wiadomościmapa firmprenumeratareklamakontaktciasteczka
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
reklama
strona główna rss
PRENUMERATA TRADYCYJNAPRENUMERATA CYFROWA
film
BARI '76
blog
NAWI

NAWI
BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN
TACHIMETRY

TACHIMETRY
SKANERY LASEROWE

SKANERY LASEROWE


reklama
reklama

Wiadomości|2017-03-16| Geodezja, Kataster

Kształtowanie obszarów wiejskich z uwzględnieniem parametrów przestrzennych

To tytuł książki, którą można nabyć w Księgarni Geoforum.pl. Publikacja ukazała się nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie, liczy 188 stron i jest dostępna w cenie 41 zł.


Kształtowanie obszarów wiejskich z uwzględnieniem parametrów przestrzennych

Niniejsza monografia koncentruje się na urządzaniu przestrzeni przez człowieka, gdyż ma on duży wpływ na jej kształtowanie, a jego działania powinny być zamierzone i uwzględniać wieloaspektowość rozwoju obszarów wiejskich.

W rozdziale pierwszym poruszone zostało zagadnienie scalania gruntów jako elementu planowania urządzeniowo-rolnego. Przedmiotem rozważań rozdziału drugiego jest kształtowanie przestrzeni planistycznej na obszarach wiejskich poprzez uwzględnienie wybranych uwarunkowań w procesie scalenia gruntów. Proces planowania przestrzeni najczęściej rozpoczyna się od wyboru czynników oceniających przestrzeń, wskazania ważności (wagowania) wybranych czynników i wykonania oceny. Temu aspektowi urządzania przestrzeni poświęcono miejsce w rozdziale trzecim. Czwarty rozdział monografii dotyczy zagadnień odnoszących się do roli procesu scalania gruntów przy wykonywaniu ocen oddziaływania na środowisko inwestycji liniowych. W rozdziale piątym zaproponowano metodologię do określania stopnia pilności wykonania prac scaleniowych i wymiennych we wsiach podzielonych autostradą. Opracowana uproszczona metoda szacowania oddziaływania autostrady na grunty rolne została opisana w rozdziale szóstym. Siódmy rozdział natomiast przedstawia ocenę przestrzennego ukształtowania gruntów gospodarstw rolnych z zastosowaniem narzędzi informatycznych.

Autorami publikacji są: Małgorzata Dudzińska, Małgorzata Akińcza, Stanisław Bacior, Anna Bielska, Monika Balawejder, Jacek Gniadek, Katarzyna Kocur-Bera, Jolanta Kwiatkowska-Malina, Małgorzata Stańczuk-Gałwiaczek.

Źródło: Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Księgarnia Geoforum.pl zachęca do zapoznania się z innymi publikacjami o podobnej tematyce:
Ocena struktury przestrzennej obszarów wiejskich województwa małopolskiego w aspekcie zapotrzebowania na prace scaleniowe
Geodezja rolna i architektura krajobrazu w kształtowaniu przestrzeni rurystycznej. Teoria, badania, aplikacje
Gospodarka nieruchomościami i kataster. Wybrane problemy
Współczesne scalania gruntów w kształtowaniu granic rolniczej przestrzeni produkcyjnej
Kształtowanie przestrzeni na terenach wiejskich


«« powrót

reklama
reklama

2009 created by BRTSOFT.com
© 2005-2017 Geodeta Sp. z o.o.
mapa stronyprenumeratareklamakontakt