wiadomościksięgarniamapa firmprenumeratareklamakontaktciasteczka
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
reklama
strona główna rss
PRENUMERATA TRADYCYJNAPRENUMERATA CYFROWA
film
Jak skanowano największy atlas świata
blog
NAWI

NAWI
TACHIMETRY

TACHIMETRY
SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE
DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY
BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN


reklama
reklama

Akty prawneWyrok SN z 09.06.1999 r. (III RN 15/99) - rozgraniczenia, strona w postępowaniuSprawa o rozgraniczenie nieruchomości rozstrzygnięta ostateczną decyzją może być rozpoznana przez sąd powszechny, jeżeli z żądaniem jej przekazania zwróci się strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy. W przypadku, gdy strona administracyjnego postępowania rozgraniczeniowego kwestionuje decyzję z powołaniem się na okoliczności wymienione w art. 145

pobierz plik
DzU. 99.49.493 (z dnia 17.05.1999 r.)Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
w sprawie określenia rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu ich gromadzenia i wyłączania z zasobu oraz udostępniania zasobu.

pobierz plik
DzU. 99.45.454 (z dnia 15.04.1999 r.)Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych

pobierz plik
DzU. 99.45.453 (z dnia 14.04.1999 r.)Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w sprawie rozgraniczania nieruchomości.

pobierz plik
DzU. 99.30.297 (z dnia 24.03.1999 r.)Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie.

pobierz plik
Postanowienie SN z 21.05.1998 r. (III CKN 475/97) - rozgraniczenia, ustalenie granic nieruchomościW sądowym postępowaniu rozgraniczeniowym przy ustalaniu przebiegu spornej granicy wg stanu prawnego (art. 153 kc) bierze się pod uwagę wymienione w art. 31 ust. 2 Pgik znaki i ślady graniczne, mapy i inne dokumenty, oraz punkty osnowy geodezyjnej. Obok nich można się także posłużyć innymi dowodami przewidzianymi przez kpc, np. zeznaniami świadków, opinią biegłego i przesłuchaniem stron.

pobierz plik
Wyrok SN z 30.04.1997 r. (III CKN 43/97) - rozgraniczenia, orzeczenie o rozgraniczeniuKasacja przysługuje od wyroku windykacyjnego, niezależnie od wartości zaskarżenia, jeżeli w wyroku tym sąd przeprowadził rozgraniczenie na podstawie art. 36 ustawy Pgik, chyba że orzeczenie o rozgraniczeniu nie zostało zaskarżone.

pobierz plik
Postanowienie SN z 21.01.1997 r. (I CKU 12/97) - rozgraniczenia, kryteria rozgraniczenia nieruchomościArt. 153 kc przewiduje trzy kryteria rozgraniczenia nieruchomości, przy czym mają one zastosowanie w takiej kolejności, w jakiej zostały wymienione. Oznacza to, że sąd obowiązany jest dokonać rozgraniczenia, przede wszystkim według stanu prawnego, to jest według stanu własności, jeżeli zebrany w sprawie materiał pozwoli na ustalenie tego stanu, a w szczególności pozwoli na ustalenie, do jakiej granicy na gruncie sięga własność właścicieli gruntów sąsiadujących, stosownie do tytułów własności. Nie można jednak podzielić poglądu, iżby postanowienie stwierdzające nabycie własności nieruchomości w trybie zasiedzenia mogło stanowić podstawę ustaleń w tym przedmiocie. Tego rodzaju postanowienie służy bowiem wykazaniu tytułu własności nieruchomości, a nie ustaleniu, do jakiej granicy ta własność sięga.

pobierz plik
DzU. 95.25.133 (z dnia 21.02.1995 r.)Rozporządzenie ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie

pobierz plik
DzU z 1957 r. nr 31, poz. 137Ustawa z 29 maja 1957 r.
o uregulowaniu spraw własności niektórych nieruchomości nierolniczych na Ziemiach Odzyskanych i na terenach b. W. M. Gdańska

pobierz plik
DzU z 1948 r. nr 55, poz. 439Rozporządzenie Ministra Odbudowy z 10 listopada 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości
o mocy dowodowej planów i dokumentów przy ustalaniu granic nieruchomości
(uchylone)

pobierz plik
DzU z 1948 r. nr 24 poz. 160Dekret z 26 kwietnia 1948 r.
o prawie dokonywania zdjęć aerofotogrametrycznych
(uchylony)

pobierz plik
DzU z 1946 r. nr 53, poz. 298Dekret z 13 września 1946 r.
o rozgraniczeniu nieruchomości
(uchylony)

pobierz plik
DzU z 1945 r. nr 50, poz. 279Dekret z 26 października 1945 r.
o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy

pobierz plik
DzU 1945 r. nr 29, poz. 173Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 18 sierpnia 1945 r.
o składzie i sposobie powoływania członków Państwowej Rady Mierniczej
(nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna)

pobierz plik
DzU z 1945 r. nr 20, poz. 112Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 18 maja 1945 r.
o organizacji i zakresie działania organów podległych Głównemu Urzędowi Pomiarów Kraju
(nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna)

pobierz plik
DzU z 1945 r. nr 18, poz. 102Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 12 maja 1945 r.
o organizacji Głównego Urzędu Pomiarów Kraju
(nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna)

pobierz plik
DzU z 1944 r. nr 7 poz. 31Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z 7 października 1944 r.
o mobilizacji sił mierniczych
(uznany za uchylony)

pobierz plik
DzU z 1928 r. nr 50, poz. 480Konwencja Geodezyjna Bałtycka podpisana w Helsingforsie 31 grudnia 1925 r.
(przedwojenna nieobowiązująca)

pobierz plik
DzU z 1925 r. nr 29, poz. 205Rozporządzenie ministra reform rolnych z 13 lutego 1925 r.
o stosowaniu instrukcji technicznej do wykonywania prac pomiarowych, związanych z przebudową ustroju rolnego
(przedwojenne nieobowiązujące)

pobierz plik
DzU z 1922 r. nr 34, poz. 281Rozporządzenie ministra wyznań religijnych i oświecenia publicznego i ministra robót publicznych z 8 lutego 1922 r.
w przedmiocie tymczasowych przepisów egzaminacyjnych na mierniczych przysięgłych (geometrów kl. II w b. Królestwie Polskiem)
(przedwojenne, nieobowiązujące)

pobierz plik
266 rekordów, strona 8 z 8
«« « ... 3 4 5 6 7 8


reklama

prawo

szukane słowo

typ aktu prawnego
reklama

2009 created by BRTSOFT.com
© 2005-2017 Geodeta Sp. z o.o.
mapa stronyprenumeratareklamakontakt