wiadomościmapa firmprenumeratareklamakontaktciasteczka
Najnowsze wydarzenia z dziedziny geodezji, nawigacji satelitarnej, GIS, katastru, teledetekcji, kartografii. Nowości rynkowe, technologiczne, prawne, wydawnicze. Konferencje, targi, administracja.
reklama
strona główna rss
PRENUMERATA TRADYCYJNAPRENUMERATA CYFROWA
film
Bolesławiec w 3D
blog
NAWI

NAWI
DRONY DLA GEODETY

DRONY DLA GEODETY
BENTLEY GEOMAGAZYN

BENTLEY GEOMAGAZYN
TACHIMETRY

TACHIMETRY
SKANOWANIE LASEROWE

SKANOWANIE LASEROWE


reklama
reklama

OrganizacjeSKP

Stowarzyszenie Kartografów Polskich


ul. J. Kochanowskiego 36
51-601 Wrocław
tel. (71) 372-85-15
faks (71) 345-91-05

SKP@kgf.ar.wroc.pl
www.gislab.ar.wroc.pl/SKP/
SKP
Z historii. W styczniu 1999 r. doszło do nieformalnego spotkania zwołanego z inicjatywy Departamentu Kartografii i Fotogrametrii GUGiK, na którym stwierdzono pilną potrzebę utworzenia organizacji polskich kartografów. Zebranie założycielskie odbyło się na początku marca 1999 r. w Akademii Rolniczej we Wrocławiu. Zdecydowano wówczas, że siedziba Stowarzyszenia będzie się mieścić we Wrocławiu i wybrano 4-osobowy Komitet Założycielski. Z kolei 15 czerwca 1999 r. zwołano w AR we Wrocławiu I Walne Zgromadzenie Członków-Założycieli SKP, na którym uchwalono niezbędne regulaminy i dokonano wyboru władz. Formalna rejestracja Stowarzyszenia została dokonana 12 lipca 1999 r. i od tej daty oficjalnie liczy się istnienie tej organizacji.
 
Działalność. Statutowymi celami Stowarzyszenia jest m.in. reprezentowanie interesów twórców i specjalistów czynnie wykonujących zawód kartografa w kraju i za granicą, ochrona zawodu oraz praw autorskich kartografów, podnoszenie poziomu wiedzy, kultury technicznej i kwalifikacji zawodowych członków Stowarzyszenia, popularyzacja w społeczeństwie zagadnień naukowych, technicznych i ekonomicznych z dziedziny kartografii, współdziałanie z właściwymi jednostkami administracji państwowej i samorządowej w zakresie kartografii oraz prowadzenie wymiany doświadczeń organizacyjnych i naukowo-technicznych z pokrewnymi organizacjami za granicą. Działalność ta jest realizowana poprzez udział Zarządu i członków Stowarzyszenia w pracach nad prawnymi regulacjami spraw kartografii w Polsce wspólnie z Głównym Urzędem Geodezji i Kartografii, organizację konferencji, sympozjów i innych form wymiany informacji i poglądów na sprawy zawodu kartografa i stanu polskiej kartografii oraz publikowanie artykułów i wiadomości na temat jakości polskiej kartografii, ochrony praw twórców-kartografów itp.
reklama
reklama

2009 created by BRTSOFT.com
© 2005-2017 Geodeta Sp. z o.o.
mapa stronyprenumeratareklamakontakt