wiadomościmapa firmprenumeratareklamakontaktciasteczka
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
reklama
strona główna rss
PRENUMERATA TRADYCYJNAPRENUMERATA CYFROWA
film
Geoida od GOCE
blog
NAWI

NAWI
BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN
TACHIMETRY

TACHIMETRY
SKANERY LASEROWE

SKANERY LASEROWE


reklama
reklama

Wiadomości|2017-03-15| Geodezja, Kataster

Nowość o strukturze przestrzennej obszarów wiejskich i scaleniach

Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie ukazała się książka pt. „Ocena struktury przestrzennej obszarów wiejskich województwa małopolskiego w aspekcie zapotrzebowania na prace scaleniowe”.


Nowość o strukturze przestrzennej obszarów wiejskich i scaleniach

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie precyzyjnej charakterystyki struktury przestrzennej obszarów wiejskich z wykorzystaniem opracowanej metodyki. Badaniami objęto 1845 obrębów ewidencyjnych o charakterze wiejskim na obszarze województwa małopolskiego. Dokonano analizy struktury przestrzennej i jej wyniki przedstawiono w postaci wielokryterialnego rankingu obejmującego wszystkie obręby ewidencyjne, stworzonego z punktu widzenia wyznaczenia obszarów kwalifikujących się w pierwszej kolejności do realizacji prac scaleniowych.

Pomimo przyjęcia wstępnych założeń budowy rankingu, w celu jego utworzenia i zaprezentowania, założono szerokie możliwości modyfikacji sposobu jego budowy na bazie znajomości zaproponowanych wskaźników cząstkowych, charakteryzujących natężenie wybranych cech w poszczególnych obrębach ewidencyjnych. Daje to teoretyczną możliwość wielokrotnego korzystania z opracowanych zestawień tabelarycznych wraz ze zmieniającymi się priorytetami przebudowy obszarów wiejskich. Dysponowanie przez władze samorządowe szczebla wojewódzkiego taką formą danych powinno być znaczącą pomocą w procesie programowania prac urządzeniowo-rolnych na poziomie wojewódzkim.

Autorami publikacji są dr hab. Jarosław Janus oraz dr Jarosław Taszakowski – adiunkci w Katedrze Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji UR.

Książka liczy 284 strony i w Księgarni Geoforum.pl dostępna jest w cenie 94 zł.

Źródło: Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Księgarnia Geoforum.pl zachęca do zapoznania się z innymi publikacjami o podobnej tematyce:
Kształtowanie obszarów wiejskich z uwzględnieniem parametrów przestrzennych
Geodezja rolna i architektura krajobrazu w kształtowaniu przestrzeni rurystycznej. Teoria, badania, aplikacje
Gospodarka nieruchomościami i kataster. Wybrane problemy
Współczesne scalania gruntów w kształtowaniu granic rolniczej przestrzeni produkcyjnej
Kształtowanie przestrzeni na terenach wiejskich


«« powrót

reklama
reklama

2009 created by BRTSOFT.com
© 2005-2017 Geodeta Sp. z o.o.
mapa stronyprenumeratareklamakontakt