wiadomościmapa firmprenumeratareklamakontaktciasteczka
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
reklama
strona główna rss
PRENUMERATA TRADYCYJNAPRENUMERATA CYFROWA
film
Jak wyznaczyć strefy dojazdu w QGIS
blog
DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY
BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN
SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE
TACHIMETRY

TACHIMETRY
NAWI

NAWI


reklama
reklama

OrganizacjePTG

Polskie Towarzystwo Geodezyjne


ul. Przemysława 9/47
44-300 Wodzisław Śląski
tel. kom. 601 447 736

zarzad@ptg-org.pl
www.ptg-org.pl
PTG

Z historii. Polskie Towarzystwo Geodezyjne jest nową i rozwijającą się ogólnopolską organizacją społeczno-zawodową w dziedzinie geodezji. Powstało w 2009 r. i skupia w swoich szeregach geodetów, w szczególności wykonawców prac geodezyjnych i kartograficznych, ale także inne osoby niebędące geodetami, pragnącymi swoją wiedzę, doświadczenie i chęć działania wykorzystać dla dobra polskiej geodezji.

Działalność. Polskie Towarzystwo Geodezyjne działa na podstawie przepisów ustawy o stowarzyszeniach oraz Statutu, posiada osobowość prawną i jest zarejestrowane w Krajowym Rejestrze Sądowym w Krakowie. Siedzibą PTG jest Wolbrom. Władze Stowarzyszenia wybierane są na dwuletnią kadencję przez Walne Zebranie Członków. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna, w tym obywatele innych państw. Statut nie przewiduje członkostwa w postaci członków wspierających, w szczególności przynależności osób prawnych. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej i nie jest nastawione na osiąganie zysków. Działalność Stowarzyszenia finansowana jest z symbolicznych składek członkowskich i oparta jest na społecznej pracy swoich członków.

Głównym celem statutowym Polskiego Towarzystwa Geodezyjnego jest podejmowanie, rozwijanie oraz propagowanie inicjatyw, postaw i działań sprzyjających rozwijaniu zawodu geodety, a w szczególności działań na rzecz przyjęcia i uchwalenia przez Sejm RP ustawy o samorządzie zawodowym geodetów. Istotnym elementem działalności PTG jest także podejmowanie działań interwencyjnych, kierowanych do organów Służby Geodezyjnej i Kartograficznej, a także występowanie do innych organów państwowych w sprawach bezpośrednio związanych z geodezją i wykonywanym zawodem dotyczących członków Stowarzyszenia.

reklama
reklama

2009 created by BRTSOFT.com
© 2005-2017 Geodeta Sp. z o.o.
mapa stronyprenumeratareklamakontakt