wiadomościmapa firmprenumeratareklamakontaktciasteczka
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
reklama
strona główna rss
PRENUMERATA TRADYCYJNAPRENUMERATA CYFROWA
film
Bolesławiec w 3D
blog
NAWI

NAWI
DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY
BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN
TACHIMETRY

TACHIMETRY
SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE


reklama
reklama

Wiadomości|2017-10-11| Geodezja, Mapy, Imprezy

Geodezja w procesie inwestycyjnym na terenach kolejowych

Pod takim hasłem wczoraj (10 października) w Warszawie odbyła się konferencja zorganizowana przez PKP SA. Mówiono o wprowadzanych na kolei zmianach w zakresie geodezji i inwestycjach prowadzonych przez grupę PKP. Dyskutowano na temat czynników warunkujących sprawny przebieg procesu inwestycyjnego.


Geodezja w procesie inwestycyjnym na terenach kolejowych

Polskie Koleje Państwowe realizują m.in. zadania z zakresu geodezji i kartografii, do których należy prowadzenie zasobu geodezyjnego i kartograficznego dla kolejowych terenów zamkniętych ustanowionych przez ministra właściwego ds. transportu. Składnice materiałów geodezyjnych, obecnie kolejowe ośrodki dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej (KODGiK-i), w PKP prowadzone są od 1956 r. Jednak – jak zwrócił uwagę członek Zarządu PKP SA dr Mirosław Antonowicz – geodezja towarzyszyła działaniom kolei od zawsze, a geodezja kolejowa (rozumiana jako pomiary geodezyjne związane z budową i eksploatacją linii oraz stacji kolejowych) została wydzielona zarządzeniem ministra komunikacji w 1936 r. Spółka dla terenów zamkniętych zamiast mapy zasadniczej prowadzi odrębne mapy zawierające w swej treści m.in. sieci podziemnego uzbrojenia terenu. Z uwagi na rodzaj urządzeń występujących na terenie kolejowym geodezja kolejowa posiada osobne instrukcje dotyczące organizacji i wykonywania pomiarów oraz sporządzania na ich podstawie dokumentacji geodezyjnej.

W obecnej perspektywie funduszy unijnych również na terenach kolejowych prowadzonych jest wiele strategicznych inwestycji (związanych z modernizacją i przebudową linii kolejowych). Powoduje to zwiększenie zapotrzebowania na usługi geodezyjne. Od lat trwają dyskusje o czynnikach warunkujących sprawny przebieg procesu inwestycyjnego. Jak stwierdził dr Mirosław Antonowicz, w ramach podjętych przez zarząd PKP SA działań mających na celu usprawnienie geodezyjnej obsługi procesu inwestycyjnego w spółce obecnie prowadzone jest wdrożenie systemu geoinformatycznego dla potrzeb KODGiK-ów, czyli Specjalistycznej Mapy Obiektów Kolejowych (SMOK). Szczegółowo omówił to rozwiązanie przedstawiciel wykonawcy – dr Dariusz Cieśla z Intergraph Polska. Uruchomienie SMOK-a planowane jest na I kwartał 2018 r. Jednocześnie trwają prace nad wprowadzeniem narad koordynacyjnych jako sposobu uzgadniania dokumentacji projektowej na kolejowych terenach zamkniętych, co ma nastąpić w styczniu przyszłego roku.

Analizę od strony geodezyjnej Krajowego Programu Kolejowego, czyli projektów inwestycyjnych PKP PLK SA na lata 2014-2020, zaprezentowali Antoni Jasiński (członek zarządu PKP PLK SA) i Ewa Świniarska (dyrektor Biura Nieruchomości i Geodezji Kolejowej PKP PLK SA). Bieżący rok jest wyjątkowo dynamiczny pod względem uruchamiania inwestycji (207 podpisanych umów na łączną kwotę 14 mld zł). Równocześnie 19 lipca br. zawarto umowę ramową z 8 wykonawcami na „Opracowanie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej do celów projektowych dla projektów inwestycji kolejowych realizowanych przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. z perspektywy 2014-2020”. Prace obejmują wykonanie: osnowy geodezyjnej; numerycznej mapy do celów projektowych; weryfikację przebiegu granic działek ewidencyjnych. Poinformowano też o realizacji projektu „Cyfryzacja geodezyjnej dokumentacji eksploatacyjnej dla linii kolejowych...”, którego celem było skrócenie czasu pozyskania danych i wprowadzenie standardów gromadzenia danych wykorzystywanych na potrzeby inwestycji realizowanych przez Spółkę, a także utrzymania linii kolejowych. Cyfryzacja objęła: • mapy sytuacyjno-wysokościowe, • profile podłużne linii kolejowych, • protokoły zdawczo-odbiorcze znaków regulacji osi toru.

