wiadomościksięgarniamapa firmprenumeratareklamakontaktciasteczka
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
reklama
strona główna rss
PRENUMERATA TRADYCYJNAPRENUMERATA CYFROWA
film
Skanowanie wnętrza platformy wiertniczej
blog
TACHIMETRY

TACHIMETRY
SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE
DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY
NAWI

NAWI
BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN


KSIĘGARNIA Geoforum.pl

Szanowni Klienci!

Zachęcamy do zapoznania się
z nowościami w Księgarni Geoforum.pl


•••••••••••••••••• Zapraszamy do zakupów! ••••••••••••••••••

KATEGORIE: BIM | budownictwo | drony | fotogrametria i teledetekcja | geodezja | geodezja inżynieryjna | geodezja wyższa | geotechnika i geofizyka | GIS | gleboznawstwo | GNSS | historia | kataster | kartografia | nieruchomości | obliczenia geodezyjne | planowanie i zagospodarowanie przestrzenne | prawo | skanowanie laserowe | software | służebności | wycena nieruchomości | albumy | słowniki

WSZYSTKIE PUBLIKACJE

Księgarniadodaj do koszyka dodaj do przechowalni
nowość

Książki


PRZESTRZENNE, FINANSOWE I ŚRODOWISKOWE SKUTKI OPRACOWAŃ PLANISTYCZNYCH (308)

cena: 20.00

KATEGORIE: |planowanie i zagospodarowanie przestrzenne

Autor:
Ryszard Cymerman

Opis szczegółowy:
Przestrzeń jest miejscem bytowania i życia człowieka, jego wszelakiej działalności gospodarczej i społecznej. Jest też przedmiotem badań, analiz, przekształceń, kształtowania i wielu innych działań wykonywanych przez ludzi. Wszelkie działania człowieka w przestrzeni wywołują w niej skutki o różnym charakterze, w tym przestrzenne, środowiskowe i finansowe.

Potrzeba przekształceń przestrzeni wynika zatem z konieczności dostosowania jej do potrzeb człowieka, a także wiąże się z koniecznością uwzględnienia uwarunkowań ekologicznych i ekonomicznych. Wiąże się to także z potrzebą wprowadzania ładu przestrzennego, co wynika z natury człowieka do porządkowania sobie swojego otoczenia, a to ułatwia organizację życia.

Ład to uporządkowana całość istniejąca w rozlicznych dziedzinach działalności człowieka. Tak też jest postrzegany ład przestrzenny, ponieważ człowiek żyje i rozwija się w przestrzeni.

W planowaniu przestrzennym uczestniczą wszyscy, chociaż forma uczestnictwa jest różna; jedni działają aktywnie, dążąc do kształtowania przestrzeni, inni pasywnie - przez korzystanie z przestrzeni zgodnie z przyzwoleniem planistycznym.

Opracowanie jest przeznaczone dla studentów Wydziału Geodezji, Inżynierii Przestrzennej i Budownictwa. Ma na celu przybliżenie tematyki gospodarowania przestrzenią, która jest podstawą zdobywania wiedzy z innych przedmiotów dotyczących gospodarki. Zakres tematyczny opracowania jest dostosowany do programu przedmiotu przestrzenne, środowiskowe i finansowe skutki planów zagospodarowania przestrzennego, realizowanego na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych.

Spis treści:

Przedmowa


1. Przestrzeń, jej podstawowe elementy i cechy

2. Podstawowe wiadomości o opracowaniach planistycznych

3. Klasyfikacja skutków opracowań planistycznych

4. Skutki przestrzenne
4.1. Ład przestrzenny
4.2. Wskaźniki (parametry) skutków przestrzennych
4.3. Skutki przestrzenne opracowań planistycznych zawierających politykę przestrzenną
4.4. Skutki przestrzenne miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego
4.4.1. Rola i znaczenie planu miejscowego
4.4.2. Treść planu miejscowego
4.4.3. Ustalenia planu miejscowego a skutki przestrzenne
4.5. Skutki przestrzenne decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu
4.6. Ocena lądu przestrzennego obszarów wiejskich
4.6.1. Wskaźniki do oceny ładu przestrzennego obszarów wiejskich
4.6.2. Metoda postępowania podczas oceny Jadu przestrzennego obszarów wiejskich

5. Skutki finansowe
5.1. Skutki finansowe uchwalenia planu miejscowego
5.1.1. Podział obciążeń i dochodów gminy z następstw uchwalenia planu miejscowego
5.1.2. Obciążenia gminy wynikające z następstw uchwalenia planu miejscowego
5.1.3. Dochody gminy z następstw uchwalenia planu miejscowego
5.2. Skutki finansowe decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania
5.3. Prognoza skutków uchwalenia planu miejscowego
5.3.1. Forma opracowania prognozy skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego
5.3.2. Identyfikacja skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego w kontekście wydatków i dochodów gminy
5.4. Metoda sporządzania prognozy skutków finansowych uchwalenia planu miejscowego

6. Skutki środowiskowe
6.1. Podstawowe pojęcia z zakresu środowiska i jego ochrony
6.2. Odnawialność i wyczerpywalność zasobów
6.3. Rodzaje skutków środowiskowych
6.4. Obowiązek uwzględniania wymogów ochrony środowiska w planowaniu przestrzennym
6.5. Mierniki i parametry skutków środowiskowych w przestrzeni
6.6. Rodzaje opracowań dotyczące skutków środowiskowych
6.6.1. Podstawowe akty prawne
6.6.2. Oceny oddziaływania na środowisko
6.6.2.1. Rodzaje ocen oddziaływania na środowisko
6.6.2.2. Strategiczna ocena oddziaływania na środowisko
6.6.2.3. Raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko
6.6.2.4. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach przedsięwzięcia
6.6.2.5. Ocena oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000
6.6.2.6. Postępowanie w sprawie transgranicznego oddziaływania na środowisko
6.6.3. Opis metod stosowanych podczas sporządzania prognozy
6.6.4. Udział społeczeństwa w postępowaniu w sprawie oceny oddziaływania na środowisko
LiteraturaWydanie I
Wydawca: Wydawnictwa UWM
Miejsce i rok wydania: Olsztyn, 2017
Liczba stron: 122
Oprawa: Miękka
dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

komentarze productreklama

księgarnia

produkt

tylko nowości

typ produktu
reklama

2009 created by BRTSOFT.com
© 2005-2017 Geodeta Sp. z o.o.
mapa stronyprenumeratareklamakontakt