

Instrukcja Katastralna II (1946 r.)


reklama
reklama

2009 created by BRTSOFT.com
© 2005-2017 Geodeta Sp. z o.o.
mapa stronyprenumeratareklamakontakt