Reprezentantka GUGiK Aneta Seremet przeanalizowała znaczenie jakości danych gromadzonych w powiatowych bazach GESUT dla procesu inwestycyjnego. Przedstawiciele Wydziału Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej zaprezentowali wyniki badań swoich zespołów. Dr hab. Janusz Walo mówił o badaniach wielkości i charakteru zmian położenia nowo zakładanych punktów osnowy kolejowej, a dr Waldemar Odziemczyk o ocenie przydatności różnych metod i technik pomiaru geometrii układów torowych do opracowania projektów regulacji osi toru. Z kolei dr Adam Iwaniak (reprezentujący WIZIPiSI i UP we Wrocławiu) przedstawił nowoczesne metody modelowania, integracji i udostępniania danych, w tym wyzwania Linked Open Data oraz internetu 3.0.

Postęp techniczny, nowe technologie i nowoczesny sprzęt pomiarowy obecnie stosowany w geodezji, jak i zmiana technologii w procesie inwestycyjnym na kolei wymagają dziś nowych uregulowań prawnych. Nowoopracowane uregulowania prawne (zarządzenia, decyzje, instrukcje techniczne) winny być jednolite i obowiązujące dla całej Grupy PKP. Zwrócił na to uwagę w swoim wystąpieniu naczelnik Wydziału Geodezji i Regulacji Stanów Prawnych w Oddziale Gospodarowania Nieruchomościami PKP SA w Gdańsku Czesław Doroszkiewicz. Podobny postulat zgłosił Aleksander Rau, geodeta i przedsiębiorca, który mówił o regulacji osi torów z wykorzystaniem nowych technologii.

Żywą dyskusję na zakończenie spotkania wywołał śląski wojewódzki inspektor nadzoru geodezyjnego i kartograficznego Mirosław Puzia, który zadał kilka pytań związanych z geodezją kolejową nurtujących zarówno wykonawców prac geodezyjnych, jak i organy służby geodezyjnej i kartograficznej działające na styku z terenami zamkniętymi. Jakie standardy obowiązują przy sporządzaniu dokumentacji geodezyjnej na terenach zamkniętych? Kto powinien ją weryfikować i przechowywać, w szczególności prace których przedmiotem są elementy EGiB? Czy do sporządzenia takiej dokumentacji niezbędne są uprawnienia zawodowe, a jeśli tak, to jakie? Czy WINGiK może badać zgodność wykonania tych prac z przepisami Pgik? Zaapelował też o konieczność współpracy pomiędzy nadzorującymi organami oraz doprecyzowanie przepisów ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne w zakresie terenów zamkniętych.

Konferencja pod honorowym patronatem ministra infrastruktury i budownictwa zgromadziła blisko 100 przedstawicieli podmiotów zaangażowanych w procesy inwestycyjne na kolejowych terenach zamkniętych, czyli specjalistów ze spółek Grupy PKP, reprezentantów środowisk naukowych, a także wykonawstwa geodezyjnego.

Więcej o problemach geodezji kolejowej w listopadowym wydaniu GEODETY

Anna Wardziak


«« powrót

dodaj komentarz

KOMENTARZE Komentarze są wyłącznie opiniami osób je zamieszczających i nie odzwierciedlają stanowiska redakcji Geoforum. Zabrania się zamieszczania linków i adresów stron internetowych, reklam oraz tekstów wulgarnych, oszczerczych, rasistowskich, szerzących nienawiść, zawierających groźby i innych, które mogą być sprzeczne z prawem. W przypadku niezachowania powyższych reguł oraz elementarnych zasad kultury wypowiedzi administrator zastrzega sobie prawo do kasowania całych wpisów. Użytkownik portalu Geoforum.pl ponosi wyłączną odpowiedzialność za zamieszczane przez siebie komentarze, w szczególności jest odpowiedzialny za ewentualne naruszenie praw lub dóbr osób trzecich oraz szkody wynikłe z tego tytułu.

komentarze news_pl
Kodgik Kodgik-i to kolejna patologia. Sami robia i sami sobie sprawdzaja i podpisują

9 miesięcy na mdcp?! oj oj rozczłonkowanie geodezji trwa i trwa, jak rozumiem od 1936. I nic naprzód. I żadnych wniosków nikt nie wyciąga. Jest przyzwolenie Państwa na Państwo w Państwie.

Niestety ośrodki PKP to państwo w państwie (chyba wszędzie)

LUBLIN Za lubelski ośrodek kolejowy niech się wezmą...9 miesięcy na przyjęcie MDCP 0,5 ha

4 komentarze

reklama
reklama

2009 created by BRTSOFT.com
© 2005-2017 Geodeta Sp. z o.o.
mapa stronyprenumeratareklamakontakt