wiadomościmapa firmprenumeratareklamakontaktciasteczka
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
reklama
strona główna rss
PRENUMERATA TRADYCYJNAPRENUMERATA CYFROWA
film
Galileo w 3D
blog
NAWI

NAWI
BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN
TACHIMETRY

TACHIMETRY
SKANERY LASEROWE

SKANERY LASEROWE


reklama
reklama

Wiadomości|2017-03-15| Geodezja, Kataster

Nowość o strukturze przestrzennej obszarów wiejskich i scaleniach

Nakładem Wydawnictwa Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie ukazała się książka pt. „Ocena struktury przestrzennej obszarów wiejskich województwa małopolskiego w aspekcie zapotrzebowania na prace scaleniowe”.


Nowość o strukturze przestrzennej obszarów wiejskich i scaleniach

Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie precyzyjnej charakterystyki struktury przestrzennej obszarów wiejskich z wykorzystaniem opracowanej metodyki. Badaniami objęto 1845 obrębów ewidencyjnych o charakterze wiejskim na obszarze województwa małopolskiego. Dokonano analizy struktury przestrzennej i jej wyniki przedstawiono w postaci wielokryterialnego rankingu obejmującego wszystkie obręby ewidencyjne, stworzonego z punktu widzenia wyznaczenia obszarów kwalifikujących się w pierwszej kolejności do realizacji prac scaleniowych.

Pomimo przyjęcia wstępnych założeń budowy rankingu, w celu jego utworzenia i zaprezentowania, założono szerokie możliwości modyfikacji sposobu jego budowy na bazie znajomości zaproponowanych wskaźników cząstkowych, charakteryzujących natężenie wybranych cech w poszczególnych obrębach ewidencyjnych. Daje to teoretyczną możliwość wielokrotnego korzystania z opracowanych zestawień tabelarycznych wraz ze zmieniającymi się priorytetami przebudowy obszarów wiejskich. Dysponowanie przez władze samorządowe szczebla wojewódzkiego taką formą danych powinno być znaczącą pomocą w procesie programowania prac urządzeniowo-rolnych na poziomie wojewódzkim.

Autorami publikacji są dr hab. Jarosław Janus oraz dr Jarosław Taszakowski – adiunkci w Katedrze Geodezji Rolnej, Katastru i Fotogrametrii Wydziału Inżynierii Środowiska i Geodezji UR.

Książka liczy 284 strony i w Księgarni Geoforum.pl dostępna jest w cenie 94 zł.

Źródło: Wydawnictwo Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie

Księgarnia Geoforum.pl zachęca do zapoznania się z innymi publikacjami o podobnej tematyce:
Kształtowanie obszarów wiejskich z uwzględnieniem parametrów przestrzennych
Geodezja rolna i architektura krajobrazu w kształtowaniu przestrzeni rurystycznej. Teoria, badania, aplikacje
Gospodarka nieruchomościami i kataster. Wybrane problemy
Współczesne scalania gruntów w kształtowaniu granic rolniczej przestrzeni produkcyjnej
Kształtowanie przestrzeni na terenach wiejskich


«« powrót

reklama
reklama

2009 created by BRTSOFT.com
© 2005-2017 Geodeta Sp. z o.o.
mapa stronyprenumeratareklamakontakt