wiadomościksięgarniamapa firmprenumeratareklamakontaktciasteczka
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
reklama
strona główna rss
PRENUMERATA TRADYCYJNAPRENUMERATA CYFROWA
film
Pożar w Wólce Kosowskiej okiem satelity
blog
TACHIMETRY

TACHIMETRY
SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE
DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY
NAWI

NAWI
BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN


reklama
reklama

Akty prawneWyrok SN z 09.06.1999 r. (III RN 15/99) - rozgraniczenia, strona w postępowaniuSprawa o rozgraniczenie nieruchomości rozstrzygnięta ostateczną decyzją może być rozpoznana przez sąd powszechny, jeżeli z żądaniem jej przekazania zwróci się strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy. W przypadku, gdy strona administracyjnego postępowania rozgraniczeniowego kwestionuje decyzję z powołaniem się na okoliczności wymienione w art. 145

pobierz plik
DzU. 99.49.493 (z dnia 17.05.1999 r.)Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
w sprawie określenia rodzajów materiałów stanowiących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, sposobu i trybu ich gromadzenia i wyłączania z zasobu oraz udostępniania zasobu.

pobierz plik
DzU. 99.45.454 (z dnia 15.04.1999 r.)Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
w sprawie ochrony znaków geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych

pobierz plik
DzU. 99.45.453 (z dnia 14.04.1999 r.)Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej w sprawie rozgraniczania nieruchomości.

pobierz plik
DzU. 99.30.297 (z dnia 24.03.1999 r.)Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji
w sprawie standardów technicznych dotyczących geodezji, kartografii oraz krajowego systemu informacji o terenie.

pobierz plik
Postanowienie SN z 21.05.1998 r. (III CKN 475/97) - rozgraniczenia, ustalenie granic nieruchomościW sądowym postępowaniu rozgraniczeniowym przy ustalaniu przebiegu spornej granicy wg stanu prawnego (art. 153 kc) bierze się pod uwagę wymienione w art. 31 ust. 2 Pgik znaki i ślady graniczne, mapy i inne dokumenty, oraz punkty osnowy geodezyjnej. Obok nich można się także posłużyć innymi dowodami przewidzianymi przez kpc, np. zeznaniami świadków, opinią biegłego i przesłuchaniem stron.

pobierz plik
Wyrok SN z 30.04.1997 r. (III CKN 43/97) - rozgraniczenia, orzeczenie o rozgraniczeniuKasacja przysługuje od wyroku windykacyjnego, niezależnie od wartości zaskarżenia, jeżeli w wyroku tym sąd przeprowadził rozgraniczenie na podstawie art. 36 ustawy Pgik, chyba że orzeczenie o rozgraniczeniu nie zostało zaskarżone.

pobierz plik
Postanowienie SN z 21.01.1997 r. (I CKU 12/97) - rozgraniczenia, kryteria rozgraniczenia nieruchomościArt. 153 kc przewiduje trzy kryteria rozgraniczenia nieruchomości, przy czym mają one zastosowanie w takiej kolejności, w jakiej zostały wymienione. Oznacza to, że sąd obowiązany jest dokonać rozgraniczenia, przede wszystkim według stanu prawnego, to jest według stanu własności, jeżeli zebrany w sprawie materiał pozwoli na ustalenie tego stanu, a w szczególności pozwoli na ustalenie, do jakiej granicy na gruncie sięga własność właścicieli gruntów sąsiadujących, stosownie do tytułów własności. Nie można jednak podzielić poglądu, iżby postanowienie stwierdzające nabycie własności nieruchomości w trybie zasiedzenia mogło stanowić podstawę ustaleń w tym przedmiocie. Tego rodzaju postanowienie służy bowiem wykazaniu tytułu własności nieruchomości, a nie ustaleniu, do jakiej granicy ta własność sięga.

pobierz plik
DzU. 95.25.133 (z dnia 21.02.1995 r.)Rozporządzenie ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa
w sprawie rodzaju i zakresu opracowań geodezyjno-kartograficznych oraz czynności geodezyjnych obowiązujących w budownictwie

pobierz plik
DzU z 1957 r. nr 31, poz. 137Ustawa z 29 maja 1957 r.
o uregulowaniu spraw własności niektórych nieruchomości nierolniczych na Ziemiach Odzyskanych i na terenach b. W. M. Gdańska

pobierz plik
DzU z 1948 r. nr 55, poz. 439Rozporządzenie Ministra Odbudowy z 10 listopada 1948 r. wydane w porozumieniu z Ministrem Sprawiedliwości
o mocy dowodowej planów i dokumentów przy ustalaniu granic nieruchomości
(uchylone)

pobierz plik
DzU z 1948 r. nr 24 poz. 160Dekret z 26 kwietnia 1948 r.
o prawie dokonywania zdjęć aerofotogrametrycznych
(uchylony)

pobierz plik
DzU z 1946 r. nr 53, poz. 298Dekret z 13 września 1946 r.
o rozgraniczeniu nieruchomości
(uchylony)

pobierz plik
DzU z 1945 r. nr 50, poz. 279Dekret z 26 października 1945 r.
o własności i użytkowaniu gruntów na obszarze m. st. Warszawy

pobierz plik
DzU 1945 r. nr 29, poz. 173Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 18 sierpnia 1945 r.
o składzie i sposobie powoływania członków Państwowej Rady Mierniczej
(nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna)

pobierz plik
DzU z 1945 r. nr 20, poz. 112Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 18 maja 1945 r.
o organizacji i zakresie działania organów podległych Głównemu Urzędowi Pomiarów Kraju
(nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna)

pobierz plik
DzU z 1945 r. nr 18, poz. 102Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z 12 maja 1945 r.
o organizacji Głównego Urzędu Pomiarów Kraju
(nieobowiązujący - uchylona podstawa prawna)

pobierz plik
DzU z 1944 r. nr 7 poz. 31Dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z 7 października 1944 r.
o mobilizacji sił mierniczych
(uznany za uchylony)

pobierz plik
DzU z 1928 r. nr 50, poz. 480Konwencja Geodezyjna Bałtycka podpisana w Helsingforsie 31 grudnia 1925 r.
(przedwojenna nieobowiązująca)

pobierz plik
DzU z 1925 r. nr 29, poz. 205Rozporządzenie ministra reform rolnych z 13 lutego 1925 r.
o stosowaniu instrukcji technicznej do wykonywania prac pomiarowych, związanych z przebudową ustroju rolnego
(przedwojenne nieobowiązujące)

pobierz plik
DzU z 1922 r. nr 34, poz. 281Rozporządzenie ministra wyznań religijnych i oświecenia publicznego i ministra robót publicznych z 8 lutego 1922 r.
w przedmiocie tymczasowych przepisów egzaminacyjnych na mierniczych przysięgłych (geometrów kl. II w b. Królestwie Polskiem)
(przedwojenne, nieobowiązujące)

pobierz plik
266 rekordów, strona 8 z 8
«« « ... 3 4 5 6 7 8


reklama

prawo

szukane słowo

typ aktu prawnego
reklama

2009 created by BRTSOFT.com
© 2005-2017 Geodeta Sp. z o.o.
mapa stronyprenumeratareklamakontakt