wiadomościksięgarniaprenumeratareklamakontaktRODOpolityka prywatnościnewsletter
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
blog

Archiwum GEODETY


Regulamin internetowego Archiwum GEODETY


1995199619971998199920002001
2002200320042005200620072008
2009201020112012201320142015
20162017201820192020
| Styczeń 2007, Nr 1 (140) |


• Wrocław to dachy! – rozmowa ze Stefanem Dunin-Wąsowiczem i Robertem Rutkowskim z Tele Atlas Polska • Skanowanie 3D puka do drzwi • Grawimetry – wprowadzenie do grawimetrii geodezyjnej, cz. II • System GRASS – historia i podstawowe funkcje • Zestawienie radiotelefonów • Od Sasa do króla Stasia ...

powrót

Władysław Dąbrowski, Adam Doskocz, Tomasz Mrówczyński

Miasto doceniło ortofoto

Użytkowa dokładność wielkoskalowych map cyfrowych Zielonej Góry

Władze miast będących liderami w zakresie wykorzystania systemów informacji geograficznej (GIS) w swej codziennej pracy stosują najnowsze rozwiązania geoinformatyczne. Przykładem godnym naśladowania jest Urząd Miasta Zielona Góra, który w ramach GIS-u wykorzystuje również ortofotomapę cyf­rową.

ydział Geodezji i Gospodarowania Mieniem Urzędu Miasta Zielona Góra we współpracy z Wydziałem Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie wykonał na przestrzeni ostatnich 7 lat prace w zakresie modernizacji oraz utrzymania odpowiedniej jakości państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego na terenie miasta.

Osnowa szczegółowa
W latach 1998-99 zrealizowano szczegółową osnowę odtwarzalną III klasy. Osnowę nawiązano do istniejących punktów poziomej osnowy geodezyjnej I i II klasy, wykorzystując klasyczne pomiary kątowo-liniowe oraz satelitarne pomiary GPS. W ramach projektowanej osnowy odtwarzalnej adaptowano 480 punktów istniejącej szczegółowej poziomej osnowy III klasy. Po wykonaniu modernizacji poziomej osnowy geodezyjnej uzyskano wiarygodną i wysoce dokładną podstawę do realizacji prac geodezyjnych i kartograficznych. Maksymalna wielkość błędu położenia punktu poziomej osnowy odtwarzalnej III klasy Zielonej Góry wynosi mp = 0,027 m [Sprawozdanie, 1999].
Należy także dodać, że metodą niwelacji geometrycznej (z dokładnością 10 mm/km) wyznaczono wysokości punktów poligonowych stabilizowanych ziemnie oraz punktów odtwarzalnych „typu A”, uzyskując sieć punktów zaklasyfikowanych do szczegółowej wysokościowej osnowy geodezyjnej IV klasy. W związku z tym szczegółowa osnowa odtwarzalna III klasy odgrywa rolę osnowy dwufunkcyjnej w myśl projektu instrukcji G-2, stanowiąc znaczące udogodnienie realizacji na terenie miasta bezpośrednich pomiarów sytuacyjno-wysokościowych.
Pochodząca z nowego opracowania szczegółowa pozioma osnowa geodezyjna III klasy (3115 punktów) posłużyła jako zbiór punktów dostosowania (obok 84 punktów I i II klasy) w wyznaczeniu parametrów transformacji pomiędzy układem lokalnym miasta Zielona Góra a układem 2000 [Kadaj, 2002]. Następnie na podstawie tych parametrów przeliczono bazę danych wielkoskalowej mapy cyfrowej m. Zielona Góra do państwowego układu współrzędnych 2000.
W zrealizowanych badaniach określono rzeczywistą dokładność położenia (X, Y) sytuacyjnych punktów kontrolnych w zbiorach map cyfrowych. Następnie na podstawie stwierdzonych błędów położenia szczegółów sytuacyjnych wyznaczono zakres przydatności pozyskanych danych cyfrowych oraz określono dokładność wielkoskalowych map cyfrowych [Dąbrowski i Doskocz, 2006].

Pełna treść artykułu w styczniowym wydaniu GEODETY

powrót

dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

komentarze edition_article
SELECT c.id_comment,c.id_user,c.subject,c.text,c.id_table, c.id , c.rate, c.rate_minus, c.rate_count, c.rate_count_minus ,COALESCE(c.nick,c.created_by_readonly) as nick,c.IP,c.created_on_readonly, c.id_administrator, c.id_user,u.is_trusted ,count(c2.id_comment) as childs FROM zzz_comment c inner join zzz_edition_article t on t.id_edition_article=c.`id` left join zzz_user_nick u on c.id_user=u.id_user_nick left join zzz_comment c2 on c.id_comment=c2.id_parent and c2.is_visible=1 where 1=1 and c.is_visible=1 and (c.id_parent is null or c.id_parent=0 ) and c.id_table='78' and c.`id`='1054' group by c.id_comment,c.id_user,c.subject,c.text,c.id_table, c.id , c.rate, c.rate_minus, c.rate_count, c.rate_count_minus ,COALESCE(c.nick,c.created_by_readonly),c.IP,c.created_on_readonly, c.id_administrator, c.id_user,u.is_trusted order by c.created_on_readonly desc
Out of resources when opening file './01393027_geo/zzz_comment#P#p5.MYD' (Errcode: 24)